Mikuláš 5.12.

Stejně jako v loňském roce zavítal do všech tříd na prvním stupni Mikuláš.

Tentokrát si vzal s sebou opravdu veliký zástup čertů a andělů..

Děkujeme celé třídě 9. B za přípravu a skvělou realizaci!