Školní družina

Mgr. Dubanská Pavlínavedoucí školní družinypavlina.dubanska@zsnovomestska.cz530351228
Bajerová Hanavychovatelkahana.bajerova@zsnovomestska.cz
Hamanová Martinavychovatelkamartina.hamanova@zsnovomestska.cz
Křížová Zuzanavychovatelkazuzana.krizova@zsnovomestska.cz
Mazurová Martinavychovatelkamartina.mazurova@zsnovomestska.cz
Marie Smolíkovávychovatelkamarie.smolikova@zsnovomestska.cz
Eva Voženílkovávychovatelkaeva.vozenilkova@zsnovomestska.cz