Přijetí ke vzdělávání

Zápis do 1. třídy

na ZŠ Brno, Novoměstská 21, p. o.

se bude konat v pátek 5. 4. od 15.00 do 18.00 hodin a

sobotu 6. 4. 2024 od 9.00 do 11.00 hodin v budově školy.

  • rezervujte si termín a čas zápisu na www.zapisdozs.brno.cz
  • možnost rezervace bude spuštěna 16. 3. 2023
  • s sebou si nezapomeňte:
  1. rodný list dítěte
  2. váš občanský průkaz
  3. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí
  • při podání žádosti o odklad doneste vyplněnou a podepsanou žádost o odklad a doporučení z PPP a lékaře dodejte do 31. 5. 2024 (není nutná účast dítěte)

Další informace:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DNE 25. 3. 2024 OD 8.00 do 17.00 HODIN

informace na – www.zsnovomestska.cz

e-mail: zastupkyne2@zsnovomestska.cz

tel. 605 399 682

zastupkyne@zsnovomestska.cz

tel. 605 399 681

Spádová oblast školy

Základní škola Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace

Banskobystrická (č. 41–187 lichá a 2-32 sudá včetně 2a), Boskovická, Dlouhé hony, Dudíkova, Filkukova, Járy Cimrmana, Ječná (č. 1–39 lichá včetně č. 3a, 27a a vyjma 29a a č. 2–42 sudá vyjma 26a, 38a), Kořískova, Kunštátská (č. 13–31 lichá), Kuřimská (2-42 sudá včetně 4a), Měřičkova (č. 1– 51 lichá a č. 2–42 sudá), Nové náměstí, Novoměstská (č. 1–43 lichá vyjma 1a, 1b, 1c, 1d), Podhájí, Sibiřská (č. 41–103 lichá a č. 40–64 sudá), Skutilova, Vránova (č. 1–143 lichá včetně 1a a č. 2–126 sudá včetně 2b, 2c, 2d), Žitná.

Škola zajišťuje výuku žáků 6.–9. ročníků z městské části Brno-Jehnice:

Aloise Havla, Blanenská, Cikánkova, Havláskova, Kamelova, Kleštínek, Lelekovická, Meziboří, náměstí 3. května, Ořešínská, Plástky, Planinka, Pod Vrškem, Pulkrábkova, Rozhledová, Sousední, Tumaňanova (č. 61, 63 a 65), U Mostku, Zámezí, Živanského, zbývající území městské části Jehnice mimo ulice.

Virtuální prohlídka ZŠ Novoměstská 21:

Virtuální prohlídka