Kroužky

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  1. Basketbalový klub Tygři Brno

Vedoucí kroužku/ kontaktní osoba: Ing. Róbert Medgyesy

Určen pro: 3.-5. třídy

Termín konání: středa 14.00-15.00

Místo: tělocvična školy

Cena: 1700/škol. rok

Anotace: Kroužek je zaměřený na rozvoj pohybových, rychlostních schopností a obratnost dítěte.

(přihlášky u třídních učitelů)

—————————————————————————————————————————————————–

2. Kroužek AJ

Určeno pro: 4. ročník 

Vedoucí kroužku: Bc.Anita Brlicová

Termín konání: pondělí 13.05 – 13.50

Místo: 3.B

Cena:  600 Kč/pololetí + 330-370 Kč za časopis/rok (cena je závislá na počtu objednávek)

Anotace: Zábavnou formou rozšíříme znalosti anglického jazyka žáků 4. ročníků. Ke spolupráci budeme využívat pracovní listy, časopis Play https://www.bridge-online.cz/play/, dále anglické písničky, hraní krátkých scének a anglických her.  

Přihlášky: online – potvrzení od rodičů zprávou v Edookit

—————————————————————————————————————————————————–

3. Drama club

Vedoucí kroužku/kontaktní osoba: Mgr.Kateřina Hibšová

Termín konání: středa 14.00-15.00

Určeno pro: žáky II. stupně

Místo: 7.B

Cena: 600,- + 300,- kostým (celkem 900,-)

Anotace: V kroužku si společně vybereme oblíbený příběh/pohádku/hru nebo co se nám bude líbit a nacvičíme si jej v anglickém jazyce ve formě divadelního představení. Součástí bude i příprava kostýmů a kulis. 

Přihlášky: k dispozici u p. uč. Hibšové, kabinet 36, budova B, 1. patro

—————————————————————————————————————————————————–

4. Anglické písničky:

Určeno pro: 3. tř.

Vedoucí kroužk/kontaktní osoba: Mgr. Hana Slavíčková

Termín konání: úterý 14.00-15.00

Místo: malá jazykovka 2.stupně

Cena: 600 Kč za pololetí

Anotace: V kroužku se třeťáci naučí snadné anglické písničky a zahrají si hry, při kterých procvičí angličtinu.

Přihlášky: Rozdává vyučující Aj 

—————————————————————————————————————————————————–

5. Deskovky

Určeno pro: žáky 3. a 4. třídy ze ŠD

Vedoucí kroužk/kontaktní osoba: Mgr. Hana Slavíčková

Termín konání: pátek 14.00-15.00

Místo: malá jazykovka 2.stupně

Cena: 600 Kč za pololetí

Anotace: V kroužku se děti seznámí s pravidly deskových a karetních her, společně si je zahrají a budou skládat hlavolamy.

Přihlášky: rozdává Hana Slavíčková

—————————————————————————————————————————————————–

6. Florbal

Určeno pro: 2-5. třídu

Vedoucí kroužku/kontaktní osoba: Mgr. Aleš Svoboda

Termín konání: středa 14.00-15.00

Místo: tělocvična

Cena: 900,-

Anotace: Rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost, flexibilita) a učení florbalovým dovednostem.

 Přihlášky: třídní učitelé a internetové stránky školy

—————————————————————————————————————————————————–

7. English QUIZ

Určeno pro: 6.-9.třídy

Vedoucí kroužk/kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Ovčáček

Termín konání: středa 14.00-15.00

Místo: 7. A

Cena: 600,-/pololetí

Anotace: Kroužek je zaměřený na porozumění krátkých anglických textů (otázky kvízu) a schopnost přesně a správně na ně odpovědět. Dále se zde rozvíjí všeobecné znalosti (žáci se hravou formou dozví mnoho zajímavostí z různých oborů lidské činnosti, přírody, vesmíru, historie a mnoha dalších témat). V neposlední řadě se naučí pracovat v týmu. Samotní žáci se mohou nepřímo podílet na směřování kvízu tím, že navrhnou témata příštích kol. Otázky jsou zpracovány tak, aby odpovídaly jazykovým možnostem žáků a zároveň otestovaly jejich znalosti. Jsou doprovázeny poutavými obrázky nebo krátkým poslechem.

Přihlášky: Na místě konání nebo v kabinetu Mgr. Ovčáčka (budova B, 1. patro)

—————————————————————————————————————————————————–

8. Angličtina s časopisem Play

Určeno pro: 5. třídy

Vedoucí kroužku/kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Ovčáček

Termín konání: čtvrtek 14.00-15.00

Místo: 7.A

Cena: 600 Kč/pololetí + 330-370 Kč za časopis/rok (cena je závislá na počtu objednávek)

Anotace: Oblíbený kroužek AJ, ve kterém si hravou formou opakujeme a rozšiřujeme znalosti AJ při práci s časopisem Play (https://www.bridge-online.cz/play/) a při hraní různých her zaměřených na procvičování anglického jazyka. Součástí práce je i audiovizuální podpora aktivit (různá videa, poslechy a další), projektová výuka a krátké scénky.

Přihlášky: Na místě konání nebo v kabinetu Mgr. Ovčáčka (budova B, 1. patro)

—————————————————————————————————————————————————–

9. Kroužek zábavné logiky

Určeno pro: žáky 1. a 2. třídy ze ŠD

Vedoucí kroužk/kontaktní osoba: MartinaHamanová

Termín konání: úterý 16.00-17.00

Místo: ŠD IV.odd

Cena: v rámci ŠD

V kroužku představíme dětem deskové hry, hádanky, hlavolamy, pracovní listy, které rozvíjí a podporují oblast logického myšlení.Cílem kroužku je zábavnou formou rozvíjet početní schopnosti, rychlost rozhodování, prostorovou orientaci. Zaměříme se na rozvoj komunikačních dovedností, slovní zásoby a porozumění textům pravidel her. Hry, které využíváme, jsou zaměřené na zlepšení týmové práce žáků.

Přihlášky: Na místě konání nebo u Martiny Hamanové III. odd ŠD

—————————————————————————————————————————————————–

10. Kroužek sportovních a pohybových her

Určeno pro žáky: 1. – 3. tříd

Vedoucí kroužku/kontaktní osoba: Dušan Macháč, Šárka Katona

Termín konání: pondělí 13:30 – 14:30 hod.

Místo: tělocvična školy

Cena: 850 Kč/pololetí

Přihlášky: třídní učitelé a internetové stránky školy

Anotace: Rozvoj pohybových schopností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost, flexibilita) a učení pohybovým dovednostem (hod, skok, základy atletiky, driblink, střelba na koš, odbíjení). 

—————————————————————————————————————————————————–

11. Základní gymnastická průprava 1.-3.ročník

určeno pro žáky: 1.-3. tříd

vedoucí kroužku: Natálie Flídrová

termín konání: úterý 14:00-15:00

Kroužek základní gymnastické průpravy je zaměřen na všestrannou pohybovou průpravu a je určen pro všechny sportovce bez ohledu na sportovní specializaci. V kroužku se děti naučí základní prvky gymnastiky a akrobacie. Toto cvičení podporuje správný pohybový vývoj dětí zábavnou formou s využitím nejrůznějších gymnastických pomůcek (žíněnek, molitanových kostek, trampolínek)

Cena: 900kč/půlroku

přihlášky: u třídních učitelů

—————————————————————————————————————————————————–