Sportovní činnost

Tělesná výchova ve školách přispívá nejen ke zlepšování tělesné zdatnosti a zdraví žáků, ale také pomáhá mladým lidem lépe vykonávat pohybové aktivity a chápat jejich pozitivní vliv v průběhu celého života. Kromě toho tělesná výchova ve školách formuje i znalosti a dovednosti, jako je týmová práce a fair play, pěstuje ohled k jiným osobám, sociální povědomí a uvědomování si vlastního těla a učí chápat „pravidla hry” použitelná i v jiných předmětech a v jiných životních situacích.

Vzhledem k četným přínosům pohybových aktivit byla jejich podpoře věnována zvýšená pozornost i na evropské úrovni. Právní základ poskytla Evropské unii Lisabonská smlouva z roku 2009, která vyzvala k rozvoji evropské dimenze ve sportu a přispěla k propagaci sportovní problematiky na evropské úrovni.

Vzdělávacích programů pro první ročníky primárního vzdělávání základní motorické aktivity, jako je chůze, běh, skok a hod. Programy vycházejí z těchto základních dovedností a postupně zařazují složitější sportovní disciplíny. Hry a gymnastika jsou dvě nejčastější povinné aktivity v tělesné výchově.

Naše škola žije sportem. Platí to nejen v hodinách školní tělesné výchovy, ale i v zájmové činnosti. V mnoha disciplínách dosahujeme výborného umístění v soutěžích a turnajích. Většina aktivit pro mladší žáky je organizována ve spolupráci se školní družinou. Během pobytu žáci přecházejí do kroužků a zpět pod dohledem vychovatelek a trenérů a rodičům tak odpadá starost s doprovodem dětí.

Školní sportování navazuje na činnost klubů, které na škole působí. Je to školní florbalový oddíl Rytíři pod brněnskými Buldogs, spolupracující kluby Basketbal KP Brno, 1. NH Brno, Volleyball KP Brno, basketbal Tygři Brno, SK Řečkovice, FC Medlánky, Kaisen Karate a CVČ Řečkovice.

Škola má výborné materiální podmínky v podobě dvou samostatných tělocvičen se zázemím a zmodernizovaný sportovní areál s umělým povrchem pro míčové hry i lehkou atletiku.

A jaká je nabídka? Především florbal, basketbal, volejbal, národní házená, fotbal, karate, pohybové hry, aerobik, mažoretky a nejnověji parkour.