Informace

Škola plná zdraví

Naše školní jídelna se od 1. 1. 2020 zapojila do projektu, jehož cílem je zvyšování obliby zeleniny u dětí, prostřednictvím zvyššího podílu zeleniny do školního stravování a zatraktivnění podávaných jídel.

Tento projekt vytvořila společnost Bonduelle ve spolupráci se Společností pro výživu. Odborným garantem projektu je primář dětské polikliniky Fakultní nemocnice v Motole, MuDr. Petr Tláskal, CSc.

Projekt Škola plná zdraví pomáhá na českých a slovenských školách již šestým rokem motivovat děti hravou a nenásilnou formou ke konzumaci zeleniny. Přidejte se k nám a pomáhejte s námi podporovat zdravý vývoj dětí! Aktuálně s námi spolupracuje přes 1700 škol z České a Slovenské republiky, které pomáhají měnit pohled veřejnosti na školní stravování a podporují vztah dětí k zelenině.

Dne 15. ledna 2020 jsme vařili pod vedením šéfkuchaře tohoto projektu !!!


Dietní školní stravování

Vzhledem k podmínkám v novelizované vyhlášce o školním stravování nebude od 1.9. 2015 naše ŠJ dietní stravování zajišovat.

Pokud rodiče požádají, lze uzavřít se školou smlouvu o vydávání dietního jídla připraveného rodiči a doručeného do ŠJ. Bližší informace u vedoucí ŠJ pí Flenderové, tel. 541225349 nebo na : jidelna@zsnovomestska.cz

Týden společného vaření v ŠJ

Naše škola se připojila k výzvě OŠMT MMB, který organizoval „Týden společného jídelníčku“ pro školní jídelny v městě Brně. Akce byla pořádána k 50. výročí založení školního stravování v naší republice.

Poslání školní jídelny

Hlavním úkolem je poskytovat stravování pro žáky a zaměstnance naší školy. Formou vývozu připravujeme obědy žákům a zaměstnancům MŠ Ořešín a Mateřská škola Brno Tumaňanova 59, ale i ostatním zájemcům o kvalitní stravování.

Nabízíme výběr ze dvou druhů jídel. Dietní jídla přinesená rodiči žákům připravíme k výdeji.

V rámci doplňkové činnosti připravujeme pro naše žáky dopolední svačinky.

V naší moderní kuchyni vaříme obědy i pro „cizí“ strávníky (důchodce, matky na MD, zaměstnance úřadů a zdravotníky) formou „přes ulici“.

O stravování

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění, jsou strávníci zařazováni do skupin podle věku a to na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušný věk (1.9. – 31.8. kalendářního roku):

  • 7 – 10 let
  • 11 – 14 let
  • 15 a více let.

První den nemoci lze vydat oběd domů (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005). Po dobu dalších dní nemoci, nebo jiné nepřítomnosti žáka ve škole, nelze vydávat stravu domů, neboť dítě má nárok na školní stravování pouze ve dnech účasti ve vyučování.

Nabízíme tři druhy jídel, dopolední svačiny, po dohodě i individuální diety (šetřící, diabetes, bezlepková apod.). Druh jídla je možné zvolit dva pracovní dny předem do 13:00 hodin.

Objednávky stravy lze provádět :

  • přes internet po předchozí registraci, přístupové údaje vydává ŠJ
  • na snímači v prostorách jídelny pomocí čipu
  • e-mailem, telefonicky, popř. osobně u stravovací referentky.

Výdej stravy je umožněn a evidován pomocí čipu.

Úhrada za stravování se provádí do 24. dne v kalendářním měsíci :

  • trvalým nebo jednorázovým příkazem
  • složenkou

Kontakty

Vedoucí školní jídelnyEva Flenderová
Referent stravováníEva Flenderová
e-mailjidelna@zsnovomestska.cz
telefon541 225 349

Ceník stravování

StrávníciCenaPorce masa
7 – 10 let31 Kč70 g
11 – 14 let33 Kč80 g
15 a více let35 Kč90 g
Zaměstnanci školy35 Kč90 g
Cizí strávníci – jídelna73 Kč90 g
Cizí strávníci – „přes ulici“70 Kč90 g
Zaměstanci jiných škol – vývoz65 Kč90 g
Děti MŠ – oběd + 2 svačinky66 Kč
Dopolední svačinky ZŠ20 Kč

Platnost ceníku od 1.9.2022