Školská rada

Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Složení školské rady na období 2021-2024

Členové jmenovaní zřizovatelemMgr. René Černý, předseda ŠR
Ing. Filip Hrůza, místopředseda ŠR
Členové zvolení zákonnými zástupci žákůpaní Ludmila Pospíšilová
paní Eva Seibertová
Členové zvolení pedagogickými pracovníkyMgr. Hana Slavíčková
Mgr. Renata Burdová

Předchozí funkční období ŠR

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, uplynulo tříleté funkční období školské rady zvolené na léta 2018-2021.

Poslání školské rady

Školská rada mj. schvaluje školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání, výroční zprávu o činnosti školy, projednává inspekční zprávy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů aj.

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, proběhly volby do školské rady na následující tříleté období dne 12.1.2015.


Předchozí funkční období ŠR

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, uplynulo tříleté funkční období školské rady zvolené na léta 2011-2014.

Vyhláška voleb zákonných zástupců nezletilých žáků v sekci „Dokumenty ke stažení/vyhlášky.“