3.C

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Konečná

Konzultační hodiny: středa 14.00-15.00

AKCE TŘÍDY

LEDEN – tematická výuka Ondřej Sekora
LEDEN – návštěva divadla Radost: Ronja, dcera loupežníka
PROSINEC – Vánoční besídka
PROSINEC – Od perličky ke grafice (tvořivý program v CVČ Lužánky)
LISTOPAD: HALLOWEEN (31.10.)
ŘÍJEN: Jezírko
ZÁŘÍ: Dopravní hřiště na Horáckém náměstí