Projekty

Školní rok 2023-2024

 • PROGRAM ERASMUS +
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV – CZ.02.02.04/00/23_017/0008245
 • Výzva č.2_16_021 – „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v Brně.“
 • Výzva č.02_22_002 – „Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“)“
 • Doučování žáků škol
 • Výzva č. 06_16_066 – „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách.“
 • Ovoce a mléko do škol 2022
 • Rodiče vítáni
 • Podpora činnosti kvalifikovaných trenérů a animátorů pohybových aktivit na 1.stupni ZŠ

Školní rok 2022-2023

 • PROGRAM ERASMUS +
 • Výzva č.2_16_021 – „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v Brně.“
 • Výzva č.02_22_002 – „Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“)“
 • Doučování žáků škol
 • Výzva č. 06_16_066 – „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách.“
 • Ovoce a mléko do škol 2022
 • Rodiče vítáni

Školní rok 2021/2022

 • Doučování žáků škol
 • Ovoce a mléko do škol 2021
 • Rodiče vítáni

Školní rok 2020/2021

 • Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II
 • Sportuj ve škole
 • Rodiče vítáni
 • Výzva 02_18_064-„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazovaní-Šablony pro MŠ a ZŠ II.“
 • Ovoce do škol a školní mléko 2020
 • Výzva č.2_16_021 – „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v Brně.“
 • Výzva č. 30_17_007 – „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III.“
 • Výzva č. 06_16_066 – „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách.“
 • Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
 • Recyklohraní

Školní rok 2019/2020

 • Projekt KREATIV
 • Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II
 • Sportuj ve škole
 • Projekt Čokoládová tretra
 • Centra komunitní podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání – Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518
 • Rodiče vítáni
 • Výzva 02_18_064-„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazovaní-Šablony pro MŠ a ZŠ II.“
 • Ovoce do škol a školní mléko 2020
 • Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
 • Výzva č.2_16_021 – „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v Brně.“
 • Výzva č. 30_17_007 – „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III.“
 • Výzva č. 06_16_066 – „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách.“

Školní rok 2018/2019

 • Sportuj ve škole
 • Projekt Čokoládová tretra
 • Centra komunitní podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání – Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518
 • Rodiče vítáni
 • Výzva 02_16_022-„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazovaní-Šablony pro MŠ a ZŠ I.“
 • Ovoce do škol a školní mléko 2018
 • Výzva č.2_16_021 – „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v Brně.“
 • Výzva č. 30_17_007 – „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III.“
 • Výzva č. 06_16_066 – „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách.“

Školní rok 2017/2018

 • Rodiče vítáni
 • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazovaní-Šablony pro MŠ a ZŠ I.
 • Ovoce do škol a školní mléko 2017
 • Výzva č.2_16_021 – „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v Brně.“
 • Výzva č. 30_17_007 – „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III.“
 • Výzva č. 06_16_066 – „Infrastruktura pro vzdělávání-integrované projekty ATI“

Školní rok 2016/2017

 • Ovoce do škol a školní mléko 2016
 • Mentoring 2016

Školní rok 2015/2016

 • Budoucí vize planety Země
 • Dotace OPVK Výzva č. 57
 • Mentoring 2015
 • Ovoce do škol a školní mléko 2015

Školní rok 2014/2015

 • „Zdraví“ – projekt organizovaný zařízením LIPKA
 • První pomoc prakticky
 • Podpora výuky fyziky
 • Nadaní žáci
 • Mentoring 2014
 • Ovoce do škol a školní mléko 2014

Školní rok 2013/2014

 • Nový projekt na podporu výuky
 • EU peníze školám
 • Ovoce do škol a školní mléko 2013