Dokumenty ŠD

Odchody ze ŠD:
  1. v doprovodu osoby uvedené na zápisním lístku
  2. samostatně podle uvedeného odchodu na zápisním lístku
  3. samostatně podle údajů na lístečku (musí obsahovat datum, hodinu odchodu, podpis rodičů, údaj, že dítě odchází samo).

Vzor omluvenky je k dispozici viz. výše. Z důvodu archivace omluvenek nepište, prosím, žádosti o uvolnění dítěte do deníčku.

Na telefonickou žádost nebudou děti ze školní družiny uvolňovány!

Respektujte, prosím, hygienická i bezpečnostní opatření, čekejte na své děti v prostoru za vstupními dveřmi a nevstupujte do hlavního vestibulu a do prostoru šaten.

Do družiny přinést:

Převlečení na vycházku (podepsané v plátěné tašce, odpovídající ročnímu období), pracovní zástěru nebo košili na pracovní výchovu, druhou svačinu a pití pro děti zůstávající v ŠD po 15. hodině.

Není dovoleno nosit do ŠD cenné věci (šperky, drahé hračky, elektronické hry).

Pozor! Děti, které nejsou přihlášeny do ŠD, odvádí vyučující po ukončení vyučování do jídelny, odkud po obědě samostatně odcházejí domů.

Vychovatelky zodpovídají pouze za děti do školní družiny přihlášené.

Seznamte, prosím, s těmito informacemi všechny osoby, které budou pověřeny vyzvedáváním Vašich dětí.

Tematický plán činností školní družiny pro školní rok 2023/2024

ZáříRozdělení účastníků do oddělení
Zahájení zájmové činnosti formou kroužků
Loučení s létem v Zamilovaném hájku – sportovní hry
Tematické vycházky do okolí
Výzdoba prostor školy
ŘíjenDrakiáda v Zamilovaném hájku, výroba draků
Oslava Halloween – hry, soutěže, průvod školou
Jižní Morava čte – literární, výtvarná soutěž
Organizace podzimních prázdnin
Vzděláváme se s knihovnou J. Mahena – vzdělávací program
ListopadPrevence sociálně patologických vlivů – bezpečnost při používání sociálních sítí – beseda s odborníkem
Příprava vánočních dílniček
Oslava svátku sv. Martina v Zamilovaném hájku, příjezd sv. Martina
Vánoční výzdoba prostor školy
ProsinecAdventní čas – zvyky a tradice, Slavnostní rozsvícení stromečku s koledama
Vánoční dílničky pro děti
Vánoční strom pro zvířátka
Čertovské veselení v tělocvičně – hry, soutěže
LedenMuzikoterapie
Superstar školní kolo
Zimní radovánky – soutěže a hry na sněhu
My tři králové jdeme k vám – zvyky a tradice, Loučení s adventem u stromečku
ÚnorPovolání rodičů – povídání s rodiči po odděleních na téma: Má práce
Karneval – hry, soutěže, tanec
Hrajeme si na divadlo, výroba loutek, hry s loutkami
Překážková dráha v tělocvičně
BřezenOdemykání jara – přírodovědná stezka
Loutkohraní
Superstar obvodní kolo
Seznámení s dětskými autory – beseda, četba, poslech, povídání nad knížkami
DubenAtletický trojboj na školním hřišti
Člověk a jeho zdraví – prevence úrazů, dopravní výchova na dopravním hřišti, beseda s odborníkem
Kouzelnický program v tělocvičně
Velikonoční dílničky pro účastníky
KvětenAdopce ZOO Brno, výtvarné ztvárnění – plakát pro ZOO
Den matek – výroba dárků
Vyrob si svou hračku
ČervenMísto, kde žijeme – pověsti Brna, cestujeme a poznáváme
Výstava obrázků z vlastní tvorby
Dětský den – sportovní odpoledne