Školní družina

Školní družina je výchovným partnerem školy a rodiny. Plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí osobnostní a sociální kompetence, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí specifická nadání dětí, případně pomáhá překonávat handicapy. Školní družina je místo pro regeneraci sil dítěte po vyučování, pro zájmové vyžití dětí, pro rozvíjení tvořivostí, pro posilování sebevědomí dětí, místo pro radost, místo pro setkávání a komunikaci vychovatelek s rodiči.


Provozní doba

Pondělí – pátek 6:30 – 7:50 a 11:40 – 17:00 hodin

Dubanská


Vzhledem k doporučení MŠMT Vás informujeme o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech:

  • od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
  • bude vyžadováno dodržování zásad osobní a respirační hygieny (kašlat, smrkat a kýchat do jednorázových kapesníků)
  • po příchodu do ŠD si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, případně provede dezinfekci rukou
  • časté a intenzivní větrání prostor ŠD
  • důraz na mytí rukou před jídlem
  • sušení rukou papírovými ručníky na jedno použití
  • organizace oddělení ŠD ve vnitřních prostorách i při pobytu venku

Dubanská


Upozornění

  • Odhlášku ze školní družiny najdete v dokumentech ŠD ke stažení. Upozorňujeme, že za započatý měsíc je nutné zaplatit poplatek za ŠD.
  • Omluvenky do ŠD naleznete v provozních a organizačních podmínkách.

Dubanská


Odchody žáků na oběd

Z provozních a organizačních důvodů rozhodlo vedení školy, že žáci školní družiny budou odcházet na oběd viz. níže tabulka. Žáci, kteří z neodkladných důvodů potřebují odejít na oběd po vyučování, domluví se individuálně.

Děkujeme za pochopení,

P. Dubanská

11:4012:35
Pondělí1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B
Úterý1.A, 1.B, 1.C, 3.C2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
Středa1.B, 2. A, 2.B, 2.C, 3.B1.A, 1.C, 3.A, 3.C, 4.A, 4.B
Čtvrtek1.A, 1.C, 3.A1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C. 4.A, 4.B
Pátek1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B

Kontakty

Telefon549 275 075
Vedoucí školní družinyMgr.Pavlína Dubanská
VychovatelkyI. odděleníMgr. Pavlína DubanskáI.A, I.C
II. odděleníEva VoženílkováI.B, I.C
III. odděleníMartina HamanováII.C, III.B, III.A
IV. odděleníBc. Marie SmolíkováII.A, III.B, III.C
V. odděleníZuzana KřížováII.B, III.B, III.C
VI. odděleníMartina MazurováIII.A, III.C
VII. odděleníHana BajerováIV.A, IV.B

Týdenní skladba zaměstnání zahrnuje pravidelně se opakující činnosti – např. pohybové aktivity v přírodě,
na hřišti a v tělocvičně, výtvarné a rukodělné činnosti, zpěv, tanec a literárně-dramatickou činnost.

Další činnosti jsou zařazovány podle ročního tématického plánu. Jedná se například o tématické akce, soutěže, výstavy prací z kroužků, besedy k aktuálním tématům, podpora zdravého životního stylu, preventivní programy. Dubanská