Rozpis jídelny

Informace ze školní jídelny na šk. r. 2022/23

Vracení přeplatků proběhne 15.– 16. 8. 2022, přeplatky budou odeslány na č. ú. uvedeném
na přihlášce ke stravování.
DŮLEŽITÉ!!! Od nového školního roku nebudou vystavovány každý měsíc podklady pro
platbu stravného. Stravné hradíte trvalým příkazem nebo sledujete nedoplatky
na www.strava.cz.
cena stravy od 1. 9. 2022
obědy dotované
žáci 7-10 let 31,- Kč
žáci 10-14 let 33,- Kč
žáci 15 a více 35,- Kč
nedotované (včetně režijních nákladů)
61,- Kč
63,- Kč
65,- Kč
dopolední svačina 20,- Kč
na dotované obědy má žák nárok pouze pokud se účastní vyučování nebo 1. den
nemoci

cena čipu 121,- Kč (hotově v kanceláři ŠJ)
Trvalý příkaz je k úhradě vždy nejpozději k 25. dni na měsíc následující. První platba na
měsíc září je tedy splatná do 25. 8. 2022 (neplatí pro nové žáky bez přihlášky)
750,- Kč obědy
1000,- Kč obědy + dopolední svačiny
Podle aktuálního vývoje cen potravin je možné další navýšení stravného v
průběhu roku.
Úřední hodiny pro nahlašování strávníků a prodej čipů.**
středa 24. 8. 2022 12.00 – 20.00
čtvrtek 25. 8. 2022 8.00 – 14.00
pátek 26. 8. 2022 8.00 – 12.00
pondělí 29. 8. 2022 12.00 – 20.00
úterý 30. 8. 2022 8.00 – 14.00
středa 31. 8. 2022 8.00 – 12.00