Učitelé

Třídy a třídní učitelé

1.AMgr. Marta Sekaninová+420 530 351 225marta.sekaninova@zsnovomestska.cz
1.BMgr. Eva Vojtová+420 530 351 225eva.vojtova@zsnovomestska.cz
1.CMgr. et Mgr. Lucie Bajziková+420 530 351 225lucie.bajzikova@zsnovomestska.cz
2.AMgr. Kateřina Čičmancová+420 530 351 223katerina.cicmancova@zsnovomestska.cz
2.BMgr. Eva Kulichová+420 530 351 223eva.kulichova@zsnovomestska.cz
2.CMgr. Simona Petrů+420 530 351 223simona.petru@zsnovomestska.cz
3.AMgr. Libuše Kouřilová+420 530 351 224libuse.kourilova@zsnovomestska.cz
3.BMgr. Anežka Jakubcová+420 530 351 224anezka.jakubcova@zsnovomestska.cz
3.CMgr. Zuzana Konečná+420 530 351 224zuzana.konecna@zsnovomestska.cz
4.AMgr. Veronika Turčíková+420 530 351 225veronika.turcikova@zsnovomestska.cz
4.BMgr. Marta Bubláková+420 530 351 215marta.bublakova@zsnovomestska.cz
5.ABc. Dagmar Viačková+420 530 351 216dagmar.viackova@zsnovomestska.cz
5.BMgr. Monika Opavská+420 530 351 216monika.opavska@zsnovomestska.cz
6.AMgr. Kateřina Hibšová+420 530 351 236katerina.hibsova@zsnovomestska.cz
6.BMgr. Lukáš Cík+420 530 351 236 lukas.cik@zsnovomestska.cz
6.CMgr. Dušan Macháč+420 530 351 214 dusan.machac@zsnovomestska.cz
7.AMgr. Vladimír Ovčáček+420 530 351 236vladimir.ovcacek@zsnovomestska.cz
7.BMgr. Michaela Nevrlková+420 530 351 222michaela.nevrlkova@zsnovomestska.cz
7.CMgr. Šárka Katona+420 530 351 214sarka.katona@zsnovomestska.cz
8.AMgr. Hana Ingrová+420 530 351 218hana.ingrova@zsnovomestska.cz
8.BMgr. Aleš Svoboda+420 530 351 236ales.svoboda@zsnovomestska.cz
9.AMgr. Renata Kloubová+420 530 351 218renata.kloubova@zsnovomestska.cz
9.BMgr. Martina Ondráčková+420 530 351 233martina.ondrackova@zsnovomestska.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Zuzana Břenková+420 530 351 217zuzana.brenkova@zsnovomestska.cz
Mgr. Radka Novotná+420 530 351 212radka.novotna@zsnovomestska.cz
Mgr. Eva Bartesová+420 530 351 227eva.bartesova@zsnovomestska.cz
Mgr. Jiří John+420 530 351 214jiri.john@zsnovomestska.cz
Mgr. Hana Slavíčková+420 530 351 232hana.slavickova@zsnovomestska.cz
Mgr. Daniel Foist+420 530 351 214daniel.foist@zsnovomestska.cz
Mgr. Natálie Flídrová+420 530 351 214natalie.flidrova@zsnovomestska.cz
Bc. Anna Zbořilová+420 530 351 236anna.zborilova@zsnovomestska.cz
Mgr. Markéta Kučerová+420 530 351 231marketa.kucerova@zsnovomestska.cz
Mgr. Michaela Maštalířová+420 530 351 222michaela.mastalirova@zsnovomestska.cz
Mgr. Renata Burdová+420 530 351 231renata.burdova@zsnovomestska.cz
Mgr. Slavomíra Svobodová+420 530 351 235slavomira.svobodova@zsnovomestska.cz
Mgr. Pavlína Šachrová+420 530 351 222pavlina.sachrova@zsnovomestska.cz
Mgr. Kateřina Králová+420 530 351 234katerina.kralova@zsnovomestska.cz

Speciální pedagogové

Mgr. Miroslava Koncetová+420 530 351 237miroslava.koncetova@zsnovomestska.cz
Mgr. Dagmar Černá+420 530 351 237dagmar.cerna@zsnovomestska.cz