1. školní ples ZŠ Novoměstská

V sobotu 13.1. 2024 se uskutečnil první školní ples ZŠ Novoměstská. Přípravy na tento ples byly veliké a náročné, ale stálo to za to. Žáci deváté třídy pilně nacvičovali slavnostní polonézu, práce to byla nesnadná, ale kýžený výsledek se dostavil a ve slavnostní večer žáci odtančili skvěle. Velké poděkování patří Anitě Brlicové a Danielu Foistovi, kteří se žáky trpělivě nacvičovali. K tanci a poslechu hrála, v medlánecké Sýpce, kapela Zpěvuchtivé dámy. Rádi bychom poděkovali také ÚMČ Medlánky za pronájem krásných prostor pro uskutečnění našeho plesu, stejně jako všem sponzorům. Doufáme, že se ples líbil. Věříme, že se stane pěknou tradicí pro všechny žáky devátých tříd naší školy, kde budou pasováni na budoucí absolventy ZŠ Novoměstská. Prohlédněte si plesovou fotogalerii.