Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ze_zivota_skoly:zakovsky_parlament [2020/01/10 11:40]
mnemcova [Akce žákovského parlamentu]
ze_zivota_skoly:zakovsky_parlament [2020/01/13 09:48] (aktuální)
mnemcova [Akce žákovského parlamentu]
Řádek 27: Řádek 27:
   * reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnické hodině   * reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnické hodině
   * aktivně se podílí na činnosti parlamentu   * aktivně se podílí na činnosti parlamentu
 +
 +
 +----
  
 ====== Akce žákovského parlamentu ====== ====== Akce žákovského parlamentu ======
Řádek 37: Řádek 40:
  
   * __Taneční soutěž__ pro skupiny z jednotlivých tříd. Počet tanečníků ve skupině je libovolný. Soutěž proběhne v únoru.   * __Taneční soutěž__ pro skupiny z jednotlivých tříd. Počet tanečníků ve skupině je libovolný. Soutěž proběhne v únoru.
 +  * __Naše škola hledá talenty.__ Akce proběhne formou soutěže. Mohou se přihlásit děti, které rády zpívají, tančí, hrají na hudební nástroj, ale také mohou zaujmout gymnastickým nebo kouzelnickým vystoupením. Každý si může vybrat zaměření,​ které ho baví. **Termín: 30.1.2020** od 9:00 do 11:​00. ​
 **Archiv akcí:** **Archiv akcí:**
   * [[.:​Volejbal 2019:​|Volejbal]]   * [[.:​Volejbal 2019:​|Volejbal]]