Žákovský parlament

Úvod
Vítejte na stránce Školního parlamentu ve škole ZŠ Novoměstská. Zde najdete vše, co potřebujete vědět o fungování našeho parlamentu. Např. celý tým, který se na žákovském parlamentu podílí, kontakty , novinky, náplň naší práce.

Koordinátor ŠP – Mgr. Pavlína Dubanská
Koordinátor žákovského parlamentu je pedagogický pracovník školy, který pomáhá žákům organizovat celoškolní žákovskou samosprávu (žákovský parlament, rada, sněm apod.). Podporuje žáky v jejich vlastní aktivitě: nedělá práci za ně, ale pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby si poradili sami.

Členové Školního parlamentu:
Každá třída od 4. do 9. třídy má ve školním parlamentu 2 zástupce, kteří byli žáky dané třídy zvoleni.

Hlavní náplní a činností ŠŽP je:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí, soutěží,…
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • zhodnocení práce ŠŽP za uplynulé období – akce, soutěže
 • spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími, …
 • má svoji nástěnku

Požadavky na zástupce třídy v ŠŽP:

 • je to osobnost, která bez problémů jedná s vedením školy, spoléhá se sama na sebe, dokáže poskytnout pomoc, zajímá se o druhé lidi, o svět kolem sebe, pouští se do diskuse i řešení problémů
 • reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnické hodině
 • aktivně se podílí na činnosti parlamentu

Akce žákovského parlamentu

Jarmark

Na vánočním jarmarku jsme prodali výrobky za 3 000Kč. Peníze jsou uloženy v pokladně u pana ředitele a budou použity na stůl stolního tenisu.

Vyhlásili jsme:

Upozornění

Vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví jsou všechny akce školního parlamentu až do odvolání zrušené. Děkujeme za pochopení.

Dubanská

Archiv akcí: