Žákovský parlament

Úvod
Vítejte na stránce Školního parlamentu ve škole ZŠ Novoměstská. Zde najdete vše, co potřebujete vědět o fungování našeho parlamentu. Např. celý tým, který se na žákovském parlamentu podílí, kontakty , novinky, náplň naší práce.

Koordinátor ŠP – Mgr. Pavlína Dubanská
Koordinátor žákovského parlamentu je pedagogický pracovník školy, který pomáhá žákům organizovat celoškolní žákovskou samosprávu (žákovský parlament, rada, sněm apod.). Podporuje žáky v jejich vlastní aktivitě: nedělá práci za ně, ale pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby si poradili sami.

Členové Školního parlamentu:
Každá třída od 4. do 9. třídy má ve školním parlamentu 2 zástupce, kteří byli žáky dané třídy zvoleni.

Hlavní náplní a činností ŠŽP je:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí, soutěží,…
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • zhodnocení práce ŠŽP za uplynulé období – akce, soutěže
 • spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími, …
 • má svoji nástěnku

Požadavky na zástupce třídy v ŠŽP:

 • je to osobnost, která bez problémů jedná s vedením školy, spoléhá se sama na sebe, dokáže poskytnout pomoc, zajímá se o druhé lidi, o svět kolem sebe, pouští se do diskuse i řešení problémů
 • reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnické hodině
 • aktivně se podílí na činnosti parlamentu

Akce žákovského parlamentu

Aktivity školního parlamentu

aktivity_skolniho_parlamentu_leden.doc

Jarmark

Na vánočním jarmarku jsme prodali výrobky za 3 000Kč. Peníze jsou uloženy v pokladně u pana ředitele a budou použity na stůl stolního tenisu.

Vyhlásili jsme:

Upozornění

Vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví jsou všechny akce školního parlamentu až do odvolání zrušené. Děkujeme za pochopení.

Dubanská

Archiv akcí:

Aktivity školního parlamentu 2021 říjen-prosinec

Prezentace taekwonda:

16. 11. proběhla předem domluvená prezentace s p. Šebestou – mistrem republiky bojových umění. Žáci 8. a 9. tříd se seznámili a vyzkoušeli si v tělocvičně dvě hodiny tréninku taekwonda.

Pocitová mapa naší školy

Žáci dostali mapku školy a mají se společně zamyslet a vybarvit místa podle toho, jaký význam byl přiřazen jednotlivým barvám. Třída by se měla vždy shodnout na jedné barvě pro určité místo. V případě různých názorů, mohou žáci zapsat někam na okraj mapky.

Výsledky:

místa ke zlepšení:

tělocvična č. 2, dílny, venkovní prostor před ředitelnou, WC I. patro II. st., šatny

místa, kde se cítí nepříjemně:

WC II. st. chlapci, knihovna, šatny, učebna chemie, fyziky

místa, kde se cítí nebezpečně:

WC II. st. chlapci, učebna Ch, F, prostor kolem šaten, třída 6. B, WC chlapci u tělocvičen

Vědomostní soutěž

V měsíci listopadu připravil školní parlament vědomostní soutěž, která se vztahuje k osobnosti J. G. Mendla. Otázky byly směřovány k životu a dílu tohoto českého geniálního botanika a vědce.

Pečení a prodej perníků 23. 11. 2021

Žáci se tentokrát sešli již v 6:30 ve cvičné kuchyňce naší školy a čekalo je dvouhodinové pečení. A povedlo se. Perníčků se napekla spousta, ale bohužel ne na všechny se plně dostalo. Poptávka byla obrovská. O velké přestávce se jich prodalo za 2.700,-. Za prodané perníky a za penízky z předminulého vánočního jarmarku (zbytek nám poskytl p. ředitel) se pořídí dva hrací stoly na II. stupeň.

Lepení vánočních řetězů

Celkem se zapojilo 12 tříd a společně slepili řetěz dlouhý 4. 338m.

 1. místo 8. B
 2. místo 8. A
 3. místo 7. B

Vánoční přání seniorům

Vyrábíme vánoční přání nejen na schůzce školního parlamentu. Zapojují se i třídy a školní družina. Přáníčka udělají radost obyvatelům Domova seniorům v Medlánkách.