Žákovský parlament

Dětská srdce na dlani

"Srdce s láskou darované"

Celá akce odstartovala tím, že naše paní učitelka našla ve sborovně časopis, v kterém byl článek právě o tomto krásném projektu. Srdce s láskou darované se jí velmi zalíbilo, a proto nám návrh podpořit tento projekt přednesla v Žákovském parlamentu. Všichni jsme to jednoznačně odsouhlasili, o projektu jsme řekli ve všech třídách naší školy i vyhlásili v rozhlase. O našem zájmu pomoci těm, kterým se v životě nedostalo tolik štěstí jako nám, se doslechla jedna z maminek, která pracuje v nemocnici LDN pro nemocné seniory. Poradila nám, že bychom mohli spolupracovat s jejich nemocnicí a my se tedy rozhodli, že to tak uděláme. Několik schůzek jsme se Žákovským parlamentem vyráběli srdíčka. Ty chceme předat osobně nemocným seniorům.

Dne 24. ledna jsme navštívili nemocnici Vividus medical v Brně Řečkovicích. Přišli jsme předat naše ručně vyráběná přáníčka. Moc nás dojala jejich reakce, bylo vidět, že je to potěšilo. Popřáli jsme všem nemocným, ať se uzdraví a užívají si života, jak jen je to možné. Jedno přání jsme předali i paní ředitelce a všem zaměstnancům nemocnice s poděkováním za jejich práci.

Po této návštěvě jsme vůbec nelitovali toho, že jsme si vybrali právě tento projekt a všichni jsme měli velkou radost, že jsme nemocným našimi srdíčky vykouzlili úsměv na tváři.

Nikola a Iveta Strašákovy – žákovský parlament

odkaz na video Dětská srdce na dlani
Do 15. 3. probíhá hlasování, pokud se vám naše video líbí, pošlete nám hlas.
https://www.youtube.com/watch?v=TXCEH1KV0pU


Úvod
Vítejte na stránce Školního parlamentu ve škole ZŠ Novoměstská. Zde najdete vše, co potřebujete vědět o fungování našeho parlamentu. Např. celý tým, který se na žákovském parlamentu podílí, kontakty , novinky, náplň naší práce.

Koordinátor ŠP – Mgr. Pavlína Dubanská
Koordinátor žákovského parlamentu je pedagogický pracovník školy, který pomáhá žákům organizovat celoškolní žákovskou samosprávu (žákovský parlament, rada, sněm apod.). Podporuje žáky v jejich vlastní aktivitě: nedělá práci za ně, ale pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby si poradili sami.

Členové Školního parlamentu:
Každá třída od 4. do 9. třídy má ve školním parlamentu 2 zástupce, kteří byli žáky dané třídy zvoleni.

Hlavní náplní a činností ŠŽP je:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí, soutěží,…
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • zhodnocení práce ŠŽP za uplynulé období – akce, soutěže
 • spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími, …
 • má svoji nástěnku

Požadavky na zástupce třídy v ŠŽP:

 • je to osobnost, která bez problémů jedná s vedením školy, spoléhá se sama na sebe, dokáže poskytnout pomoc, zajímá se o druhé lidi, o svět kolem sebe, pouští se do diskuse i řešení problémů
 • reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry parlamentu v třídnické hodině
 • aktivně se podílí na činnosti parlamentu

AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU