Vánoční Vídeň

Dne 7. 12. 2016 se vydali žáci 2. stupně na jednodenní zájezd do Vídně. Cesta pohodlným autobusem ubíhala rychle, nedočkavost však byla větší a děti netrpělivě vyhlížely německy psané názvy a ukazatele. Když se na světelné křižovatce vedle našeho autobusu objevil první kočár s koňským spřežením, byly již všechny dostupné fotoaparáty v plné pohotovosti.


Naše kroky vedly do samotného centra města. Během komentované prohlídky jsme obdivovali místní architekturu, památky a ulice lemované bohatou vánoční výzdobou. Přírodovědné muzeum a sbírku korunovačních klenotů (Hofburg) jsme během návštěvy rakouské metropole nemohli vynechat. Spoustu možností nám nabídly tradiční vánoční trhy u chrámu sv. Štěpána a náměstí Rathausplatz. Vůně linoucí se všude kolem lákala k ochutnávce místních specialit, zaujala nás také široká nabídka řemeslných výrobků. Tlumené tóny vánočních koled dokreslovaly zdejší sváteční atmosféru. Žáci využili vhodné příležitosti k procvičení svých cizojazyčných schopností.


Když nám město ukázalo svou večerní podobu, nastal čas návratu domů. Každý z nás si z Vídně odvezl nejen malý suvenýr, ale především společný zážitek a poznání něčeho nového…