Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ze_zivota_skoly:start [2020/02/14 14:16]
kkralova [PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020]
ze_zivota_skoly:start [2020/09/30 08:16] (aktuální)
jjelinek [PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020]
Řádek 19: Řádek 19:
  
 ^ Třída  ​      ^ Termín  ​           ^ Akce                ^ Místo ​                  ^ Cena        ^  ^ Třída  ​      ^ Termín  ​           ^ Akce                ^ Místo ​                  ^ Cena        ^ 
-| 3.A      | šk.r.2019/20        | Kurz plavání ​       | Sport.areál Družstevní ​ | Kč        |     +| 3.A      | šk.r.2020/21        | Kurz plavání ​       | Sport.areál Družstevní ​ | Kč        |     
-| 3.B      | šk.r.2019/20        | Kurz plavání ​       | Sport.areál Družstevní ​ | Kč        |   +| 3.B      | šk.r.2020/21        | Kurz plavání ​       | Sport.areál Družstevní ​ | Kč        |   
-| 4.   |leden - březen ​2020  |Kurz bruslení-8 lekcí| ZŠ Úvoz-hala ​           | Kč        |           +| 4.A    ​|leden - březen ​2021  |Kurz bruslení-8 lekcí| ZŠ Úvoz-hala ​           | Kč        | 
-3.-9.tř. |1.2. - 7.2. 2020     | Lyžařský kurz       ​|Karlov pod Pradědem ​     |cca 3600 Kč|        +| 4.B.     ​|leden - březen 2021  |Kurz bruslení-8 lekcí| ZŠ Úvoz-hala ​           | Kč        |           
-|  1. A    |květen/​červen |výlet |           +6.-9.tř. |6.2. - 12.2. 2021    ​| Lyžařský kurz       ​|Karlov pod Pradědem ​     |cca 3800 Kč|        
-|  1. B    |květen/​červen |výlet |      |      |         +|  1. A    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​       ​                        ​
-|  2. A    |květen/​červen |výlet |      |      | +|  1. B    |květen/​červen |výlet ​| Dle možností ​    |      ​|  
-|  2. B    |květen/​červen |výlet |      |      |               +|  1. C    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      |       
-|  3. A    |květen/​červen |výlet |      |      | +|  2. A    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      | 
-|  3. B    |květen/​červen |výlet |      |      |    +|  2. B    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      |               
-|  4. tř.  ​|květen/​červen |výlet |      |      | +|  3. A    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      | 
-|  5. tř.  ​|květen/​červen |výlet |      |      |            +|  3. B    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      |    
-|  6. tř.  ​|květen/​červen |výlet |      |      |     +|  4. A    ​|květen/​červen |výlet ​| Dle možností ​    |      ​
-|  7. tř.  ​|květen/​červen |výlet |      |      | +|  4. B    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      | 
-|  8. tř.  |květen/​červen |výlet |      |      | +|  5. A    ​|květen/​červen |výlet ​| Dle možností ​    |      ​|  
-|  9. tř.  | | |      |      |+|  5. B    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      |            
 +|  6. A    ​|květen/​červen |výlet ​| Dle možností ​    |      ​|  
 +|  6. B    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      | 
 +|  6. C    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    ​| ​     |  ​ 
 +|  7. A    ​|květen/​červen |výlet ​| Dle možností ​    |      ​
 +|  7. B    |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      | 
 +|  8. tř.  |květen/​červen |výlet | Dle možností ​    |      | 
 +|  9. tř.  |květen/​červen ​|výlet ​Dle možností ​    |      |