Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ze_zivota_skoly:start [2019/06/27 16:08]
jjelinek [PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019]
ze_zivota_skoly:start [2020/02/14 14:16] (aktuální)
kkralova [PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020]
Řádek 34: Řádek 34:
 |  7. tř.  |květen/​červen |výlet |      |      | |  7. tř.  |květen/​červen |výlet |      |      |
 |  8. tř.  |květen/​červen |výlet |      |      | |  8. tř.  |květen/​červen |výlet |      |      |
-|  9. tř.  |květen/​červen ​|výlet ​|      |      |+|  9. tř.  | | |      |      |