DĚTSKÝ DEN

Ve čtvrtek 1.6. 2017 v 17.00 hodin pořádala naše škola DĚTSKÝ DEN. Děti a jejich rodiče prožili odpoledne plné zábavy, soutěžních disciplín a her. K příjemné atmosféře přispěl i pan starosta Mgr. Marek Viskot, pan ředitel Mrg. Josef Jelínek, pedagogičtí pracovníci i rodiče žáků. Za výborné občerstvení děkujeme kuchařkám školní jídelny. Poděkování patří též rodičům žáků ze třídy 2. B, kteří se ujali pořádání soutěží na jednotlivých stanovištích.