Zájmové kroužky 2021/2022

V první polovině září budou všechny kroužky průběžně aktualizovány. Některé kroužky jsou nepotvrzené z minulého školního roku. Den i čas se tedy může ještě změnit.

Přihlášky a kompletní seznam kroužků rozdají žákům třídní učitelé v tištěné podobě v polovině září. Platbu za jednotlivé kroužky vybírá hotově vyučující kroužku, zaslat prosím po žácích.

Po Basketbal Tygři 14:00-15:00 začátek 20.9. Mgr. Katona
1.-2.třída 1. trénink týdně - 1.700,-Kč/rok + tričko Tygři
příspěvek prosím uhraďte do 15. 10.
Út Atletika - TV 1 14:00-15:00 začátek 21.9. Mgr. Šebesta
1.-4.třída cena 900 Kč/pol.
příspěvek uhraďte do 15. 10.
Angličtina 14:00-15:00 začátek 21.9. Mgr. Ovčáček
6. třída cena 500 Kč/pol.+ časopis Ready (250 kč/rok
St Florbal - TV 2 14:00-15:00 začátek 22.9. Mgr. Svoboda
1.-4.třída cena 900 Kč/pol.
Basketbal Tygři 14:00-15:00 začátek 22.9. Ing. Medgyesy
3.4.5. třída 1. trénink týdně - 1.700,-Kč/rok + tričko Tygři
příspěvek prosím uhraďte do 15. 10. 2020
Angličtina 13:30-14:30 začátek 15.9. Mgr. Ovčáček
5. třída cena 500 Kč/pol.+ časopis Play (250 kč/rok
Čt Angličtina 13:30-14:30 začátek 15.9. Mgr. Ovčáček
4. třída cena 500 Kč/pol.+ časopis Play (250 kč/rok
Angličtina 12:30-13:30 začátek 10.9. Mgr. Slavíčková
3. třída cena 500 Kč/pol.
Deskovky 13:45-15:00 začátek 10.9. Mgr. Slavíčková
4. třída cena 500 Kč/pol.

Přihlášky 2021/2022