Kam se obrátit s problémy

PPP Brno Hlinky 27, Brno, 603 00
ppp@skolskykomplex.cz
tel.:541 213 726, 775 211 739
www.jgmendel.cz/ppp
PPP Brno Zachova 1, Brno, 602 00
pppzachova@iol.cz
tel.: 543245914-6
PPP Brno Sládkova 45, Brno, 613 00
tel.: 548 526 802
PPP Brno Kohoutova 4, Brno, 613 00
tel.: 545 223 380

Zpět