Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
uvodni_slovo_reditele [2017/11/14 10:34]
kkralova vytvořeno
uvodni_slovo_reditele [2018/03/19 11:02] (aktuální)
jjelinek
Řádek 9: Řádek 9:
 Zároveň si uvědomuji, že ZŠ Novoměstská se všemi svými přidruženými zařízeními představuje nemalé společenství postojů, názorů a zvyklostí, které je potřeba respektovat a pracovat s nimi v přiměřeném čase. Zároveň si uvědomuji, že ZŠ Novoměstská se všemi svými přidruženými zařízeními představuje nemalé společenství postojů, názorů a zvyklostí, které je potřeba respektovat a pracovat s nimi v přiměřeném čase.
  
-Rád bych se s vámi setkal 12. září před úvodními třídními schůzkami (čas a místo ještě upřesním). 
  
-Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy dobrý vstup do školního roku 2016/17.+Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy dobrý vstup do školního roku 2017/18.
  
 Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy