Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás v souvislosti s mým nástupem do funkce a také začátkem nového školního roku pozdravil.

Jako učitel a ředitel základní školy přicházím samozřejmě se svou představou řízení ZŠ Brno, Novoměstská 21 příspěvková organizace. Tuto představu jsem obhajoval při konkurzním řízení a budu své nové kolegy a i vás, rodiče, pro ni postupně získávat. Budu rád za vaši aktivní účast na životě školy a budu k ní vytvářet vhodné podmínky.

Zároveň si uvědomuji, že ZŠ Novoměstská se všemi svými přidruženými zařízeními představuje nemalé společenství postojů, názorů a zvyklostí, které je potřeba respektovat a pracovat s nimi v přiměřeném čase.

Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy dobrý vstup do školního roku 2017/18.

Mgr. Josef Jelínek, ředitel školy