Pythágoriáda - okresní kolo

Ve středu 17. května 2017 proběhlo na ZŠ Křídlovická v Brně okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 5. ročníku. Letos už 40. ročník soutěže.

Ze školních kol do okresního postoupilo celkem 206 žáků z různých brněnských škol, což svědčí o velkém zájmu o matematické soutěže u žáků 5. ročníku. A jak dopadli naši 3 žáci? Vedli si skvěle:

Radka Maříková a David Zahrádka obsadili 3. místo (vyřešili správně 13 matematických úloh z 15).

Úspěšným řešitelem byl i náš další žák Martin Kopuletý s 10 body.

Děkujeme za účast a reprezentaci školy!