Matematický klokan 2017

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa.

V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.

Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do kategorií:
- Cvrček (2. - 3. třída)
- Klokánek (4. - 5. třída ZŠ)
- Benjamín (6. - 7. třída ZŠ)
- Kadet (8. - 9. třída ZŠ)

V kategorii Cvrček žáci řeší 18 úloh, starší soutěžící pak řeší 24 testových úloh, přičemž vybírají jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává.

Letos se v Brně Matematický klokan konal 20. března.

Z naší školy soutěžilo 55 žáků.

V kategorii Cvrček řešilo celkem 15 žáků z 2. ročníku a 19 žáků z 3. ročníku, v kategorii Klokánek soutěžilo 5 žáků ze 4.A a10 žáků z 5.A. Kategorie Kadet byla zastoupena 6 žáky z 8.A.

V kategorii nejmladších je nejúspěšnějším řešitelem Vít Obdržálek z 3.A, který získal 79 bodů z celkových 90.

Nejlepší v kategorii Klokánek je Radka Maříková z 5.A, která získala 97 ze 120 bodů.

V kategorii Kadet se nejlépe umístili žáci Tomáš Novotný a Karel Libor Hanečka z 8.A s 61 body ze 120. Umístění dalších žáků v jednotlivých kategoriích ukazují přiložené tabulky.

výsledkové tabulky