Přírodovědný klokan 2016

Školní kolo této soutěže proběhlo na naší škole 12. října 2016
Tato soutěž je určena pro žáky 8. A 9. tříd ZŠ a I. a II. ročníku SŠ. Organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.

Letos se zúčastnilo 14 žáků 8. a 9. tříd. Nejvyšší možný počet získaných bodů byl 120. Všem, kteří se zapojili děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům.