Pythagoriáda

2. února 2017 proběhla na naší škole Pythagoriáda, která patří mezi oblíbené matematické soutěže. Od roku 1978 byla připravována ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Od roku 2014 je garantem soutěže Národní institut pro další vzdělávání. Probíhá ve dvou kolech, školním a okresním. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci. Řešili 15 úloh během 60 minut. Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá 10 a více bodů.

Naším vítězem se stal David Zahrádka s 12 body. Velmi dobře si vedli i další žáci 5. ročníku Radka Maříková a Martin Kopuletý (dosáhli 11 bodů z 15). 8 bodů získali Ondřej Svadbík, Marek Svadbík, Natálie Petrů, Jan Šmíd a Tomáš Jančařík.