Třída 2.C

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Konečná
Konzultační hodiny: pondělí a čtvrtek 14.00-15.00 hod.

AKTUÁLNĚ

Dobrý den, milí rodiče,
zdravím Vás na konci prázdnin a píši informace k začátku školního roku 2022-2023:
Sejdeme se ve čtvrtek 1. září v 7.45 před školou – hledejte cedulku 2.C. Před budovou školy proběhne slavnostní zahájení školního roku. Poté se s dětmi odebereme do třídy, nebudeme se přezouvat. Konec výuky je naplánován na 8.45, ale uvidíme, jak to stihneme. Pak odvedu děti ke hlavnímu vchodu, případně do družiny. Pokud první den nepůjde dítě do družiny a budete ho čekat před školou, napište mi prosím zprávu do Edookitu, nebo na lísteček. Pokud by mělo dítě odejít ze školy samo, je třeba, aby mělo papír, že souhlasíte se samostatným odchodem svého dítěte…. dne …. v 8.45 ze školy domů. Datum, podpis rodiče.

V pátek 2.9. je konec vyučování v 11.40 hod. Do aktovky nachystat pouzdro, sešity, čip na obědy, přezůvky. Domů si děti odnesou učebnice na obalení.

Od pondělí 5.9. již probíhá výuka dle rozvrhu.

Přeji krásný konec léta a pohodový začátek školního roku.