Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_konecna:trida:rozvrh [2018/08/23 17:02]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:rozvrh [2018/08/29 19:14] (aktuální)
zkonecna
Řádek 11: Řádek 11:
  
 ==Zkratky předmětů== ==Zkratky předmětů==
-  * ČJ - Český jazyk - vyučuje Mgr. Zuzana Konečná +  * ČJ - Český jazyk  
-  * AJ - Anglický jazyk - vyučuje Mgr.Ingrid Kmošková ​ +  * AJ - Anglický jazyk  
-  * M - Matematika ​- vyučuje Mgr. Zuzana Konečná +  * M - Matematika  
-  * PRV - Prvouka ​- vyučuje Mgr. Zuzana Konečná +  * PRV - Prvouka  
-  * TV - Tělesná výchova ​- vyučuje Mgr. Zuzana Konečná +  * TV - Tělesná výchova  
-  * HV - Hudební výchova ​- vyučuje Mgr. Zuzana Konečná +  * HV - Hudební výchova  
-  * VV - Výtvarná výchova ​- vyučuje Mgr. Zuzana Konečná +  * VV - Výtvarná výchova  
-  * PČ - Pracovní činnosti ​- vyučuje Mgr. Zuzana Konečná+  * PČ - Pracovní činnosti ​