Toto je starší verze dokumentu!


Prvňácké desatero pro rodiče prvňáčků

  1. Denně prosím kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy.
  2. Dbejte na to, aby byly v pouzdru vždy dobře ořezané tužky a pastelky.
  3. Denně kontrolujte notýsek (razítka za dobré chování, později známky) - prosím o podpis.
  4. Úkoly si Vaše dítě označí modrým puntíkem u příslušného cvičení v Živé abecedě, Písance, Matematice - Vás prosím o podpis pod úkolem.
  5. Každé úterý Vaše dítě přinese domů sešity PS z M, každý pátek učebnici prvouky a minimálně jednou týdně PS z ČJ a písanku, v nichž pracovalo; budete mít přehled o tom, jaké učivo právě probíráme a jak se mu je daří zvládat – opět prosím podpis.
  6. Pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho nejdéle do dvou dnů omluvit (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech.
  7. Je dobré dbát na pravidelný denní režim (pravidelná příprava do školy, dostatek spánku).
  8. V rámci dodržování pitného režimu dávejte dětem dostatečné množství vhodného nápoje.
  9. Veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte, vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku a na které je spolehnutí.
  10. Pokud mi napíšete vzkaz do Vzkazovníčku, sdělte to vždy svému dítěti (případně označte barevným lepícím štítkem), aby mi mohlo vzkaz předat.

V případě jakýkoliv problémů se na mě obraťte (email, tel., Vzkazovníček, osobní domluva)– čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro dítě.

KONZULTAČNÍ HODINY: středa 14.00 - 15.00 hod.