Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2020/02/14 13:20]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2020/09/30 14:28] (aktuální)
zkonecna
Řádek 14: Řádek 14:
 s. str. - strana\\ s. str. - strana\\
 SP - samostatná práce\\ SP - samostatná práce\\
-SA - skládací abeceda v deskách\\ 
-DH - didaktická hra se vzdělávacím cílem\\ 
-PCH - pohybová chvilka se vzdělávacím cílem\\ 
 Pzp - Počítáme zpaměti\\ Pzp - Počítáme zpaměti\\
  
-==== pátek 14.2. ==== +**Prosím kupte svému dítěti nějaký sešit na doma (číslo: 512 s pomocnými linkami) ​do něho si dítě v průběhu nemoci bude cvičit psaní ​(diktátpřepisy z učebnicepětiminutovky). Do školních sešitů prosím nepišteDěkuji.**
-  ​ČJ vyvození písmenka Š, slabikář str.30 - dolní polovina stránky, žlutá pís. str.16, skládání slov ze SA (horahusahelma, hýl, hadr) +
-  * M - pětiminutovka,​ PS s.30/1, 2, 3, 4, 5, 6, za dú Pzp sl.32, 33 +
-  ​TV - žebřiny, lavičky+
  
-==== čtvrtek 13.2. ==== +==== středa 30.9. ==== 
-  ​ČJ - diktát slov (10), pohádka k písmenku H,h, slabikář str.51, 52, žlutá písanka str.15 ​velké V +  ​ČJ - psaní souhrnného testu  
-  * M - Počítáme zp. sl.30, za dú sl.31, PS str.29 dokončit +  - M - pětiminutovka, PS str.18 
-  ​* PRV - str.56 přeskočitstr.57 udělat za dú, str.58 jsme dělali ve škole+  - VV - zapouštění vodových barev 
 +  - ČJ - čítanka ​str.17psaní - PL z 23.9- další 4 řádky
  
-==== středa 12.2. ==== 
-  * ČJ -žlutá písanka s.14 - nově písmenko v, slabikář str.50,51 příběh Jedeme na hory, PL k písmenku H - vlepit do sešitu se sovou 
-  * M - Počítáme zpaměti sl.29, PS str.28 celá, str.29 cv.1, 2 
-  * třídní kolo v recitaci básniček 
  
-==== úterý ​11.2. ==== +==== úterý ​29.9. ==== 
-  ​* TV +  ​ČJ - pětiminutovkaopakování na zítřejší souhrnný test (PL) 
-  * ČJ - čtení dúžlutá pís s. 13 psací R celá stránkavyvození hlásky a písmene H, h, slabikář ​str.30 - polovina stránky ​(slabiky vyznačit tužkou pomocí obloučků), skládání slov ze SA +  ​pětiminutovkaPS str.17 (str.16 budeme dělat ve čtvrtek
-  * PČ ​- ​večerníček ​skládání čepice z papíru +  - ČJ Knížka Ferdy Mravence - přečíst ​2. kapitolu a vyplnit PL
-**Zítra tj. ve středu 12.2. proběhne třídní kolo recitace básniček. Každý bude oznámkován.**+
  
- +==== čtvrtek 24.9. ==== 
-==== pondělí 10.2. ==== +  - ČJ - pětiminutovka (diktát pěti slov), ​s.17 cv.1 - přečíst, ​ústně zodpověděotázky k textu, do sešitu přepis ​podtržených vět z tohoto cvičení 
-  * AJ +  - M - pětiminutovka, PS s.15 celá
-  * ČJ čtení dú, psaní na mazací tabulku - opakování písmen r, d, k, nově písmenko R, slabikář str. 49 - obloučky tužkou +
-  * M - Pzp sl.28, PS str. 27 +
-  * PRV - str. 55 - Měsíce v roce - DÚ: naučit se vyjmenovat měsíce v roce zpaměti +
-  * HV - PL Květiny, Když náladu máš, nová písen Jaro, léto, podzim, zima +
- +
- +
-==== pátek 7.2. ==== +
-  * ČJ - slabikář str.48, žlutá pís.str.12 celá - malé psací r, skládání slov ze SA +
-  * M - str.26 +
-  * TV - švihadla, míče ve dvojici, žíněnka - kotoul, kolíbka +
- +
-==== čtvrtek ​6.2.==== +
-  * ČJ - slab. str.47 (tužkou obloučky), žlutá pís. str.11 celá, PL k písmenku Z - písmenka Z vykreslit žlutou pastelkou, vyplnit a vykreslit všechny obrázky na z, nalepit do sešitu se sovou +
-  * M - str.25, Pzp sl.27 +
-  * PRV - str.54 (podzimní obrázky zakroužkovat pastelkou oranžovou, zimní modrou, jarní zelenou a letní červenou) - umět zpaměti vyjmenovat 4 roční období +
- +
-==== středa 5.2. ==== +
-  - program Podané ruce +
-  - program Podané ruce +
-  - ČJ: slabikář str.46 (vyznačit tužkou pomocí obloučků slabiky), žlutá písanka str.10 celá - nové písmenko: malé k, skládání slov ze SA (zobák,​zámek,​...) +
-  - VV: Můj portrét (voskovky, vodové barvy) +
- +
-==== úterý 4.2. ==== +
-  * místo TV byla M - Ps str.24 celá +
-  * ČJ - první opis tří vět z tabule, PSANÍ: nový list na uvolnění ruky - PL s písmenem d ve velké velikosti, žlutá písanka str.9 celá, ČTENÍ: vyvození hlásky a písmen Z, z - slabikář st. 29 - dolní polovina číst (vyznačit tužkou obloučky), za dú vystřihnout písmenka Z, podepsat a vložit do desek +
-  * PČ - dokončení šaška +
- +
-==== pondělí 3.2. ==== +
-  ​* AJ +
-  * ČJ Slabikář str.45, žlutá písanka str.8 celá (malé psací d) +
-  * M - Počítáme zpaměti sl.26, U str.23 celá +
-  * PRV - str.43 +
-  * HV - zpěv probraných písní, písnička Zima, zima tu je - zpěv na známky, rytmické cvičení Květiny +
- +
-==== čtvrtek 30.1. ==== +
-  * ČJ - slabikář str.44, žlutá písanka str.7 dopsat +
-  * M - str.22 +
-  * PRV - str.42 +
- +
-==== středa 29.1. ==== +
-  * ČJ - diktát slov, pohádka k písmenku V,v , čtení: slabikář str.43 - vyznačit tužkou obloučky, žlutá písanka str.6 celá, za dú str.7 - 4 řádky +
-  * M - dětské peníze na kartičkách - počítání,​ PS str.21 celá +
-  * VV - šašek - barevná mozaika +
- +
-==== úterý 28.1. ==== +
-  * TV - švihadla, míče, odraz a výskok z můstku +
-  * ČJ - opis slov z tabule, PL k písmenku R,r (vlepit do sešitu se sovou), čtení dú, nově slabikář str.29 - horní polovina stránky (slova s V,v), žlutá písanka str.5 celá, vystřihnout písmenko V,v a slabiky - podepsané vložit do desek +
-  * PČ - postava člověka z plastelíny +
- +
-==== pondělí 27.1. ==== +
-  * AJ +
-  * ČJ - čtení dú, pak nově slabikář str.42 - vyznačit tužkou obloučky, trénovat čtení, žlutá písanka str.4 - celá (velké psací J) +
-  * M - Pzp sl.24, PS str.20 celá +
-  * PRV - PS str.41 celá +
-  * HV - rytmické cvičení, píseň Zima, zima tu je, Když máš radost a víš o tom +
- +
- +
-==== pátek 24.1. ==== +
-  * ČJ - čtení kartiček se slabikami, čtení dú, nově slabikář str.41 - vyznačit obloučky, psaní - žlutá písanka str.3 celá, skládání slov ze SA - z psací podoby na tabuli do tiskací (kope, léky, ráno, orel, komár) +
-  * M - pětiminutovka, PS str.19 celá +
-  * TV - lavičky, švihadla, míče ve dvojici - házení jednou rukou, odraz a výskok z odrazového můstku +
- +
-==== čtvrtek 23.1.==== +
-  * ČJ - žlutá písanka str.2 - písmenko N - celá, vyvození hlásky a písmenek R, r, slabikář str.28 - dolní polovina stránky - slova s r,R, skládání slov ze SA, za dú sešit čj - 4 řádky +
-  * M - Počítáme zpaměti sl.23, sešit M - psaní číslic, PS str.18 celá +
-  * PRV - str.40 celá +
- +
-==== středa 22.1. ==== +
-  * ČJ - diktát slov, slabikář čtení dú, nově str.40 - obloučky tužkou, žlutá písanka - str.1 +
-  * M - PS s.17 celá, Pzp sl.22 za dú +
-  * VV - krmítko s ptáčky +
- +
-==== úterý 21.1. ==== +
-  * TV - závodivé hry, nácvik odrazu +
-  * ČJ - opis slov z tabule, čtení slabikář str.38, 39 - obloučky, zelená písanka str.32 dopsat, PL k písmenku Kk +
-  * PČ - práce se stavebnicí +
- +
-==== pondělí 20.1. ==== +
-  * AJ +
-  * ČJ - diktát slov, slab. str.37 tužkou vyznačit obloučky, zelená pís. s.31 dopsat +
-  * M - psaní číslice 9, PS s.16, za dú Pzp sl.21 +
-  * PRV - test na téma Zima, nové učivo PS str.39 +
-  * HV - písnička Zima, zima tu je, snížek poletuje +
- +
-==== pátek 17.1. ==== +
-  * ČJ - pololetní písemná práce +
-  * M - pětiminutovka,​ PS str.15 celá +
-  * ČJ - čtení dú, vyvození písmenka K,k - pohádka, slabikář str.28 - vyznačit tužkou obloučky, číst, mazací tabulka - cvičně diktát slov +
-  * TV +
- +
-==== čtvrtek 16.1. ==== +
-  * ČJ - druhý diktát slov, čtení dú ze včerejška,​ PL do sešitu se sovou - celý vyplnit, čtení - PL z jiného slabikáře,​ skládání slov ze SA (jupí, málo, nosí, dáte) +
-  * M - pololetní test +
-  * PRV - opakování na test o zimě (píšeme v pondělí 20.1.- PS str.36, 37), nové učivo - vyplnit PS str.38 +
- +
-==== středa 15.1. ==== +
-  * ČJ - první ​diktát ​slov (pusa, jíme, topí, lano, Ota, sen), čtení - Slabikář str.36, zelená písanka str.31 - epis 2 vět, PL k písmenku Dd - nalepit do sešitu se sovou (písmenka d - vykreslit modrou pastelkou) +
-  * M - Pzp sl.20, PL opakování na pololetní test +
-  * VV +
- +
- +
-==== úterý 14.1. ==== +
-  * TV +
-  * ČJ - opis slabik a slov z tabule, slabikář str.35, zelená písanka str.29 dopsat, str.30 celá (4 řádky jsou za dú), skládání ze skládací abecedy +
-  * PČ +
- +
- +
-==== pondělí 13.1. ==== +
-  * AJ +
-  * ČJ - vyvození hlásky a písmene D, d - slabiky ​d - slova s d - slabikář str.27 dolní polovina (vyznačit tužkou slabiky pomocí obloučků, důkladně procvičit čtení), zelená písanka - str.29 - 4 řádky, do desek dát písmeno D,d a slabiky s d +
-  * M - U str.14 celá, za dú Počítáme zpaměti sl.19 +
-  * PRV - U str.37 celá, PL zvířata v zimě - poznávání zvířat na obrázku +
-  * HV - Ovčáci, čtveráci (vyvolávání na známky), nová píseň Jedna, dvě, tři, čtyři, pět..., PL nota +
- +
- +
-==== pátek 10.1. ==== +
-  * ČJ - zelená písanka str.27 dokončit, str.28 celá, slabikář - nově str.26 - vyznačit obloučky, číst, skládání slov ze SA, PL k písmenku N (vlepit do sešitu se sovou) +
-  * M - pětiminutovka,​ PS str.13 celá, Počítáme zpaměti sl.18 +
- +
-==== čtvrtek 9.1. ==== +
-  * ČJ - zelená písanka str.26 dokončit, str.27 - 7 řádků, slabikář - nově str.24, 25 - vyznačit obloučky, číst, skládání slov ze skládací abecedy +
-  * M - PS str.11 dokončit, str.12 celá kromě cv.6 +
-  * PRV - str.36 +
- +
-==== středa 8.1. ==== +
-  * ČJ - opis slabik z tabule do sešitu, Slabikář - čtení dú na str.22, nově str.23 - vyznačit obloučky, zelení pís. str.25 dopsat, str.26 - 5 řádků, DH Spisovatelé - hláskování slov (n-u-l-a, j-e-t-e-l, ...) +
-  * M - Počítáme zpaměti sl.17, PS str.10 dokončit, str.11 ​cv.1, 3 +
- +
-==== úterý 7.1. ==== +
-  * tv - šplh na tyči, házení míčem +
-  * čj - opis slabik z tabule, Slabikář - str.21 (čtení dú), str.22 nově - vyznačit obloučky, číst za dú, zelená písanka str.24 dopsat, str.25 - tři první řádky, hláskování slov (pusa, lano, nula, jetel...) +
-  * pč +
- +
-==== pondělí 6.1. ==== +
-  * AJ +
-  * ČJ - Slabikář str.21 - vyznačit tužkou slabiky pomocí obloučků, zelená pís. str.24 - písmeno n - čtyři řádky +
-  * M - PS s.10 cv.1, 2, 3, 4, Počítáme zpaměti sl.16 +
-  * PRV - PS s.35 +
-  * HV - písnička Ovčáci, čtveráci +
- +
- +
-==== pátek 20.12. ==== +
-  * ČJ - procvičování čtení slabik, Slabikář str.27 - čtení slov s písmenem N, n (horní polovina stránky) +
-  * M - Počítáme zpaměti sl.15 +
-  * vánoční besídka +
- +
-==== čtvrtek 19.12. ==== +
-  * ČJ (1. a 4. hod.) - slabikář str. 20 - čtení dú, str. 27 čtení slov s písmenem N, n (číst za dú na zítra), zelená písanka str.23 celá, skládání slov ze SA +
-  * M - přepis z PS str.8/7 zelené do sešitu M, PS str.9 cv.4, 5 +
-  * PRV - PS str.34 +
- +
-==== středa 18.12. ==== +
-  * ČJ (1. a 3. hod.) - diktát deseti slabik, slabikář str.18, 19 (čtení dú), nově str.20 - vyznačit obloučky, číst za dú na čtvrtek, zelená písanka str.22 (písmenko j), vyvození hlásky a písmene J, j - písmenková pohádka +
-  * M - Počítáme zpaměti sl.14, fialová písanka - číslice 8, PS s.9 cv.1, 2, 3, 6 +
-  * VV - vánoční kapr +
- +
-==== úterý 17.12. ==== +
-  * TV - přeskoky na místě (minimálně 5 přeskoků za sebou), skok do výšky - jen vyzkoušení (výběr do soutěže Vánoční laťka) +
-  * ČJ (druhá a poslední hod.) - Slabikář str.18, 19 - vyznačit obloučky ​- přečíst ​2xfialová písanka str.18, 19 - nově písmenko j, PL do sešitu se sovou (čtení s porozuměním) +
-  * PČ - stříhání +
- +
-==== pondělí 16.12. ==== +
-  * ČJ - zelená písanka str.21 celá, Slabikář str.17 +
-  * M - PS str.8 dokončit, Počítáme zpaměti sl.13 +
-  * PRV - PS s.33 +
-  * HV - koleda Na Vánoce dlouhý noce +
- +
-==== pátek 13.12. ==== +
-  * ČJ (první a etí hod.) - zelená písanka str.20slabikář str.14 opakování,​ str.15 a 16 - vyznačit obloučky, trénovat čtení +
-  * M - 5ka (pamětné počítání na sčít. a odčít. ​do 7), PS s.7 dokončit, str.8 cv.2 +
-  * TV - žebřiny, přeskoky přes švihadlo +
- +
-==== čtvrtek 12.12. ==== +
-Výukový program Pásl ovčák ovce - Jezírko, Lipka +
- +
-==== středa 11.12. ==== +
-  * ČJ (1. a 3. hodina) - opakování probraných psacích písmen - kartičky, diktát slabik, postřehované čtení - kartičky se slabikami, růžová písanka str.14, 15 - nově písmenko p, SL str.13, 14, PL na čtení s porozuměním (v sešitu ​se sovou) +
-  * M - manipulace s kolečky - rozklad a dočítání do 7, přepis ​sloupečků do sešitu (PS str.7/​cv.5),​ PS 7 cv.1 +
-  * VV - sněhulák +
-  * Zítra výukový program na Jezírku - více viz. edookit. +
- +
-==== úterý 10.12. ==== +
-  * TV - šplh na tyči (výdrž), švihadla, vybíjená +
-  * ČJ (ě.a 4. hodina) - SL str.11, 12, zelená písanka str.19 celá +
-  * pč - strom, vločka - vystřižení +
- +
-==== pondělí 9.12. ==== +
-  - ČJ - SL str.8, 9, 10, zelená PÍS str.18, čtecí tabulka 9 +
-  - M - U str.6 dokončit, str.7 cv.2, 3, malý sešit - 4 řádky ​edepsaných číslic +
-  - PRV - U str.32 +
-  - HV - Na nebesích nad BetlémemJá malý přicházím +
- +
-==== čtvrtek 5.12. ==== +
-  - ČJ - písanka str.17 celá, čtení slabik z učitelských kartiček, SA - skládání dvojsl. slov (solí, teta, lupa, jáma, lije, tupá) +
-  - M - U str.5 celá +
-  - program Dental prevention - zuby a jejich správné čištění +
-  - PRV - PS s.30 dokončit, str.31 ​celá +
- +
-==== středa 4.12. ==== +
- +
- +
-==== úterý 3.12. ==== +
-  - ČJ (místo TV- obsazené obě tělocvičny,​ kde se pořádá Novoměstský pohár ve florbale) - testík , čtení +
-  - ČJ - psaní - zel. písanka str.15 dopsat, skládání slov ze SA (pusa, léto, pije, tupá, maso, lepí, teta, Jula), čtecí tabulka9, za DÚ PL v sešitu se sovou (vykreslování písmen) +
-  - tvoření na jarmark - betlém +
-  - tvoření na jarmark - betlém +
- +
-==== pondělí 2.12. ====+
   - AJ   - AJ
-  - ČJ čtecí tabulka, zelená písanka str.14 dopsat, str.15 tři řádky za dúsešit se sovou PL +  - <​del>​PČ</​del>​ PRV (náhrada za pátek) ​souhrnný test z učiva březen-červen z 1roč(opakovali jsme celé září) ​budu hodnotit ne známkouale bodováním,​ video animovaná dopravní výchova [[https://​www.bezpecnecesty.cz/​cz/​dopravni-vychova/​animovana-dopravni-vychova/8-chodec]] - 2díl přecházení 
-  ​Počítáme zpsl.10, PS  str.3 dopsat, str.4 cv.1 +  - ČJ čítanka str.16psaní ​PL další tři řádky
-  - PRV PS s.2829, 30 měsíce, počasí, oblečení (dvě cv. doděláme ve čtvrtek) +
-  ​HV - písnička Čerti v pekle+
  
-==== pátek 29.11. ==== +==== středa 23.9. ==== 
-  - ČJ - čtecí kartičky, psaní - zelená písanka str.14 - 4 řádky, ŽA 28/4 - dělat obloučky a číst, odpovídat ​na otázky k textuhra na procvičení náslovné slabiky, čtecí tabulka +  - ČJ - diktát vět z U 17/5 (do sešitu ​na doma)pak děti pracovaly ve skupinkách 
-  - M - pětiminutovka,​ PS s.2 cv.6, str.3/vyvození spojů do 7cv.1, cv.2 rozdány nové čtecí tabulky 9 +  - M - pětiminutovka,​ PS str.14 celá 
-  - tvoření na jarmark +  - VV 
-  - tvoření na jarmark+  - ČJ - čítanka básnička ze str.14 a str.15psaní ​PL - 4 řádky (vložím sem až večer) 
 +  - TV 
 +{{gallery>:​ucitel:​zuzana_konecna:​trida:​pro_nemocne}}
  
-==== čtvrtek 28.11. ==== +==== úterý 22.9. ==== 
-  - ČJ - procvičování čtení na kartičkách ​(slabiky), ŽA str.28 cv.35psaní - písmeno o - růžová písanka str.22 +  - ČJ - pětiminutovka ​(diktát pěti slov), Uč str.16 cv,1 - přečístústně zodpovědět otázky k textudo sešitu přepis dvou prvních vět z tohoto cvičení 
-  - M - str.2 cv.1,2, 3, 4, 5 +  - pětiminutovka, PS str.13 celá 
-  - PRV povídání o rodině, PS s+  - ČJ - čtení z Knížky Ferdy Mravence - 1kapitola - společné hlasité čtenívyplňování PL
-  - ČJ - čtecí tabulka 8, růžová písanka str.23sešit se sovičkou - slovní fotbal (8 slov nalepit pod sebe - pošlu po sourozencích plus vybrat 3 slova a nakreslit k nim obrázek - šikulky mohou víc)+
  
-==== středa 27.11. ==== 
-  - ČJ - čtecí tabulka8, psaní - zelená PÍS str.13 dopsat, ŽA 28/2 - vyskládat slova ze SA 
-  - M - pokladnička - řazení mincí, matematický král, porovnávání čísel do 7 - názor, PS str.1 dopsat (cv.Dokresli. Doplň.), za dú Počítáme zpaměti sl.9 
-  - výroba anděla na jarmark 
-  - výroba anděla na jarmark - dokončení,​ hra s obrázky a slabikami ve dvojici 
  
-==== úterý 26.11. ==== +==== pondělí 21.9. ==== 
-  - TV žíněnky- kotoul vpředkolíbkašvihadlavybíjená +  - ČJ pětiminutovka (diktát pěti slov)Uč str.15 cv,1 - přečístústně zodpovědět otázky k textu, do sešitu přepis tří prvních vět z tohoto cvičení 
-  - ČJ procvičování čtení slabikŽA str.27 dokončit, zelená písanka str.12 dokončit +  - pětiminutovkaPS str.12celá 
-  - PČ dokončení koláže k pohádce Červená karkulka +  - PRV opakování na test v pátek 25.9. (dny, měsíce, roční, období, hodiny-celé, povolání, vlajka ​Čbarvy)nově str.6 - dočíst, zápis do sešitu, vykreslování dopravních značek, video animovaná dopravní výchova [[https://​www.bezpecnecesty.cz/​cz/​dopravni-vychova/​animovana-dopravni-vychova/​8-chodec]] jen 1. díl Na chodníku 
-  ​- Čprocvičování čtení slabikŽA str.28 cv.1, zelená písanka ​str.13 - řádky+  - HV - učeb. str.5 Já jsem kovaříček, str.6 Škubejte, kravičky, vytleskávání 2/rytmu
  
-==== pondělí 25.11. ==== 
-  - focení 
-  - čj - čtecí kartičky, psaní - zelená písanka str.12 - 4 řádky (písmenko a), ŽA str. 27 cv.1 - vykreslit červenou, zakroužkovat yýY v básničce, cv.3, PL Yy - vyplnit 
-  - M - básnička, Matematický král, dřívka - kolik jich mám za zády? (dopočítávání),​ Učeb. 2 str.1 - cv.1, 2, 3, 6, Počítáme zpaměti sl.8 
-  - PRV - 7 dětí povídalo o své rodině, PS str.26 celá - vystřihnout,​ nalepit, vykreslit 
-  - HV - čtecí tabulka 7 - vyvolávání (za dú dána nová), zpěv probraných písní, nová píseň V zahradě na hrušce, rytmické cvičení Hruška, jablko... 
  
-==== čtvrtek 21.11. ==== +==== pátek 18.9. ==== 
-  - ČJ diktát probraných písmen (psacích), procvičování čtení - slabiky, ŽA STR.26 CV.1psaní - zelená písanka ​str.11 ​dopsat +  - opakování:​ sčíta odčítdo 20nově PS str.11 ​celá 
-  - dopočítávání - názor ​(5 plus kolik je 6), matematický řetězec, oprava poslstránky v PS, PL  +  - ČJ pětiminutovka ​(diktát pěti slov), U str.14 cv.1 - ústně zodpovědět otázky a úkolycv.3 do sešitu 
-  - PRV - představování své rodiny - fotky (5 tí - příš budou mluvit další děti)PS str.25 Ájin pokojíček +  - PRV opakování učiva z 1.roč(povoláníroční období, dny v týdnuměsíce, hodiny ​celé), nově U str.6 dopravní značky ​(seznámení), semafor, pravidla k přecházení po přechodu, pouštění videa Ájina cesta do školy  ​
-  - ČJ ŽA str.26 CV.23PSANÍ ​PL - nácvik psaní malého a (těžké - nepodcenit), SA řazení slabik ​(náslovná slabika)+
  
-==== středa 20. 11. ==== +==== čtvrtek 17.9. ==== 
-  - ČJ - básničky k písmenkům,​ opis písmen z tabule do sešitu, ​čtení - slabiky s J, psaní: růžová písanka str.11 - 2 řádky (slabiky s l), modrý sešit - 2 řádky (slabiky s l), PCH domečky +  - ČJ - pětiminutovka (diktát pěti slov), str.13 cv.1 přečístústně zodpověděotázky, do sešitu ​přepsat pozdravy z textu: Dobrý den! Vítám ​! Nazdar! Ahoj! Buď zdráv! Dobré odpoledne! 
-  - M - básnička na číslici 6, Paraplíčka,​ počítací král, PS str.32, PL pro šikulky +  - pětiminutovkaPS str.10
-  - ČJ - básničky k písmenkům,​ čtení - výtah (na tabuli - cvičení čtení slabik), čtecí tabulka, psaní - zelená písanka str.11 - 4 řádky ( dva řádky slabiky, přepis, slovo milé)  +
-  - VV - postavy z pohádky Červená karkulka +
- +
-==== pátek 15.11. ==== +
-  - ČJ - básničky k písmenkům,​ náslovná slabika - skládání slabik ze SA, psaní - zelená písanka str.9, růžová písanka str.17 - slabiky tu, té), ŽA 24/3 čtení dú, 24/4 - udělat tužkou obloučky, číst za dú na pondělí +
-  - M - pamětná ​pětiminutovka, PS s.31 celá +
-  - ČJ - ŽA - 24/4 - dokončení obloučků, psaní - zelená pís. str.9 - poslední 2 řádky dopsat za dú, čtení slabik z učitelských kartiček +
-  - TV - švihadla, žíněnky - kotoul vpřed, vybíjená +
- +
-==== čtvrtek 14.11. ==== +
-  - ČJ - básničky k písmenkům,​ desky s písmenky ​(skládání slabik podle diktátu), psaní - zelená PÍS str.8, ŽA str.24 ​cv.1, 2 +
-  - M - matematický král,timinutovka na mazací tabulkuPS s.30 celá, za DÚ Počítáme zpaměti sl.5 celý +
-  - PRV - testík Podzim2 (10 otázek na Ano-ne), PS s.21, za DÚ vyplnit do 21.11. PL Já a moje rodina (ukazovala jsem na ídních schůzkách) +
-  - ČJ - básnička k písmenku Tčtecí tabulka 6, psaní - dokončení str.8 v zel. PÍS, ŽA 24/3 čtení +
- +
-==== středa 13.11. ==== +
-  - ČJ - čtení písmen a slabik na kartičkách (učitelské karty - lze procvičovat na skládací abecedě), ŽA str.23 dokončit, PCH domečky, psaní - růžová písanka str.16 - každé písmenko obtáhnout 5x zelenou pastelkou, vyvození slabik s písmenkem t (ta, tá, te, té, to, tu, tů, tú) +
-  - M - Matematický král (pamětné počítání sčít. do 6 i s nulou, odčítání do 5), PS str.29 dokončit, Počítáme zpaměti sl.4 celý +
-  - ČJ - diktát psacích písmen ​do sešitu ​(zkusit doma cvičně na nějaký papír), čtecí tabulka 6 - vyvolávání,​ psaní - růžová písanka str.17 - 2 řádky, desky s písmenky - procvičování  +
-  - VV - listy - kresba voskovkou, malba vodovými barvami +
- +
-==== úterý 12.11. ==== +
-  - TV - lavičky, žíněnky +
-  - ČJ - čtení písmen a slabik na kartičkách,​ vyvození hlásky a písmene T,- pohádka, PL na písmenko t (nalepeno do sešitu se sovičkou), psaní - nácvik slabik na mazací tabulku +
-  - PČ - kůň sv. Martina +
-  - ČJ psaní - zelená písanka str.7 dopsatŽA čtení dú str.22/5, str.23, nová čtenářská tabulka 6, prosím o vystřižení písmene T, t +
- +
-==== pondělí 11.11. ====+
   - AJ   - AJ
-  - ČJ - čtení ​písmen ​slabik na kartičkách, ​psaní - PL s obrázkem (k uvolnění ruky), růžová písanka - str.řádky, ŽA str.22/5 - dělat obloučky, nácvik ​čtení - číst i za DÚ +  ​- PČ 
-  - M - hra na Zmrzlíkamanipulace s počitadlemPS s.28 dokončitstr.29 po číslené osy +  ​- ČJ - čtení a psaní - čítanka ​str.11-14, psaní ​- řádky čísel 91013, 20 do sešitu M
-  - PRV - testík - 10 otázek na ano-ne k podzimu, PS str.20 +
-  - HV - rozezpívání,​ zpěv probraných písní Halí, belí, Jedna, dvě, Honza jde, Skákal pes, Kočka leze dolů, nově Sedí liška pod dubem, hra na nástroje Orff. instrumentáře (dřívka, vařečky, vajíčka), hudebně pohybová hra Zlatá brána otevřená+
  
-==== úterý 5.11. ==== 
-  - TV - míče, švihadla 
-  - ČJ - čtení písmen a slabik na kartičkách,​ ŽA str.21, PCH domečky, psaní - PL písmenko m 
-  - PČ - výroba ježečka 
-  - ČJ - desky s písmenky - tunely a vláčky, ŽA - dokončení str.21, mazací tabulka - trénink "​diktátu"​ probraných psacích písmen 
  
-==== pondělí 4.11. ==== +==== středa 16.9. ==== 
-  - AJ +  - ČJ - diktát větU str.12 ​otázky ​textu ústně 
-  - ČJ - čtení písmen a slabik na kartičkáchpohádka k písmenku P vyvození, PL na písmenko P - vlepení do sešitu se sovičkou, PCH domečky, ŽA 20/5 - dělání oblouč a čtení +  - M - pětiminutovkaPS str.9 celá 
-  - M - manipulace s počitadlemnácvik diktátu čísel na mazací tabulku, psaní číslice 6 (růžová pís. str.26 číslice 6 2 řádky), PS s. 25 dokončit ​slovní úlohy, ​str. 26Počítáme zpaměti ​(rozdáno dnes poprvé) ​sl.1 celý +  ​VV 
-  - PRV - opakování učiva podzim (obrazové karty), PS s.18 vykreslit podle skutečnosti a pojmenovat +  ​ČJ čítanka ​str.10 - přečíst, kolik má báseň slokvyhledej rýmy (rána Nána,..)ústněpsaní ​nácvik psaní číslic 567
-  - HV - hlasové cvičeníopakování probraných písníposlech: Malé kotěnová píseň Kočka leze dolů+  - TV
  
-==== pátek 25.10. ==== 
-  - ČJ - čtení písmen a slabik - kartičky, PL čarodějnice - vyhledávání slabik, psaní: růžová písanka str.8 (písmenko m), PCH domečky, PL slabiky - hledání obrázku a náslovné slabiky 
-  - M - pavouci v pavučině (počet do 5 a dočítání do 5), PS s.25 Vypočítej a doplň, Vypočítej,​ Opakuj. (s počitadlem)* halloweenský průvod 
-  - svačina, dokončení M, pořádek v deskách - písmenka a slabiky, kresba obrázku k Halloweenu 
-  - ČJ - PS s.20 - cv.3, cv.4, psaní - růžová pís. str.9 - 2 řádky 
  
-==== čtvrtek 24.10. ==== +==== úterý 15.9. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: zelená písanka str.5 - písmenko u, e, i, PCH - iřazování probraných písmen do správného domečku - 4 podoby, PL - písmenko S (vlepit do sešitu se sovou) +  - ČJ - diktát ​ti slov, U str.11 otázky k textu ústněpísemně cv.3 
-  - M - manipulace s počitadlem, U s.24 dokončit, ​str.25 kroužkování lyžařidopsání řady čísel, PL - příklady na sčíta odčít. do 5 +  - - pětiminutovka, PS str.celá 
-  - PRV ústní opakování, ​iřazování kartiček - plod a list/​větvička, PS s.17 celá - polní plodiny, pohádka o řepě +  - ČJ čtení/​psaní  ​nácvik ​psaní ​číslic 01, 2, 3, 4, čítanka ​str.8 a 9
-  - ČJ - desky s písmenky, ​psaní ​- zelená písanka str.5 dopsatŽA str.20/3 čtení - důkladně procvičit+
  
-==== středa 23.10. ==== 
-  - ČJ - sešit se sovou - hledání probraných písmen, PCH - přiřazování probraných písmen do správného domečku - 4 podoby, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: zelená písanka str.4 - písmenko u, ŽA str.20/1 
-  - M - manipulace s počitadlem,​ malý sešit M - 2 řádky číslic, PS s.24 - polovina stránky (čtyři cvičení) 
-  - VV - zvířátka v noře 
-  - ČJ - desky s písmenky - skládání slabik podle diktátu, psaní - zelená písanka str.4 - dopsat, ŽA str.20/2, 3 
  
-==== úterý 22.10. ==== +==== pondělí 14.9. ==== 
-  - TV - švihadla, míče +  - ČJ - diktát pěti slovU str.10 - čtení ​článku Pomocníkzodpovězení otázek ústně (oranžové i fialové)cv.5 písemně 
-  - ČJ - hra na Marťánka, čtení ​písmen a slabik - kartičkykostkypsaní: růžová písanka str.písmenko u, PCH - přiřazování probraných písmen do správného domečku - 4 podobyŽA str.19 cv.2, 4  +  ​- pětiminutovkaPS str.7 celá 
-  - PČ javorový list +  - PRV opakování učiva 1. roč. (dny v týdnu, měsíce, roční období, povolání),​ dočíst str.5 v učeb. 
-  - ČJ desky s písmenky - skládání,​ ŽA str.19 dokončit, růžová písanka ​str.7poznačit dú+  - HV učeb. str.34, 5, opakování písní z 1. třídy
  
-==== pondělí 21.10. ==== 
-  - AJ 
-  - ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: zelená písanka str.3, PCH - přiřazování probraných písmen do správného domečku - 4 podoby, pohádka k písmenku S, s - ŽA str.19 - vykreslit S,s žlutou pastelkou, vyhledat S, s v básničce ​ 
-  - M - počítání s kaštany, sešit M - psaní číslic, PS str.23 dokončit 
-  - PRV - opakování (ovoce, stromy a plody - obrázky), PS s.16 - pojmenovat, vykreslit 
-  - HV - čtecí tabulka 4, opakování probraných písní 
  
-==== pátek ​18.10. ==== +==== pátek ​11.9. ==== 
-  ​ČJ - hra na Marťánka, ​čtení ​písmen ​slabik - kartičkykostky, psaní: zelená písanka ​str.2, PCH - přiřazování probraných písmen do správného domečku - podoby, ŽA 18/2, 3 +  ​ČJ - čtení ​z PL otázky ke čtenému textupočítání slov ve větě (jako náhradu stačí číst libovolnou knihu 15 min. a spočítat slova v nějaké krátké větě z textu, psaní ​- sešit ČJ str.9/cv.
-  ​M - manipulace ​počitadlem,​ trénování pamětného počítání ​do 5, PS s.22 dokončit, str.23 - vyvození příkladů na odčítání do 5 +  ​M - PL - sloupeček ​24 příklady (náhrada: cvičit příklady ​do 20 ústně)str.6 celá 
-  - ČJ - ŽA str.18 cv.4dělat obloučky tužkoupsaní ​písanka ​str.2 dokončit +  * TV 
-  - TV - cvičení na žebřináchžíněnce, skákání do obručí+  ​* PRV opakování učiva z 1.roč(uhodni název povolání - hravyjmenuj roční období, dny v týdnu, měsíce ​řazení kartiček na tabuli,, papírové hodiny (manipulace) ​celé), opakování pravidel, které platí v naší třídě o přestávce,​ z U str.5 čtení měsícůkteré trávíme ve škole (školní rok) a básničky Co děláme o přestávce
  
-==== čtvrtek 17.10. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: růžová písanka str.4 - každé i obtáhnout 5x zelenou pastelkou, str.5 - tužkou, PCH - přiřazování písmen do správného domečku (A, a, psací A, psací a), ŽA 18/1 
-  - M - manipulace s kaštany (do 5), růžová písanka str.31 - číslice 1 dokončit tužkou, str.30 - číslice 2 tužkou, PS s.22 - číselné osy, dominové karty 
-  - PRV - básničky, opakování (podzimní měsíce, počasí, stromy - listy a plody - přiřazování kartiček), nové učivo PS s.15  
-  - ČJ - desky s písmenky - hra na vláček a tunely, psaní - písmenko i - str.5 dokončit, procvičování čtení slabik - karty s obrázky, čtecí tabulka 3 
  
-==== středa 16.10. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka (čtyřslabičná slova), čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: malá zelená písanka - strana e, é, PCH - přiřazování písmen do správného domečku (A, a, psací A, psací a), ŽA str.17 cv.2 
-  - M - manipulace s kaštany (počítání do 5), které číslo v řadě chybí?, M str.21 dokončit, str.22 - první cv. s obrázky (vyvození sčít. do 5) 
-  - ČJ - desky s písmenky - tunely a mašinka, čtení - čtecí tabulka, psaní - malá písanka strana e, é - dopsat, ŽA str.17 dokončit - tedy cv.3 
-  - VV - zapouštění vodových barev do mokrého podkladu 
  
-==== úterý 15.10. ==== +==== čtvrtek ​10.9. ==== 
-  ​- TV - švihadlo, míče +  ​ČJ - diktát pěti slovU str.9 cv.íst článek ​ústně zodpovědět otázky ​úkoly ​(oranžové a fialové)  
-  - ČJ - hra na Marťánka - čtyřslabičná slova (sova, žába,..), čtení písmen a slabik ​kartičky, kostky, psaní - růžová písanka - s.4 (písmenko ​e,é), vyvození hlásky ​písmene L, l - pohádka +  ​* M PS str.5 celá
-  - PČ - ocas draka, zvířátko z kaštanu ​plastelíny ​(rychlíci+
-  - ČJ - čtecí tabulka3, ŽA s.17 cv.1, básnička - hledání písmen L, l zelenou pastelkou, cv.4, psaní - dopsat s.4 v růžové písance, značení dú (modrý sešit 2 řádky) +
- +
-==== pondělí 14.10. ====+
   * AJ   * AJ
-  * ČJ - hra na Marťánka, čtení ​písmen a slabik, psaní - fial. pís.2 - číslice 5, desky s písmenky - skládání podle diktátu, ŽA str.16 cv.2 +  ​* PČ - medúza 
-  * M - rybník a rybičky (manipulace k procvičení sčít. a odčít. do 5), U s.21 - udělali jsme čtyři cv. (Nestihli jsme cv. Napiš čísla a Porovnej) +  ​* ČJ - dokončení medúzy, úklid, čtení ​čítanky ​str.7 Šípky ​otázky ​na porozumění textu ústněbáseň Čáp hledání rýmů
-  * PRV básnička ​na čísla 150155, 158, 112, básnička Podzim, poznávání větviček (listy, šišky) a plodů, PS s.14 celápohádka O poslední vlaštovce +
-  * HV - To je zlaté posvícení,​ Žabička zelená, poslech: G. Bizet: Arlésanka+
  
-==== pátek 11.10. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen, psaní: PL dolní klička, ŽA str.15 cv.3, vyvození slabik - ma, me, mi, mo, mu, má, mé... 
-  * M - didaktická hra s mazací tabulkou (sčít. a odčít. do 4), PS s.20 dokončit 
-  * ČJ - básnička k písmenku M, ŽA str.16 1.cv., čtení řádku slabik ma, me...., manipulace s kostkami (čtení slabik), desky s písmenky - řazení, psaní: PL dolní klička 
-  * TV - honičky, chytání a házení míče, vybíjená 
  
-==== čtvrtek 10.10.2019 ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, psaní - PL srdcovka, dokončení PL k písmenku I, i, vyvození písmene M - písmenková pohádka 
-  * M - manipulace s rybičkami (nácvik plus a minus do 4), PÍS růžová str.31 - 3 řádky pastelkou, M PS str.19 dokončit, str.20 - dominové karty 
-  * PRV - dopravní značky - opakování,​ U str.13, poznávání přírodnin - dub - list, žalud, buk - bukvice, líska - lískový oříšek,​... 
-  * ČJ - psaní - PL srdcovka - lipový list (druhá strana), ŽA str.15 - cv.1 MODROU PASTELKOU, vyhledávání písmen M, m v básničce, cv.2, cv.4, čtení - čtecí tabulka 2, za DÚ vystřihnout M, m a dát do desek 
- 
-==== středa 9.10. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, psaní - PL složený zátrh (4 řádky), ŽA str.14 cv.3, 4, 5, čtecí tabulka2 
-  - M - manipulace s rybičkami (příklady na plus a minus do 4), M PS s.19 vše kromě slovních úloh (žirafy, zebry) 
-  - VV - drak 
-  - ČJ - psaní - PL složený zátrh (4 řádky), modrá písanka str.29, ŽA str.14 cv.2, PL písmenko Ii cv.1 a 3 
- 
-**PRACOVNÍ SEŠITY A PRACOVNÍ LISTY JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT VE TŘÍDĚ KAŽDÝ DEN OD 14.00 DO 16.00 HOD.** 
- 
-==== pátek 4.10. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, PL horní klička "​vlaštovka",​ PS k ŽA str. 13 celá, čtení písmenek 
-  * M - manipulace s kolečky (nácvik plus a minus do 4), M str.17 dokončení,​ str. 18 - první cv. vyvození příkladů,​ 2 cv. příklady k číselným osám 
-  * TV - švihadla, míče 
- 
-==== čtvrtek 3.10. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka (s-ů-l,​...),​ PÍS str.28 celá, PL na písmenko Uu - celý, čtecí tabulka - čtení písmen, didaktická hra - obrázky a náslovná hláska 
-  * M - manipulace s kolečky (stromy - švestky a jablíčka) - příklady na plus a minus do 4, trénování pamětného počítání (kdo neví, počítá na prstech), růžová pís. str.28 - číslice 4 (první řádek), PS s.17 celá 
-  * PRV - PL Co udělám? dokončit, tel. čísla 150, 155, 158, 112, PS s.10, 11 prohlížení obrázků ( žalud - dub, kaštan - jírovec,​...) plus ukázka přírodnin 
- 
-==== středa 2.10. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, PL dolní zátrh, písanka str.26, čtecí tabulka 
-  * M - manipulace s kolečky - přidávání a ubírání (cvičení plus a minus), PS str.16 dokončit 
-  * VV - Zavařujeme ovoce - otisk jablíčka temperou 
-  * ČJ - dokončení VV, pak vyprávění pohádky o Perníkové chaloupce podle obrázkové osnovy, psaní - PL dolní zátrh, PÍS str.27 
- 
-==== úterý 1.10. ==== 
-  * TV - švihadla 
-  * ČJ - hra na Marťánka, PL horní zátrh - písanka str.25, čtecí tabulka, desky s písmenky - didaktická hra, ŽA str.12 dokončit 
-  * PČ - deštník - stříhání 
- 
-==== Pondělí 30.9. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, psaní - horní zátrh - PÍS str.24, ŽA str.12/1, 2, čtecí tabulka - čtení 
-  * M - berušky - dopočítávání,​ PS s.15 dokončit, str.16 vyvození znaménka MINUS - polovina stránky 
-  * PRV - poznávání dopravních značek (obrazové karty), čísla 150, 155, 158, 112, Svatý Václav - příběh, vyplňování PL 
-  * HV - písnička Rybička maličká, poslech hymny, hra na Zlatou bránu 
- 
-==== pátek 27.9. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, psaní - PL (obdoba pís. str.22,23 "​bič"​),​ ŽA str.11 celá, hry na náslovnou hlásku, určování počet slabik ve slově, čtecí tabulka 
-  * M - berušky - dopočítávání do 2, 3, 4, pak PS s.14 dokončit, str.15 - much. a hříbky, domina, ​ tabulka s obrázky, a 1 slovní úloha "Na hřišti jsou..."​ 
- 
- 
-==== čtvrtek 26.9. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, písanka str.22 - psát pastelkou zdola nahoru, PL cv.4 - čtení dú (vyvolaní žáci), cv.5, cv.6 
-  - M - PL číslice 3, PS s.14 - dú: PL ("​bič"​ a číslice 3) 
-  - PRV - důležitá tel. čísla 150, 155, 158, 112 - básnička, poznávání dopravních značek - obrazové karty, školní potřeby a pomůcky - slovní cvičení, PL Co udělám? - str.6 
-  - ČJ - písanka str.23 - pastelkou (zdola nahoru), desky s písmenky - diktát písmenek a jejich čtení, pohádka k písmenku Uu 
- 
-==== středa 25.9. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, písanka str.20, ŽA str.10 dokončit 
-  - M - PL číslice 2, PS s.13 dokončit 
-  - VV - hruška - zapíjení barev 
-  - ČJ - desky s písmenky - skládání podle diktátu, písanka str.21, PL k písmenku E - cv.1, 2, 3, 4 
- 
-==== úterý 24.9. ==== 
-  - TV 
-  - ČJ - hra na Marťánka (d-ů-m, p-u-s-a,​...),​ písanka str.19, básničky k písmenkům,​ PS k ŽA 9/4 
-  - PČ - výroba vlaštovky 
-  - ČJ - dokončení vlaštovky, písanka str.20 - 3 řádky, písničky, PS k ŽA 9/3, 10/1 
- 
-==== pondělí 23.9. ==== 
-  - AJ 
-  - ČJ - hra na Marťánka (d-ů-m, p-u-s-a,​...),​ písanka str.18, vyvození písmenka Ee - Živá abeceda str.9 /1,2 plus červeně zakroužkuj Eeéě v básničce nahoře 
-  - M - PL číslice 1, sešit M - číslice 1, hra s kartičkami čísel, PS do M str.13 cv. Vyznač. Dokresli. 
-  - PRV - hra se jmény, PS s.9 celá, řízený rozhovor: čísla 150, 155, 158, 112, nemluvit s cizími lidmi, nic si od nich nebrat... 
-  - HV - písnička Žabička zelená, Krávy, krávy plus omalovánka,​ poslech CD - zvuky a tóny 
  
-==== Pondělí 16.9. - středa 18.9 ==== 
-  * ČJ - živá abeceda po str.7 včetně, Písanka po str.13včetně 
-  * M - po str.10, str.11 - nakreslit květiny 
-  * PRV - s.7 
  
-==== ČTVRTEK 12.9.2019 ==== 
-  - ČJ - určování slabik ve slovech a počáteční hláska, hra na Marťánka (d-ů-m, l-e-s,...), písanka str.8 - 3 řádky, PS k ŽA 5/4 
-  - M - řada čísel 1-5 tam a zpět, chybějící číslo v řadě, počítání puntíků...,​ M PS s.6 - zakroužkuj oranžovou pastelkou číslici 1 a vše, co je na stránce jednou, fialovou pastelkou číslici 2 a dej do fialového kroužku vše, co je tam dvakrát, modře zakroužkuj číslici 3 a vše co je třikrát, s.7 - dokresli jablíčka, vyplnit tabulku - dokreslit do 3, přečti čísla - zbytek strany děláme zítra 
-  - PRV - hra na zapamatování jmen, PS str.6 celá, pravidla ve třídě 
-  - ČJ - Písanka str.8 - poslední řádek, str.9 - 2 řádky, za dú dokončit str.9, VYVOZENÍ hlásky a - 4 PSANÉ PODOBY A - písmenková pohádka, vymýšlení slov na Aa, PS k ŽA - 6/1 vykreslit růžově, básnička - růžovou pastelkou zakroužkuj v básničce všechna A - velká, malá, krátká, dlouhá (celkem je jich 9)