Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/06/14 14:21]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/06/20 15:15] (aktuální)
zkonecna
Řádek 16: Řádek 16:
 PS - příbuzná slova\\ PS - příbuzná slova\\
  
-**Opět má jedno z dětí z naší třídy tzvPátou nemoc byla jen vyrážka na tvářích bez teplot**+ 
 + 
 +==== čtvrtek 20.6. ==== 
 +  - plavání 
 +  - plavání 
 +  - ČJ - diktovaná 5ka, rozbor souvětí (sl. druhy, mluv. kategorie u podst.jm. a sloves), U s.131 
 +  - ČJ/M - dokončení str.131 ​ČJ, pak M s.58 cv.1, 2, 3 
 +  ​čtení - Kniha Ferdy Mravence - poslední kapitola, vyplnění PL, přečtenou knihu si dnes děti měly odnést domů 
 + 
 +==== středa 19.6. ==== 
 +Generální zkouška na Zahradní slavnost. 
 +16:00 Zahradní slavnost 
 + 
 +==== úterý 18.6. ==== 
 +  - M - U s.57 
 +  - ČJ - diktovaná 5ka, básnička Slovní druhy, 2 věty - určování slovních druhů, U s.129 přečíst růžový rámeček, pak vypracovat PL, zelená 5 - str.44 posl. sl. 
 +  - AJ 
 +  - VV - mandala želva 
 +  - poslední hodina: zelená 5 - str.45 první sl., pak informace o zítřku - zápis do vzkazníku, kontrola kostýmů, pak nácvik na Zahradní slavnost
  
 ==== pátek 14.6. ==== ==== pátek 14.6. ====