Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/06/14 14:21]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/09/18 14:04] (aktuální)
zkonecna
Řádek 6: Řádek 6:
 PÍS - písanka\\ PÍS - písanka\\
 M PS - matematika pracovní sešit\\ M PS - matematika pracovní sešit\\
 +PS k ŽA - pracovní sešit k živé abecedě\\
 PL - pracovní list\\ PL - pracovní list\\
 U - učebnice\\ U - učebnice\\
Řádek 13: Řádek 14:
 s. str. - strana\\ s. str. - strana\\
 SP - samostatná práce\\ SP - samostatná práce\\
-VS - vyjmenovaná slova\\ 
-PS - příbuzná slova\\ 
  
-**Opět má jedno z dětí z naší třídy tzvPátou nemoc byla jen vyrážka na tvářích bez teplot. **+==== Pondělí 16.9. - středa 18.9 ==== 
 +  ​ČJ - živá abeceda po str.7 včetně, Písanka po str.13včetně 
 +  ​M - po str.10, str.11 - nakreslit květiny 
 +  * PRV - s.7
  
-==== pátek 14.6. ==== +==== ČTVRTEK 12.9.2019 ==== 
-  - ČJ - závěrečná písemná práce +  - ČJ - určování slabik ve slovech a počáteční hláska, hra na Marťánka (d-ů-m, l-e-s,...), písanka str.8 - 3 řádky, PS k ŽA 5/4 
-  - M - Počítáme zpaměti sl.55 (dělení se zbytkem)PL do geometrie ​konstrukce trojúhelníku +  - M - řada čísel 1-5 tam a zpět, chybějící číslo v řadě, počítání puntíků..., M PS s.6 - zakroužkuj oranžovou pastelkou číslici 1 a vše, co je na stránce jednou, fialovou pastelkou číslici 2 a dej do fialového kroužku vše, co je tam dvakrát, modře zakroužkuj číslici 3 a vše co je třikrát, s.7 dokresli jablíčka, vyplnit tabulku - dokreslit do 3, přečti čísla - zbytek strany děláme zítra 
-  - PRV - test Člověkpak U s.72 přečíst +  - PRV - hra na zapamatování jmenPS str.6 celá, pravidla ve třídě 
-  - ČJ - nácvik na Zahradní slavnost +  - ČJ - Písanka str.8 - poslední řádek, str.9 - 2 řádky, za dú dokončit str.9, VYVOZENÍ hlásky a - 4 PSANÉ PODOBY A - písmenková pohádka, vymýšlení slov na Aa, PS k ŽA - 6/1 vykreslit růžově, básnička - růžovou pastelkou zakroužkuj v básničce všechna A - velká, malá, krátká, dlouhá (celkem je jich 9)
-V pondělí test z geometrie.+
  
-==== čtvrtek 13.6. ==== 
-  - plavání 
-  - plavání 
-  - ČJ - U s.124 přečíst modrý rámeček, přečíst růžový rámeček dole, zápis do sešitu, PL - cv.1 částice, nebo citoslovce cv.2 určování slovních druhů 
-  - MG - PL konstrukce trojúhelníku 
-  - ČJ - rozdání diktátu - chyby - zdůvodnění y/i, posledních 20 minut nácvik na Zahradní slavnost 
  
-==== středa 12.6. ==== 
-  - ČJ - diktát, U s.123 cv.1 ústně, přečíst rámeček, zápis do sešitu, lísteček - zakroužkuj částice 
-  - M - test 
-  - PRV - opakování na páteční test, hodiny - opakování,​ U s.70, 71 přečíst, zápis do sešitu 
-  - <​del>​AJ</​del>​ - dokončení PRV, nácvik na Zahradní slavnost 
-  - ČJ - ČJŠ - poznávání slovních druhů ve větě (3 věty do sešitu čjš) 
  
-==== pátek 7.6. ==== 
-  - ČJ - diktovaná 5ka, zkoušení - slovní druhy, U s.121 - předložky:​cv.1,​ 2 ústně, rámeček - zápis do sešitu, PL - urči slovní druhy ve větě 
-  - M - Počítáme zpaměti sl.60, U s.47/cv.13 a 14 do sešitu, PL Opakování na test - kdo nestihl, dokončí za DÚ 
-  - PRV - hodiny - (čtvrt na devět, tři čtvrtě na 3, půl šesté, 17:00, 21:00, 10:30, 7:52, 19:21), U s.68 a 69, zápis do sešitu 
-  - poslední hodina - ČJ - zelený PS s.43 dokončit, za DÚ žlutý PS s.48/8b, pak nácvik na vystoupení 
- 
-==== čtvrtek 6.6. ==== 
-  - plavání 
-  - plavání 
-  - ČJ - diktovaná 5, slovní druhy - básnička, umět slovní druhy odříkat zpaměti ve správném pořadí, U s. 120 cv.1, 2, 3, 4 
-  - M - Počítáme zpaměti sl.59, U s.46 cv.7, 8, 11, 12 
-  - ČJ - žlutý PS s.49 cv.9, pak nácvik na vystoupení 
- 
-==== středa 5.6. ==== 
-  - M - počítáme zpaměti sl.58 - násobení, U s.45 - písemné nás. jednociferným činitelem, celá strana (cv.6 za dú na folii) 
-  - ČJ - diktát, básnička na slovní druhy, umět je odříkat zpaměti, U s.118 Číslovky, do sešitu zápis, PL na číslovky 
-  - PRV - hodiny - ukazovat podle diktátu (čtvrt, půl, tři čtvrtě na.., digitální čas 13.00, 15:00, 19:00, 10:40, 8:55, 12:35), U s. 67 přečíst, do sešitu zápis (Poslední 2 řádky), U s.68 vnitřní ústrojí člověka - příští pátek test z hodin a člověka 
-  - AJ 
-  - poslední hodina: dokončení PL z prvouky, dokončení PL z ČJ, pak nácvik na Zahradní slavnost 
- 
-==== úterý 4.6. ==== 
-  - MG - samostatná práce, uč str.44 - konstrukce trojúhelníku 
-  - ČJ - diktovaná 5, básnička na slovní druhy, zkoušení - vyjmenovat všechny slovní druhy ve správném pořadí - umět do pátku, opakování - PL: vyhledat v textu přídavná jména, U s.117- ZÁJMENA, PL: vyhledat v textu zájmena 
-  - AJ - focení 
-  - VV - květinoví skřítci 
-  - POSLEDNÍ HODINA: čj: ŽLUTÝ PS s.48 cv.7c) a cv.8a) pak nácvik na Zahradní slavnost 
- 
-==== pondělí 3. 6. ==== 
-  - ČJ - diktát slov, přehled slovních druhů, básnička na sl. druhy, učeb. str.116 ​ - přídavná jména 
-  - M - opakovací sl.6, U s.39 cv. 1, 2, 3, 5, 6 
-  - TV - běh 60 m, skok do dálky, hod míčkem 
-  - AJ 
-  - ČJ - žlutý PS s.48 cv.7 a)b), rozdání čtenářského listu na měsíc červen, nácvik na Zahradní slavnost, za dú zelená 5 str.43 první sl. 
- 
- 
-==== pátek 31.5. ==== 
-  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.42 posl.sl., písnička VS po Z, žlutý PS s.46 dokončit, str.47 přečíst a žlutou pastelkou zakroužkovat a vykreslit vyjm. slova 
-  - M - Počítáme zpaměti - dělení se zbytkem sl.54 (sl.53 byl včera za dú), U s.35 
-  - PRV - hodiny - ukazování čtvrt, půl..., U s.65 plus 66 
-  - HV - opakování probraných písní, ochutnávka ovoce 
- 
-==== čtvrtek 30.5. ==== 
-  - plavání 
-  - plavání 
-  - ČJ - diktovaná 5, zelený PS s.42 prostřední sl. samostatně,​ písnička na VS po Z s ukazováním,​ učebnice str.114 cv.3, 4, sloha VS po Z - přečíst příbuzná slova k vyjm.sl. brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně 
-  - M - U str.34 
-  - ČJ - ochutnávka sýrů, hádání - popis pohádkové postavy 
- 
-==== středa 29.5. ==== 
-  - M - opakovací sl. č.5, U s. 33 celá 
-  - ČJ - diktát, písnička po Z - zpěv, sloha - PL - vymýšlení vět k VS po Z, Záludné dvojice - přečteno a vykresleno, U s.114 - rámeček, cv.1 a cv.2 
-  - PRV - U s.64 přečíst, zápis do sešitu 
-  - AJ 
-  - ČJ - zelený PS str.42 první sl. doplnit i/y - samostatně,​ Ferda - PL k 18. kapitole (předposlední) 
- 
-==== úterý 28.5. ==== 
-  - MG - U str.37 cv.1, 2, doplnění vět, cv.3, 5 - společně, samostatně:​ cv.4, 6 
-  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 str. 41 posl.sl., VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z - PL - vypsat vyjm.slova, písnička na VS po Z - zažlutit, žlutý PS s.46 cv.1, 2, 3 
-  - AJ 
-  - VV  
-  - PČ 
- 
-==== pondělí 27.5. ==== 
-  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 str.41 - první sl., žlutý PS s.45 celá 
-  - M - opakovací sl., U str.32 cv.1, 2, 3, 4, 5 
-  - TV - rychlý běh 60 m, skok do dálky, hod míčkem 
-  - AJ 
-  - ČJ - zelená 5 str.41 - druhý sl. společně s odůvodněním,​ čítanka s.101-104 Školní léta - hlasité čtení o J. Trnkovi 
- 
-**Jeden z žáků 3.A prodělal __tzv. pátou nemoc__ - infekční nemoc, která se přenáší vzduchem. Pátá nemoc se zpočátku projevuje podobně jako chřipka. Dítě má zvýšenou teplotu. Trpí celkovou slabostí a bolestí svalů či kloubů. Nemocný má sníženou imunitu - může trpět například zánětem hltanu, rýmou či lehkou angínou. Po několika dnech se na tvářích objevuje vyrážka, která tvarem připomíná motýlí křídla. Kůže kolem úst je naopak znatelně bledá. Červená až fialová vyrážka se postupně objevuje také na trupu a končetinách. Může, ale nemusí svědět. V některých případech nemoc probíhá bez vnějších projevů.** 
- 
- 
-==== pondělí 20.5. ==== 
-  - ČJ - diktovaná 5 (10 slov), zelená 5 str. 39 posl. sl. a str.40 první sl., sloha VS: vyhledej a žlutě vyznač slova vybíjená, výtečný, výloha, vyviklat, výdrž 
-  - M - opakování do sešitu - zaokrouhlování čísel na desítky, písemné plus a minus pod sebou (2 a 2 příklady),​ pak U str.29 cv.8, 9, 10, 14 
-  - TV 
-  - AJ 
-  - ČJ - žlutý PS str.44 cv.22 a) i b), pak dokončení PL Popis pohádkové postavy 
- 
- 
-==== čtvrtek 16.5. ==== 
-  - plavání 
-  - plavání 
-  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 str.38 - druhý sl. společně s odůvodněním,​ žlutý PS str.44 - cv.19, 20, sloha VS po V - slova s předponou vy-, vý- detektivní pátrání po slovech: zažlutit výbuch, výuka, výstava, výčitka, výmluva (vykreslit žlutě), básnička na slovní druhy, U str.109 cv.3 do sešitu ČJŠ jsme stihli přepsat první řádek 
-  - M - opravy v sešitu, vystřižený sloupeček příkladů na opakování všech typů příkladů,​ U s.27 cv.15, 18, 19 (rychlíci stihli vypočítat i nějaké sl. úlohy) 
-  - ČJsloh - zelená 5 str.38 - třetí sl. s odůvodněním,​ PL Popis pohádkové postavy podle osnovy 
- 
-==== středa 15.5. ==== 
-  - M - oprava v sešitu MŠ2 (z úterý), OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA- vystřižený sloupeček s 24 příklady, U s.26 cv.6, cv.12 - psali jsme do sešitu MŠ2 (pokud nemá u sebe, může napsat na folii) 
-  - ČJ - diktát, písnička na VS po V (už by je děti měly umět odříkat zpaměti), U s.109 tabulka, cv.1. cv.2 ústně, sloha VS po V - řádek s předponami - hra na detektiva - žlutou pastelkou zakroužkuj s vykreslením 5 slov: vyskočit, vyběhnout, výrobek, výprask, výkřik 
-  - PRV - ústní opakování na test (přesunut na pátek), zápis do sešitu z minulé hodiny (U s.62) plus nalepit PL, NOVÉ UČIVO: U s.63 přečíst, zápis s PL 
-  - AJ 
-  - ČJ - Ferda - 17. kapitola 
- 
-==== úterý 14.5. ==== 
-  - MG - U str.24 celá - zápis v sešitu možno opsat od spolužačky/​spolužáka 
-  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.38 první sl. společně s odůvodněním,​ U str.106 přečíst článek o vydře a o sově, zodpovězení otázek, sloha VS po V - přečíst příbuzná slova k daným VS po V (až po slovo výheň), žlutý PS s.43 cv.16 a 17 samostatně 
-  - AJ  
-  - PČ - květinová girlanda 
-  - VV - tužkou kresba hmyzu podle předlohy (dokončení příští týden) 
-**Dnes děti dostaly dva listy s informacemi o výletě - Doporučený seznam věcí, z druhé strany všeobecné informace a pokyny k výletu a List účastníka. Doplatek 800 Kč vybírám do pátku 17.5. (ještě 8 dětí)** 
- 
-==== pondělí 13.5. ==== 
-  - ČJ - cvičná 5, písnička na VS po V, U str.107, 108 - příbuzná slova k VS výskat, zvykat, žvýkat 
-  - M - cvičná 5, Počítáme zpaměti sl., U str.26 cv.9 
-  - TV - rinoset a žebříky ​ 
-  - AJ 
-  - ČJ - žlutý PS str.43/​cv.13,​ 14, 15, sešit ČJŠ - vypsat vyjmenovaná slova po V, PL - doplnit i-í/y-ý 
- 
-==== úterý 7.5. ==== 
-Den s policií ČR a hasiči - projekt I. stupně - jednotlivé třídy pod dohledem třídních učitelek v okolí školy obcházejí jednotlivá stanoviště 
- 
-==== pondělí 6.5. ==== 
-  - ČJ - cvičná 5, písnička na VS po V, U s. 104 celá přečíst, sloha VS po V - vy, vysoký, výt a slova k nim příbuzná,​ žlutý PS s.42 cv.10, 11, 12 
-  - M - cvičná 4, Počítáme zpaměti sl.50 (Dělení se zbytkem), U s.25/2 - do sešitu 
-  - TV - švihadla, skoky, výskoky - rinoset 
-  - AJ 
-  - MG - náhrada - PL - procvičování z minulé hodiny G 
- 
-==== pátek 3.5. ==== 
-   - ČJ - cvičná 5, písnička, žlutý PS str.38 dokončit, str.42 cv.8 a 9 
-   - M - pětiminutovka,​ NOVÉ UČIVO - Násobení dvojcif. čísel jednociferným činitelem, U str.25 cv.1, cv.2 - první sl. rozepsat do sešitu, PL 
-   - PRV - PL na zopakování probraného učiva - bude v testu 15.5., U str.62 
-   - HV - opakování not, pak diktát not na známky, Poslech: B. Smetana: Prodaná nevěsta, zpěv Voláme sluníčko, Lašská šotyška 
- 
-==== čtvrtek 2.5. ==== 
-  - plavání 
-  - plavání 
-  - ČJ - diktát, písnička na VS po V, žlutý PS str.39-41 (napsat slova nad obrázky, zakroužkovat slova s předponou vy,vý, žlutou pastelkou vykreslit slova vyjm. a příbuzná po V), za DÚ žlutý PS s.38 cv.4 
-  - M - cvičná 5, Počítáme zpaměti sl.48, zápis do sešitu Dělení 10, Dělení 100, U str.23, za DÚ PL 
-  - ČJ - Ferda Mravenec (místo středy) 16. kapitola 
- 
-==== středa 1.5. ==== 
-STÁTNÍ SVÁTEK 
- 
- 
-==== úterý 30.4. ==== 
-  - MG - U s.18, pak procvičování rýsování kružnic (2 žáci nestihli - dokončí doma), za DÚ Počítáme zpaměti sl.47 plus oprava páteční 5 z M 
-  - ČJ - diktovaná 5, zápis do ŽK - SEBEHODNOCENÍ dítěte za 3. čtvrtletí str.31, PL vymýšlení vět k obrázkům vyjm.sl. po V, za DÚ ve žlutém PS s.38/3 plus oprava 5 z ČJ 
-  - AJ 
-  - VV - dokončení kytiček, rozřazení do dvojic - práce ve dvojicích - plakát o dané skupině živočichů - vyplnění PL, nadpis plakátu 
-  - PČ - vystřihování obrázků, lepení na plakát, dokreslení pastelkami 
- 
-==== pondělí 29.4. ==== 
-  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.37 posl. sl, vyvození řady VS po V - vypsat na PL, písnička na VS po V - text, žlutě vyznačit VS po V 
-  - M - cvičná 5 na nás. a děl. beze zbytku, Počítáme zp. sl.46 na známky (dělení se zbytkem), nové učivo - U str.22 na folii cv.1b) a cv.4, zápis do sešitu 
-  - tv 
-  - aj 
-  - ČJ - zápis do sešitu LV - Jiří Trnka, žlutý PS - VS po V - cv.1 a 2 
- 
-DÚ: 
-  - ČJ - přečíst řadu VS po V 
-  - M - jen 3 žáci, kteří nestihli ve škole - U 22/4 folie dokončit 
-  - číst 
-  - na zítra do VV, Pč donést obrázek zvířete ​ 
- 
-==== pátek 26.4. ==== 
-   - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.37 prostřední sl., PL - okopírováno z učeb. - slova protikladná a souznačná 
-   - M - 5, zápis do sešitu, U s.21 cv.13 - 2 sl. do sešitu rozepsat, cv.15 a 17 na folii, za DÚ Počítáme zpaměti sl.45 
-   - PRV - ústní opakování,​ interaktivní tabule, U s.61, zápis do sešitu 
-   - HV - hlasové cvičení, písnička Byla jedna Káča, poznávání not (c1, d, e, f, ..., c2), psaní cvičného diktátu not - příště na známky, rytmické cvičení 
- 
- 
-==== čtvrtek 25.4. ==== 
-  - plavání 
-  - plavání 
-  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.37 první sl., U s.100/4 ústně 
-  - M - Počítáme zp. sl.44, U s.20 cv.7, 10 
-  - ČJ - Ferda - PL 
- 
-==== středa 24.4. ==== 
-  - M - Počítáme zpaměti 4 - sl.42, za Dú sl.43, U s.19 
-  - ČJ - diktát, písnička na VS po S s pohybem, zelená 5 - str.36 dokončit, U s.100 cv.4 - vymýšlení vět 
-  - PRV - opakování,​ U s.60, zápis do sešitu, PL 
-  - AJ 
-  - ČJ sloh - dokončení příběhu o Velikonocích 
- 
-==== úterý 23.4. ==== 
-  - MG - přenášení úseček - doplnit zápis od spolužáka,​ za DÚ Počítáme zpaměti - sl.41 (dělení se zbytkem) 
-  - ČJ - zelená 5 - 2 sl., další 2 sl. za dú, sloh - Jak jsem strávil(a) Velikonoce 
-  - AJ 
-  - VV - tulipán - mozaika 
-  - PČ - květina - ohýbání, stříhání a lepení 
- 
-==== středa 17.4. ==== 
-  - M - cvičná 5, U s.17 celá 
-  - ČJ - diktát, výroba přáníčka 
-  - program Voda ke Dni Země 
-  - program Voda ke Dni Země 
-  - program Voda ke Dni Země 
- 
-==== úterý 16.4. ==== 
-  - M - psali jsme test za 3. čtvrtletí 
-  - ČJ - diktovaná pětiminutovka,​ žlutý PS s.36 cv.21, zelená 5 - str.34 - celá plus jeden sl.ze str.35 (za dú), učeb. str.100 cv.5 na folii 
-  - AJ 
-  - VV - barvení kraslic 
-  - PČ - velikonoční košíček 
- 
-==== pondělí 15.4. ==== 
-  - ČJ - test za 3. čtvrtletí 
-  - M - PL opakování na zítřejší test za 3. čtvrtletí 
-  - TV - chodíme cvičit ven na hřiště 
-  - aj 
-  - ČJ - Ferda Mravenec - 14. kapitola - vyplňování PL  
- 
-==== pátek 12.4. ==== 
-  - ČJ - pětiminutovka,​ písnička na VS po S, malý papírek s doplňovacím cv. i/í-y/ý, žlutý PS s.37 celá 
-  - M - pětiminutovka na dělení beze zbytku, NOVÉ UČIVO: dělení 9 se zbytkem - U s.16 
-  - PRV - U str.59, zápis 
-  - HV - písnička Když jsem byl malučký, poslech: L.van Beethoven: Symfonie č.5 c moll, opakování not, první zkušební diktát not, rytmické cvičení 
- 
-==== čtvrtek 11.4. ==== 
-  - plavání 
-  - plavání 
-  - ČJ - pětiminutovka,​ písnička na VS po S, žlutý PS s. 36 cv.18, 19, 20 plus doplň. cv.na i/y 
-  - M - pětiminutovka,​ Dělení 8 se zbytkem - U s.15 cv.39, 40, 43 na folie 
-  - ČJ - setí obilí, vyplňování PL 
- 
-==== středa 10.4. ==== 
-  - MG - test, rýsování úseček dané délky, kružnice - průměr, poloměr 
-  - ČJ - diktát, PL záludné dvojice, žlutý PS s.35, 36 - cv.14, 15, 17 
-  - PRV - U s.58 , zápis do sešitu 
-  - M (místo AJ) - pamětná cvičná pětim. dělení beze zbytku př.25:5 atd., dělení 7 se zbytkem U s.14 
-  - ČJ - Ferda 13. kapitola 
- 
-==== úterý 9.4. ==== 
-- výukový program Společenstvo průsvitných křídel - celý den 
- 
-==== pondělí 8.4. ==== 
-  - ČJ - pětiminutovka,​ žlutý PS s.35 cv.13, U s.99 SYČET, SYPAT a slova příbuzná,​ označit ve složce, PL doplnit i,í-ý,y - (U 96/4) 
-  - M - pětiminutovka,​ Dělení 6 se zbytkem: U s.13 cv.28, 29, 31 
-  - TV 
-  - AJ 
-  - ČJ - PL - rýmy, slova souřadná a nadřazená,​ přirovnání 
- 
-==== pátek 5.4. ==== 
-  - ČJ - pětiminutovka,​ U s.96, 97 - SÝKORA, SYSEL SÝČEK - čtení, odpovídání na otázky, slova příbuzná... 
-  - M - pětiminutovka,​ dělení 5 se zbytkem, U s.12 
-  - PRV - test, založení pokusu klíčení hrachu 
-  - HV - opakování probraných písní, nově: nácvik dirigování ve 2/4 taktu, noty, rytmické cvičení 
- 
-==== čtvrtek 4.4. ==== 
-  - plavání 
-  - plavání 
-  - ČJ - pětiminutovka (10 slov), písnička, žlutý PS s.34 cv.10, str.35 cv.11, 12, do sešitu ČJŠ přepsat řadu VS po S 
-  - M - pětiminutovka (dělení 2 a 3 se zbytkem), VYVOZENÍ DĚLENÍ 4 SE ZBYTKEM - zápis do sešitu, U s.10 cv.17, 18 na folii, pak společná kontrola, rychlíci stihli cv.20, za DÚ PL cv.1, 3 
-  - ČJ - PL doplň.cv., pak PL - básnička - verš, rým, sloka 
- 
-==== středa 3.4. ==== 
-  - M - dělení 2 se zbytkem pamětně, U s.9 cv.11, 12, 13 plus PL 
-  - ČJ - diktát, písnička na vyjm.sl. po S, U s.95, 96 - cv.1, 2, 3 - článek, otázky ústně, sloha - čtení příbuzných slov k vyjm.sl. SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT 
-  - PRV - opakování na test v pátek, nové učivo (už nebude v testu), U s.56, 57 - zápis do sešitu, na pátek donést kelímek (např. od jogurtu) a vatu - pokus klíčení semen 
-  - AJ - v pondělí test ze slovíček z 13. lekce 
-  - ČJ - Ferda v mraveništi - 12. kapitola - vyplňování PL 
- 
-==== úterý 2.4. ==== 
-  - MG - test rýsování kružnice, pak opakování na test 9.4. - žlutá učebnice str.56 
-  - ČJ - pětiminutovka,​ písnička k vyjm.sl. po S, žlutý PS s. 34 cv.8, U s. 94 - syn, sytý, sýr a slova příbuzná,​ čtení ze složky, vysvětlení významu slov 
-  - AJ 
-  - VV - velikonoční výzdoba 
-  - PČ - velikonoční výzdoba 
- 
-==== pondělí 1.4. ==== 
-  - ČJ - pětiminutovka,​ žlutý PS s.31 dokončit, str.32 - cv.7 společně 
-  - M - cvičná 5ka, dělení 2 se zbytkem - zelená U s.8 
-  - TV - šplh, přeskok, překážková dráha - od příští hodiny TV chodíme na hřiště - sportovní boty a oblečení na ven 
-  - AJ 
-  - ČJ - zápis Adolf Born, hlasité čtení A. Mikulka: Houpací pohádka (15 minut nahlas jiný libovolný text)