Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/05/16 14:23]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/06/22 10:46] (aktuální)
zkonecna
Řádek 15: Řádek 15:
 VS - vyjmenovaná slova\\ VS - vyjmenovaná slova\\
 PS - příbuzná slova\\ PS - příbuzná slova\\
 +
 +
 +
 +==== pátek 21.6. ====
 +  - M - PL - samostatná práce, opakování probraného učiva, mezitím výběr učebnic (M, HV)
 +  - ČJ - diktovaná 5ka, rozbor souvětí (sl. druhy, mluv. kategorie u podst.jm. a sloves), Věta jednoduchá - základní skladební dvojice
 +  - PRV U str.73 a 74 společté čtení a povídání
 +  - poslední hodina: zelená 5: prostřední sl., pak tiché hry dle volby dětí
 +
 +==== čtvrtek 20.6. ====
 +  - plavání
 +  - plavání
 +  - ČJ - diktovaná 5ka, rozbor souvětí (sl. druhy, mluv. kategorie u podst.jm. a sloves), U s.131
 +  - ČJ/M - dokončení str.131 z ČJ, pak M s.58 cv.1, 2, 3
 +  - čtení - Kniha Ferdy Mravence - poslední kapitola, vyplnění PL, přečtenou knihu si dnes děti měly odnést domů
 +
 +==== středa 19.6. ====
 +Generální zkouška na Zahradní slavnost.
 +16:00 Zahradní slavnost
 +
 +==== úterý 18.6. ====
 +  - M - U s.57
 +  - ČJ - diktovaná 5ka, básnička Slovní druhy, 2 věty - určování slovních druhů, U s.129 přečíst růžový rámeček, pak vypracovat PL, zelená 5 - str.44 posl. sl.
 +  - AJ
 +  - VV - mandala želva
 +  - poslední hodina: zelená 5 - str.45 první sl., pak informace o zítřku - zápis do vzkazníku, kontrola kostýmů, pak nácvik na Zahradní slavnost
 +
 +==== pátek 14.6. ====
 +  - ČJ - závěrečná písemná práce
 +  - M - Počítáme zpaměti sl.55 (dělení se zbytkem), PL do geometrie - konstrukce trojúhelníku
 +  - PRV - test Člověk, pak U s.72 přečíst
 +  - ČJ - nácvik na Zahradní slavnost
 +V pondělí test z geometrie.
 +
 +==== čtvrtek 13.6. ====
 +  - plavání
 +  - plavání
 +  - ČJ - U s.124 přečíst modrý rámeček, přečíst růžový rámeček dole, zápis do sešitu, PL - cv.1 částice, nebo citoslovce cv.2 určování slovních druhů
 +  - MG - PL konstrukce trojúhelníku
 +  - ČJ - rozdání diktátu - chyby - zdůvodnění y/i, posledních 20 minut nácvik na Zahradní slavnost
 +
 +==== středa 12.6. ====
 +  - ČJ - diktát, U s.123 cv.1 ústně, přečíst rámeček, zápis do sešitu, lísteček - zakroužkuj částice
 +  - M - test
 +  - PRV - opakování na páteční test, hodiny - opakování,​ U s.70, 71 přečíst, zápis do sešitu
 +  - <​del>​AJ</​del>​ - dokončení PRV, nácvik na Zahradní slavnost
 +  - ČJ - ČJŠ - poznávání slovních druhů ve větě (3 věty do sešitu čjš)
 +
 +==== pátek 7.6. ====
 +  - ČJ - diktovaná 5ka, zkoušení - slovní druhy, U s.121 - předložky:​cv.1,​ 2 ústně, rámeček - zápis do sešitu, PL - urči slovní druhy ve větě
 +  - M - Počítáme zpaměti sl.60, U s.47/cv.13 a 14 do sešitu, PL Opakování na test - kdo nestihl, dokončí za DÚ
 +  - PRV - hodiny - (čtvrt na devět, tři čtvrtě na 3, půl šesté, 17:00, 21:00, 10:30, 7:52, 19:21), U s.68 a 69, zápis do sešitu
 +  - poslední hodina - ČJ - zelený PS s.43 dokončit, za DÚ žlutý PS s.48/8b, pak nácvik na vystoupení
 +
 +==== čtvrtek 6.6. ====
 +  - plavání
 +  - plavání
 +  - ČJ - diktovaná 5, slovní druhy - básnička, umět slovní druhy odříkat zpaměti ve správném pořadí, U s. 120 cv.1, 2, 3, 4
 +  - M - Počítáme zpaměti sl.59, U s.46 cv.7, 8, 11, 12
 +  - ČJ - žlutý PS s.49 cv.9, pak nácvik na vystoupení
 +
 +==== středa 5.6. ====
 +  - M - počítáme zpaměti sl.58 - násobení, U s.45 - písemné nás. jednociferným činitelem, celá strana (cv.6 za dú na folii)
 +  - ČJ - diktát, básnička na slovní druhy, umět je odříkat zpaměti, U s.118 Číslovky, do sešitu zápis, PL na číslovky
 +  - PRV - hodiny - ukazovat podle diktátu (čtvrt, půl, tři čtvrtě na.., digitální čas 13.00, 15:00, 19:00, 10:40, 8:55, 12:35), U s. 67 přečíst, do sešitu zápis (Poslední 2 řádky), U s.68 vnitřní ústrojí člověka - příští pátek test z hodin a člověka
 +  - AJ
 +  - poslední hodina: dokončení PL z prvouky, dokončení PL z ČJ, pak nácvik na Zahradní slavnost
 +
 +==== úterý 4.6. ====
 +  - MG - samostatná práce, uč str.44 - konstrukce trojúhelníku
 +  - ČJ - diktovaná 5, básnička na slovní druhy, zkoušení - vyjmenovat všechny slovní druhy ve správném pořadí - umět do pátku, opakování - PL: vyhledat v textu přídavná jména, U s.117- ZÁJMENA, PL: vyhledat v textu zájmena
 +  - AJ - focení
 +  - VV - květinoví skřítci
 +  - POSLEDNÍ HODINA: čj: ŽLUTÝ PS s.48 cv.7c) a cv.8a) pak nácvik na Zahradní slavnost
 +
 +==== pondělí 3. 6. ====
 +  - ČJ - diktát slov, přehled slovních druhů, básnička na sl. druhy, učeb. str.116 ​ - přídavná jména
 +  - M - opakovací sl.6, U s.39 cv. 1, 2, 3, 5, 6
 +  - TV - běh 60 m, skok do dálky, hod míčkem
 +  - AJ
 +  - ČJ - žlutý PS s.48 cv.7 a)b), rozdání čtenářského listu na měsíc červen, nácvik na Zahradní slavnost, za dú zelená 5 str.43 první sl.
 +
 +
 +==== pátek 31.5. ====
 +  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.42 posl.sl., písnička VS po Z, žlutý PS s.46 dokončit, str.47 přečíst a žlutou pastelkou zakroužkovat a vykreslit vyjm. slova
 +  - M - Počítáme zpaměti - dělení se zbytkem sl.54 (sl.53 byl včera za dú), U s.35
 +  - PRV - hodiny - ukazování čtvrt, půl..., U s.65 plus 66
 +  - HV - opakování probraných písní, ochutnávka ovoce
 +
 +==== čtvrtek 30.5. ====
 +  - plavání
 +  - plavání
 +  - ČJ - diktovaná 5, zelený PS s.42 prostřední sl. samostatně,​ písnička na VS po Z s ukazováním,​ učebnice str.114 cv.3, 4, sloha VS po Z - přečíst příbuzná slova k vyjm.sl. brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně
 +  - M - U str.34
 +  - ČJ - ochutnávka sýrů, hádání - popis pohádkové postavy
 +
 +==== středa 29.5. ====
 +  - M - opakovací sl. č.5, U s. 33 celá
 +  - ČJ - diktát, písnička po Z - zpěv, sloha - PL - vymýšlení vět k VS po Z, Záludné dvojice - přečteno a vykresleno, U s.114 - rámeček, cv.1 a cv.2
 +  - PRV - U s.64 přečíst, zápis do sešitu
 +  - AJ
 +  - ČJ - zelený PS str.42 první sl. doplnit i/y - samostatně,​ Ferda - PL k 18. kapitole (předposlední)
 +
 +==== úterý 28.5. ====
 +  - MG - U str.37 cv.1, 2, doplnění vět, cv.3, 5 - společně, samostatně:​ cv.4, 6
 +  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 str. 41 posl.sl., VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z - PL - vypsat vyjm.slova, písnička na VS po Z - zažlutit, žlutý PS s.46 cv.1, 2, 3
 +  - AJ
 +  - VV 
 +  - PČ
 +
 +==== pondělí 27.5. ====
 +  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 str.41 - první sl., žlutý PS s.45 celá
 +  - M - opakovací sl., U str.32 cv.1, 2, 3, 4, 5
 +  - TV - rychlý běh 60 m, skok do dálky, hod míčkem
 +  - AJ
 +  - ČJ - zelená 5 str.41 - druhý sl. společně s odůvodněním,​ čítanka s.101-104 Školní léta - hlasité čtení o J. Trnkovi
  
 **Jeden z žáků 3.A prodělal __tzv. pátou nemoc__ - infekční nemoc, která se přenáší vzduchem. Pátá nemoc se zpočátku projevuje podobně jako chřipka. Dítě má zvýšenou teplotu. Trpí celkovou slabostí a bolestí svalů či kloubů. Nemocný má sníženou imunitu - může trpět například zánětem hltanu, rýmou či lehkou angínou. Po několika dnech se na tvářích objevuje vyrážka, která tvarem připomíná motýlí křídla. Kůže kolem úst je naopak znatelně bledá. Červená až fialová vyrážka se postupně objevuje také na trupu a končetinách. Může, ale nemusí svědět. V některých případech nemoc probíhá bez vnějších projevů.** **Jeden z žáků 3.A prodělal __tzv. pátou nemoc__ - infekční nemoc, která se přenáší vzduchem. Pátá nemoc se zpočátku projevuje podobně jako chřipka. Dítě má zvýšenou teplotu. Trpí celkovou slabostí a bolestí svalů či kloubů. Nemocný má sníženou imunitu - může trpět například zánětem hltanu, rýmou či lehkou angínou. Po několika dnech se na tvářích objevuje vyrážka, která tvarem připomíná motýlí křídla. Kůže kolem úst je naopak znatelně bledá. Červená až fialová vyrážka se postupně objevuje také na trupu a končetinách. Může, ale nemusí svědět. V některých případech nemoc probíhá bez vnějších projevů.**
 +
 +
 +==== pondělí 20.5. ====
 +  - ČJ - diktovaná 5 (10 slov), zelená 5 str. 39 posl. sl. a str.40 první sl., sloha VS: vyhledej a žlutě vyznač slova vybíjená, výtečný, výloha, vyviklat, výdrž
 +  - M - opakování do sešitu - zaokrouhlování čísel na desítky, písemné plus a minus pod sebou (2 a 2 příklady),​ pak U str.29 cv.8, 9, 10, 14
 +  - TV
 +  - AJ
 +  - ČJ - žlutý PS str.44 cv.22 a) i b), pak dokončení PL Popis pohádkové postavy
 +
  
 ==== čtvrtek 16.5. ==== ==== čtvrtek 16.5. ====