Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/02/08 12:05]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/06/22 10:46] (aktuální)
zkonecna
Řádek 8: Řádek 8:
 PL - pracovní list\\ PL - pracovní list\\
 U - učebnice\\ U - učebnice\\
-15/1 - strana 15 cvičení 1\\+15/1 - strana 15 cvičení 1\\  
 sl. - sloupeček\\ sl. - sloupeček\\
 5 - pětiminutovka\\ 5 - pětiminutovka\\
Řádek 17: Řádek 17:
  
  
-**SEŠITY A PL je možné vyzvednout po, st, čt od 14.15 do 16.15 hod., v pátek 13.00 - 15.30 hod. ** 
  
-==== pátek ​8.2. ==== +==== pátek ​21.6. ==== 
-  - ČJ - cvičná pětiminutovkaU s.6970 - cv.3 a cv.4 - slova myslit, mýlit se slova k nim příbuznážlutý VS s. +  - M - PL - samostatná práce, opakování probraného učiva, mezitím výběr učebnic (M, HV) 
-  - M - 5ka, s.29 +  - ČJ - diktovaná 5karozbor souvětí (sldruhymluvkategorie u podst.jm. a sloves)Věta jednoduchá - základní skladební dvojice 
-  - preventivní program +  - PRV str.73 a 74 společté čtení a povídání 
-  - preventivní program+  - poslední hodina: zelená 5: prostřední sl., pak tiché hry dle volby dětí
  
-příští týden jsou jarní prázdninyza dú jsem žádné písemné úkoly nezadávalaněkteří mají udělat opravy ​projít sešityněkteří dodělatco zameškalikdyž chyběli a číst+==== čtvrtek 20.6. ==== 
 +  ​plavání 
 +  - plavání 
 +  - ČJ - diktovaná 5ka, rozbor souvětí (sl. druhymluv. kategorie u podst.jm. a sloves)U s.131 
 +  ​ČJ/M - dokončení str.131 z ČJpak M s.58 cv.12
 +  čtení - Kniha Ferdy Mravence - poslední kapitola, vyplnění PL, přečtenou knihu si dnes děti měly odnést domů
  
-==== čtvrtek 7.2. ==== +==== středa 19.6. ==== 
-  - PLAVÁNÍ +Generální ​zkouška na Zahradní slavnost. 
-  - PLAVÁNÍ +16:00 Zahradní slavnost
-  - ČJ - diktovaná pětiminutovka, ​zkoušení (U str.65 - otázky), nové učivoU s.69 básničky, čtení rámečku my x mi, mýt x mít, cv.1 a cv.2, ověření znalostí ve žlutém PS s.20 cv.9, 10 +
-  - M - cvičná 5, U s.28 celá +
-  - ČJ sloh - U s.74 čtení příběhu, cv.1, 2, 3, 4 plus vyplňování PL+
  
-**Zítra ČJ, M, pak máme dvě hodiny preventivní program ve škole (místo PRV a HV). Konec vyučování jako obvykle v 11.40 hod.** +==== úterý 18.6. ==== 
- +  - - U s.57 
-==== středa ​6.2. ==== +  - ČJ diktovaná ​5ka, básnička Slovní druhy2 věty určování slovních druhůU s.129 přečíst růžový rámeček, pak vypracovat PLzelená 5 - str.44 posl. sl.
-  - ČJ diktát, písnička, ​U s.65 otázky - zkoušení na známky, žlutý PS s.18, 19 - napsat nad obrázky ukrytá slova, pak zažlutit všechna VS po M +
-  - cvičná ​5ka, U str.27 tabulkacv.1, 4, vážení ve škole (sklenice, guma, lepidlo ​nejprve odhadco je nejlehčí a nejtěžší, pak zvážit)za dú zvážit sebe, aktovku, učebnici čj, sešit mdú, sáček od mouky +
-  ​PRV - U str.31 přečíst, zápisek do sešitu ​+
   - AJ   - AJ
-  - ČJ čt Ferda Mravenec v mraveništi ​6kapitola+  - VV mandala želva 
 +  ​poslední hodina: zelená 5 - str.45 první sl., pak informace o zítřku - zápis do vzkazníku, kontrola kostýmů, pak nácvik na Zahradní slavnost
  
-==== úterý 5.2. ==== +==== pátek 14.6. ==== 
-  - MG obvod čtverce, obdélník - vrcholy, strany - protější a sousední, měření stran (U s.20/1, 2) +  - ČJ závěrečná písemná práce 
-  - ČJ diktovaná 5ka (velká písmenai-í y-ý)řada VS po M - umět odříkat, žlutý PS na VS str.17 celá +  - Počítáme zpaměti sl.55 (dělení se zbytkem)PL do geometrie ​konstrukce trojúhelníku 
-  - AJ +  ​PRV test Člověkpak U s.72 přečíst 
-  ​VV - Šašek - kreslení voskovkami +  - ČJ nácvik na Zahradní slavnost 
-  - PČ - Šašek - stříhání a lepení+V pondělí test z geometrie.
  
-==== pondělí 4.2. ==== +==== čtvrtek 13.6. ==== 
-  - ČJ diktovaná pětiminutovka,​ žlutý PS - 16 celá, za DÚ zelená 5 - str. 12 první sl. +  - plavání 
-  - cvičná pětiminutovka, ​24/5, 25/8, 9, 10, 11, 13, za dú Počítáme zpaměti sl.3132 +  ​plavání 
-  - TV - cvičení na žebřináchmíčežíněnky ​kotoul vpředkotoul vzad +  - ČJ - U s.124 přečíst modrý rámečekpřečíst růžový rámeček dolezápis do sešituPL cv.1 částicenebo citoslovce cv.2 určování slovních druhů 
-  - AJ +  - MG - PL konstrukce trojúhelníku 
-  - ČJ - LV Astrid Lindgrenovázápisobrázek (doplnit později od spolužáka)+  - ČJ - rozdání diktátu ​chyby zdůvodnění y/iposledních 20 minut nácvik na Zahradní slavnost
  
-==== čtvrtek 31.1. ==== +==== středa 12.6. ==== 
-  - PLAVÁNÍ +  - ČJ diktát, U s.123 cv.1 ústněpřečíst rámečekzápis do sešitulísteček - zakroužkuj částice 
-  - PLAVÁNÍ +  - M - test 
-  ​M - cvičná pětiminutovka, U s. 24 cv.1, 234, 6 +  - PRV - opakování na páteční testhodiny - opakování,​ U s.70, 71 přečíst, zápis do sešitu 
-  - třídění PL do složky VSHV a Ferdy +  - <​del>​AJ</​del>​ - dokončení PRV, nácvik na Zahradní slavnost 
-  - rozdávání výpisu z vysvědčení+  - ČJ - ČJŠ - poznávání slovních druhů ve větě (3 věty do sešitu čjš)
  
-Zítra tj. v pátek ​1.2jsou pololetní prázdninyUvidíme ​se znovu pondělí. DÚ jsem žádné nezadávala ​jen čtení libovolné knihy.+==== pátek ​7.6==== 
 +  - ČJ - diktovaná 5ka, zkoušení - slovní druhy, U s.121 - předložky:​cv.1,​ 2 ústně, rámeček - zápis do sešitu, PL - urči slovní druhy ve tě 
 +  - M - Počítáme zpaměti sl.60, U s.47/cv.13 a 14 do sešitu, PL Opakování na test - kdo nestihl, dokončí za  
 +  ​PRV - hodiny - (čtvrt na devět, tři čtvrtě na 3, půl šesté, 17:00, 21:00, 10:30, 7:52, 19:21), U s.68 a 69, zápis do sešitu 
 +  - poslední hodina - ČJ - zelený PS s.43 dokončit, za DÚ žlutý PS s.48/8b, pak nácvik na vystoupení
  
 +==== čtvrtek 6.6. ====
 +  - plavání
 +  - plavání
 +  - ČJ - diktovaná 5, slovní druhy - básnička, umět slovní druhy odříkat zpaměti ve správném pořadí, U s. 120 cv.1, 2, 3, 4
 +  - M - Počítáme zpaměti sl.59, U s.46 cv.7, 8, 11, 12
 +  - ČJ - žlutý PS s.49 cv.9, pak nácvik na vystoupení
  
-==== středa ​30.1. ==== +==== středa ​5.6. ==== 
-  - ČJ diktát, PL s písničkou - zažlutit v písničce VS po MPL obrázky k VS po M vymýšlení vět +  - - počítáme zpaměti sl.58 - násobenís.45 písemné nás. jednociferným činitelem, celá strana (cv.6 za dú na folii) 
-  - U str. 22za DÚ Počítáme ​zpaměti ​sl.30 (nás. a děl.) +  - ČJ diktátbásnička na slovní druhy, umět je odříkat ​zpaměti, U s.118 Číslovky, do sešitu zápis, PL na číslovky 
-  - PRV - U str.30zápisek ​do sešitu+  - PRV - hodiny - ukazovat podle diktátu (čtvrt, půl, tři čtvrtě na.., digitální čas 13.00, 15:00, 19:00, 10:40, 8:55, 12:​35), ​s67 přečíst, do sešitu ​zápis (Poslední 2 řádky), U s.68 vnitřní ústrojí člověka - příští pátek test z hodin a člověka
   - AJ   - AJ
-  - ČJ - Ferda Mravenec v mraveništi - 5. kapitola - vyplňování PL+  - poslední hodina: dokončení PL z prvouky, dokončení PL z ČJ, pak nácvik na Zahradní slavnost
  
 +==== úterý 4.6. ====
 +  - MG - samostatná práce, uč str.44 - konstrukce trojúhelníku
 +  - ČJ - diktovaná 5, básnička na slovní druhy, zkoušení - vyjmenovat všechny slovní druhy ve správném pořadí - umět do pátku, opakování - PL: vyhledat v textu přídavná jména, U s.117- ZÁJMENA, PL: vyhledat v textu zájmena
 +  - AJ - focení
 +  - VV - květinoví skřítci
 +  - POSLEDNÍ HODINA: čj: ŽLUTÝ PS s.48 cv.7c) a cv.8a) pak nácvik na Zahradní slavnost
  
-==== úterý 29.1. ==== +==== pondělí 36. ==== 
-  - G - U s.20 dokončit - práce se čtverečkovaným papírem, dú libovolný čtverec CDEF +  - ČJ - diktát slov, ehled slovních druhůbásnička na sldruhyučeb. str.116  - přídavná jména 
-  - ČJ - pětiminutovka (řeka JizeraPetrův tatínek....)zelená 5 - str16 dokončit, za DÚ str.17 první ​sl., zkoušení z otázek v U s.65vyvození řady VS po M+  - M - opakovací ​sl.6, U s.39 cv. 12, 3, 5, 6 
 +  - TV - běh 60 m, skok do dálky, hod míčkem
   - AJ   - AJ
-  - VV ilustrace ke knize Modrý Poťouch +  - ČJ žlutý PS s.48 cv.7 a)b), rozdání čtenářského listu na měsíc červen, nácvik na Zahradní slavnost, za dú zelená 5 str.43 první sl.
-  - PČ - práce se stavebnicí+
  
-==== pondělí 28.1. ==== 
-  - ČJ - diktovaná pětiminutovka (10 slov- pes Flek, Ota Kučera, město Telč, starosta města, hora Klínovec), zelená 5 - str.16 první sl., U str.65 otázky, příběh Tři kocouři - tabulka na PL 
-  - M - cvičná pětiminutovka na sčít. a odčít., U s.21/cv.67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, za dú odříkat zpaměti násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tam a zpět 
-  - TV - přeskok přes švédskou bednu, překážková dráha 
-  - AJ 
-  - ČJ - hlasité čtení z bílé čítanky o zimě 
  
-==== pátek ​25.1. ==== +==== pátek ​31.5. ==== 
-  - M - pětiminutovka,​ U s.19/61, 62, 65, za dú cv.66 +  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.42 posl.sl., písnička VS po Z, žlutý PS s.46 dokončit, str.47 přečíst a žlutou pastelkou zakroužkovat a vykreslit vyjm. slova 
-  - ČJ - pětiminutovka,​ určování pádů na známky, opakování učiva o vlastních jménech a obecných jménech, zelená 5 - str.14 dokončit, str.15 první ​sl. ve škole s ústním zdůvodněním, ​za dú dodělat druhý sl+  ​M - Počítáme zpaměti - dělení se zbytkem sl.54 (sl.53 byl včera ​za dú), U s.35 
-  - PRV - U s.29, PL se zápisem a obrázkem - doplňování informací, vykreslování +  - PRV - hodiny - ukazování čtvrt, půl..., ​U s.65 plus 66 
-  - HV - hlasové cvičenívyjmenovat stupnici C - c, d, e, f, g, a, h, c2, písnička Rampouch s hrou na tělo, PL 4, básnička Žížala s nástroji orf. instrumentáře+  - HV - opakování probraných písníochutnávka ovoce
  
-==== čtvrtek ​24.1. ==== +==== čtvrtek ​30.5. ==== 
-  - PLAVÁNÍ +  - plavání 
-  - PLAVÁNÍ +  - plavání 
-  - ČJ - diktovaná ​5ka, písnička na pádyurčování pádů ​podstatných jmen(u tetyna zahraděs rodiči, tatínek, vidím tatínka, k dědečkovi,​ Pavle!), do sešitu čjŠ přepis tabulky z U 64/7 - přečíst +  - ČJ - diktovaná ​5, zelený PS s.42 prostřední sl. samostatně, písnička na VS po Z s ukazováním, učebnice str.114 cv.34sloha VS po Z - přečíst ​příbuzná slova k vyjm.sl. brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně 
-  - M - cvičná pětiminutovka (10 slov pamětně), manipulace s papírovými penězi, ​s.18 cv.54, 55, 56 +  - M - U str.34 
-  - ČJ psaní ​přepis vyprávění (psali jsme je v pondělí ve slohu na cvičný papír do velkého sešitu ČJ litps, sl +  - ČJ - ochutnávka sýrůhádání - popis pohádkové postavy
  
-==== středa ​23.1. ==== +==== středa ​29.5. ==== 
-  - ČJ diktát, U 64/5 - na PL tabulkou vyplnit mluv. kategorie k vyznačeným podst.jm.  +  - opakovací sl. č.5, U s. 33 celá 
-  - cvičná ​timinutovka, U s.17PL cv.16 (písemné sčítání ​odčítání) - první řádek +  - ČJ - diktát, písnička po Z - zpěv, sloha - PL - vymýšlení vět k VS po Z, Záludné dvojice ​- přečteno a vykresleno, U s.114 - rámeček, cv.cv.2 
-  - PRV - U s.28 přečíst, zápis do sešitu ​(dopsat od spolužáka nebo okopírovat a vlepit)+  - PRV - U s.64 přečíst, zápis do sešitu
   - AJ   - AJ
-  - ČJ - 4kapitola z posledního dílu Ferda v mraveništi ​- PL+  - ČJ - zelený PS str.42 první sl. doplnit i/y - samostatně, ​Ferda - PL k 18. kapitole (předposlední)
  
-==== úterý ​22.1. ==== +==== úterý ​28.5. ==== 
-  - MG - U s.15/ cv.467 a s.20 cv.123 +  - MG - U str.37 cv.12, doplnění vět, cv.35 - společněsamostatně:​ cv.4, 6 
-  - ČJ - diktovaná ​5kaU s63 cv.3zápis do sešitu, písnička na pády, určit pády: v Praze, se sestrou, pro babičku, bez pastelky, za plotem, ​po koberci, (ztratil) ponožku, za dú zelená 5 str.14 první sl.+  - ČJ - diktovaná ​5zelená 5 str41 posl.sl., VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z - PL - vypsat vyjm.slova, písnička na VS po zažlutit, žlutý PS s.46 cv.1, 2, 3
   - AJ   - AJ
-  - VV, PČ ​- ​skládání žabky z papíru+  - VV  
 +  ​- ​
  
-==== pondělí ​21.1. ==== +==== pondělí ​27.5. ==== 
-  - ČJ - pětiminutovka (diktování 10 slov)písnička o pádech, procvičování pádů s kartičkami,​ skloňování slov tužka, dárek, pravítko (ústně), PL Určování pádů ve větě2, U str.63 cv.1 a cv.2 +  - ČJ - diktovaná 5zelená 5 str.41 - první sl., žlutý PS s.45 celá 
-  - M - pětiminutovka cvičná, U s.16 celáza dú PL na sčít. a odčít.pod sebou se zkouškou +  - M - opakovací sl., U str.32 cv.12, 3, 4, 5 
-  - TV - přeskok přes švédskou bednupřekážková dráha+  - TV - rychlý běh 60 m, skok do dálkyhod míčkem
   - AJ   - AJ
-  - ČJ SLOH: U s.68+  - ČJ - zelená 5 str.41 - druhý sl. společně ​odůvodněním,​ čítanka s.101-104 Školní léta - hlasité čtení o JTrnkovi
  
-==== pátek 18.1==== +**Jeden z žáků 3.A prodělal __tzvpátou nemoc__ ​infekční nemoc, která se přenáší vzduchemPátá nemoc se zpočátku projevuje podobně jako chřipkaDítě má zvýšenou teplotuTrpí celkovou slabostí ​bolestí svalů či kloubůNemocný má sníženou imunitu ​může trpěnapříklad zánětem hltanurýmou či lehkou angínou. Po několika dnech se na tvářích objevuje vyrážka, která tvarem připomíná motýlí křídlaKůže kolem úst je naopak znatelně bledáČervená až fialová vyrážka ​se postupně objevuje také na trupu a končetinách. Můžeale nemusí svědětV některých ​ípadech nemoc probíhá bez vnějších projevů.**
-  ​M - U s.14 cv.33, 34, 36, 39, Počítáme zpaměti na sčít. a odčítsl.105 +
-  ​ČJ - pády - procvičování na kartičkách,​ uměje vyjmenovatskloňování slov - sešit (sešitu, sešitu, sešit, sešite, sešitu, sešitem), pouzdro, hruška ústněPL Určování pádů, U s.62 - dokončení (začali jsme včera, dělali jsme na folii), za dú zelená 5 - s.24 první sl. +
-  - PRV - U s.27 Země je kulatá přečíst, doplnit zápis do sešitu od spolužáka,​ vykreslit obrázek planety Země  +
-  - HV - zpěv písniček BeskydeRampouch, vyplnění PL č.3 - nota čtvrťová, ​lová, nota c1, d, e, f, g+
  
-==== čtvrtek ​17.1. ====+ 
 +==== pondělí 20.5. ==== 
 +  - ČJ - diktovaná 5 (10 slov), zelená 5 str. 39 posl. sl. a str.40 první sl., sloha VS: vyhledej a žlutě vyznač slova vybíjená, výtečný, výloha, vyviklat, výdrž 
 +  - M - opakování do sešitu - zaokrouhlování čísel na desítky, písemné plus a minus pod sebou (2 a 2 příklady),​ pak U str.29 cv.8, 9, 10, 14 
 +  - TV 
 +  - AJ 
 +  - ČJ - žlutý PS str.44 cv.22 a) i b), pak dokončení PL Popis pohádkové postavy 
 + 
 + 
 +==== čtvrtek ​16.5. ====
   - plavání   - plavání
   - plavání   - plavání
-  - ČJ - pětiminutovkapády, pádové otázky ​učení s kartičkami,​ písnička, skloňování slova SLON do sešitu (ústně tričko, tatínek, dědeček), za dú písemně slovo maminka +  - ČJ - diktovaná 5zelená 5 str.38 ​druhý sl. společně s odůvodněním, žlutý PS str.44 - cv.1920, sloha VS po V - slova předponou vy-, detektivní pátrání po slovech: zažlutit výbuchvýuka, výstava, výčitka, výmluva (vykreslit žlutě), básnička ​na slovní druhy, U str.109 cv.3 do sešitu ČJŠ jsme stihli přepsat první řádek 
-  - M - Počítáme zpaměti ​ít. a odčítsl.104s.13 +  - M - opravy v sešituvystřižený sloupeček příkladů ​na opakování všech typů příkladů, U s.27 cv.1518, 19 (rychlíci stihli vypočítat i nějaké slúlohy) 
-  - ČJ - organizační ​zápis známek z pololetních testůvysvětlení problémových úkolů... +  - ČJsloh zelená 5 str.38 třetí sl. s odůvodněním, ​PL Popis pohádkové postavy podle osnovy
- +
-==== středa 16.1. ==== +
-  ​ČJ - diktátprocvičování pádů ​na kartičkách, U s.61 cv.1, 3, pak zpěv písničky o pádech +
-  - M - manipulace s papírovými peněziU s.12, za DÚ Počítáme zpaměti ​na sčít. a odčít. sl.103 +
-  - PRV - testpak U s. 26, doplnit zápisek v sešitě +
-  - AJ - učit se Can you see - U s39PS s.37 +
-  - ČFerda Mravenec v mraveništi - 3kapitola ​vyplňování ​PL+
  
-==== úterý ​15.1. ==== +==== středa ​15.5. ==== 
-  - MG pololetní test Gpak rozdávání testů z M aritmetikaoprava, za dú Počítáme zpaměti ​íta odčítsl.102 +  - oprava v sešitu MŠ2 (úterý)OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVAvystřižený sloupeček s 24 příkladys.26 cv.6, cv.12 - psali jsme do sešitu MŠ2 (pokud nemá u sebe, může napsat na folii) 
-  - ČJ - pětiminutovka,​ pádové otázky - práce s lístečky, písnička na pády, U s.60 cv.34+  - ČJ - diktát, písnička na VS po V (už by je děti měly umět odříkat zpaměti), U s.109 tabulka, ​cv.1. cv.2 ústněsloha VS po V - řádek s předponami - hra na detektiva - žlutou pastelkou zakroužkuj s vykreslením 5 slov: vyskočit, vyběhnout, výrobek, výprask, výkřik 
 +  - PRV - ústní opakování na test (přesunut na pátek), zápis do sešitu z minulé hodiny (U s.62) plus nalepit PL, NOVÉ UČIVO: U s.63 přečíst, zápis s PL
   - AJ   - AJ
-  - VV, PČ Paní Zima +  - ČJ Ferda 17. kapitola
-  ​VV, PČ - Paní Zima+
  
 +==== úterý 14.5. ====
 +  - MG - U str.24 celá - zápis v sešitu možno opsat od spolužačky/​spolužáka
 +  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.38 první sl. společně s odůvodněním,​ U str.106 přečíst článek o vydře a o sově, zodpovězení otázek, sloha VS po V - přečíst příbuzná slova k daným VS po V (až po slovo výheň), žlutý PS s.43 cv.16 a 17 samostatně
 +  - AJ 
 +  - PČ - květinová girlanda
 +  - VV - tužkou kresba hmyzu podle předlohy (dokončení příští týden)
 +**Dnes děti dostaly dva listy s informacemi o výletě - Doporučený seznam věcí, z druhé strany všeobecné informace a pokyny k výletu a List účastníka. Doplatek 800 Kč vybírám do pátku 17.5. (ještě 8 dětí)**
  
-==== pondělí ​14.1. ==== +==== pondělí ​13.5. ==== 
-  - ČJ - pětiminutovkapádové otázky +  - ČJ - cvičná 5, písnička na VS po V, U str.107, 108 - příbuzná slova k VS výskatzvykat, žvýkat 
-  - M - pololetní písemná práce +  - M - cvičná 5, Počítáme zpaměti sl., U str.26 cv.9 
-  - TV - míče, překážková dráha+  - TV - rinoset a žebříky ​
   - AJ   - AJ
-  - poslední hodina: opakování na test z G+  - ČJ - žlutý PS str.43/​cv.13,​ 14, 15, sešit ČJŠ - vypsat vyjmenovaná slova po V, PL - doplnit i-í/y-ý
  
 +==== úterý 7.5. ====
 +Den s policií ČR a hasiči - projekt I. stupně - jednotlivé třídy pod dohledem třídních učitelek v okolí školy obcházejí jednotlivá stanoviště
  
-==== úterý 8.1. ==== +==== pondělí 6.5. ==== 
-  - Počítáme zpaměti sl.72 na sčít. a odčít.G - U s.8, s.15 cv.1, 2, 3 do sešitu, PL - evodyrýsování +  - ČJ cvičná 5, písnička ​na VS po V, U s. 104 celá ečístsloha VS po V vyvysokývýt slova k nim íbuzná, žlutý PS s.42 cv.1011, 12 
-  ​ČJ - diktovaná pětiminutovkaU s.57 životnost podstatných jmen +  - cvičná 4Počítáme zpaměti sl.50 (Dělení se zbytkem), U s.25/2 - do sešitu 
-  - aj +  - TV - švihadlaskoky, výskoky - rinoset
-  - PčVv - skákající sněhulák +
- +
- +
-==== úterý 18.12. ==== +
-  - M - procvičování zaokrouhlování,​ pak U s. 62 - zvětšeno ​okopírováno - vyplňování tohoto PL samostatně (nepsat do učebnice!) +
-  - ČJ - timinutovka (10 slov)přepis z U 50/5 - do sešitu 5 vět, pak žlutý PS s.15 +
-  - AJ +
-  - VV -fandění naším závodníkům ve Vánoční laťce +
-  - PČ - dokončení výrobků na jarmark +
-ZÍTRA se 3 HODINY UČÍME,PAK MÁME VÁNOČNÍ BESÍDKU VE TŘÍDĚ (VÁNOČNÍ VEČEŘE -OCHUTNÁVKA CUKROVÍ (kdo nemá donese sušenku nebo nějaké ovoce mandarinku či pomeranč...)ZPĚV  KOLED U STROMEČKUROZBALENÍ DÁREČKŮ-PŘÁNÍČEK,​ ÚKLID) , nezapomenout na přáníčko pro spolužáka,​ konec vyučování jako obvykle v 12.35 hod. +
- +
-==== pondělí 17.12. ==== +
-  - ČJ pětiminutovkaPL Záludné dvojicežlutý PS - str.14 dokončit +
-  - M - str.58 samostatná práce (nakopírovala jsem, do učebnice nepsat) +
-  - TV - šplh na tyčikotoul vpřed na žíněnce+
   - AJ   - AJ
-  - ČJ andělář, pranostiky na měsíc prosinec a přepis básničky ​čítanky s. 40 (zápisek doplnit od spolužáka po příchodu do školy) +  - MG náhrada - PL - procvičování ​minulé ​hodiny ​G
-**Připomínám,​ že zítra tj. v úterý 18.12. je VÁNOČNÍ JARMARK od 15.00 do 18.00. hod. ve školní jídelně. Rezervace výrobků pro rodiče platí 2 hodiny ​- tj. do 17. hod. **+
  
-==== pátek ​14.12. ==== +==== pátek ​3.5. ==== 
-  pětiminutovkaU s.56 +   ​ČJ cvičná 5písnička, žlutý PS str.38 dokončit, str.42 cv.8 a 9 
-  ČJ - pětiminutovka,​ U s.5253 - vzlykat, lysý, plyš, pelyněk a slova k nim příbuzná,​ žlutý PS s.14 cv.19 společné doplňování ​se zdůvodňováním +   ​- pětiminutovka, ​NOVÉ IVO - Násobení dvojcifčísel jednociferným činitelemU str.25 cv.1, cv.2 - první sl. rozepsat do sešitu, PL 
-  - PRV - dokončení zápisku z minulé hodiny, U s.23 - Vánoce v jiných zemích +   ​- PRV - PL na zopakování probraného učiva - bude v testu 15.5., U str.62 
-  - HV - Andělář za pásone, poslech Vánoční mše, zpěv koled Nesem vám novinyŠtědrej večer nastal, Veselé vánoční hody (zpěvník str. 41-43), rytmické cvičení +   ​- HV - opakování notpak diktát not na známkyPoslech: B. Smetana: Prodaná nevěsta, zpěv Voláme sluníčkoLašská šotyška
-OD PONDĚLÍ SI ZPĚVNÍK NECHÁVÁME VE ŠKOLE - DOMŮ SI JEJ VEZMEME AŽ VE STŘEDU+
  
-==== čtvrtek ​13.12. ====+==== čtvrtek ​2.5. ====
   - plavání   - plavání
   - plavání   - plavání
-  - ČJ - pětiminutovka (10 slov)U s.51 celá lýkolýtkolyže a slova příbuzná ​- vysvětlení významu, žlutý PS s.14/cv.17 +  - ČJ - diktátpísnička na VS po V, žlutý PS str.39-41 (napsat slova nad obrázky, zakroužkovat slova s předponou vy,žlutou pastelkou vykreslit ​slova vyjm. a příbuzná ​po V)za DÚ žlutý PS s.38 cv.4 
-  - M - cvičná ​pětiminutovkaU s55/​cv.6 ​se zaokrouhlením78 - celý zápis +  - M - cvičná ​5Počítáme zpaměti sl.48, zápis do sešitu Dělení 10Dělení 100U str.23, za DÚ PL 
-  - ČJ sloh U s.45 - čtení dopisu - rozdíl mezi dopisem a pohledem, společné znaky, psaní jednoduchého pohledu - vyplňování adresy, oslovení, zakončení ​(PL k vyzvednutí ve škole)+  - ČJ - Ferda Mravenec ​(místo středy16. kapitola
  
-==== středa ​12.12. ==== +==== středa ​1.5. ==== 
-  * ČJ - diktát, žlutý PS s.13 celá kromě cv.16  +STÁTNÍ SVÁTEK
-  * M - cvičná 5, ZAOKROUHLOVÁNÍ - U str.54 celá, 55 cv.3, 4 +
-  * prv - Vánoční svátky, vánoční symboly, Tři králové - U s.22, 23, zápis opsat od spolužáka nebo okopírovat a nalepit +
-  * ČJ - andělář, čtení příběhu z čítanky s názvem Vánoční pohlednice (jakákoliv jiná kniha - cvičit hlasité čtení)+
  
-==== úterý 11.12. ==== 
-  * MG - test z G str.59, Počítáme zp. (nás. a děl.)sl.15,​ 16, 19 
-  * ČJ - diktovaná 5 (10 slov), U s.49/5 za dú, článek Zmrzlina, Co plyne - přečíst, str.50 článek Plyn, Plýtvání - přečíst 
-  * AJ 
-  * VV, PČ - dokončení stromečku, výroba přáníček na jarmark 
  
-==== pondělí 10.12. ==== +==== úterý 30.4. ==== 
-  ​ČJ - diktovaná ​pětiminutovka (10 slov)s.48 pročístsložka VS přečíst příbuzná slova k VS slyšetmlýnblýskat seučit se řadu VS po L (kdo ještě neumí nazpaměť) +  ​- MG - U s.18, pak procvičování rýsování kružnic (2 žáci nestihli - dokončí doma), za DÚ Počítáme zpaměti sl.47 plus oprava páteční 5 z M 
-  ​M - cvičná 5, U 52/3839, 40, 41, 43 +  - ČJ - diktovaná ​5zápis do ŽK - SEBEHODNOCENÍ dítěte za 3. čtvrtletí str.31, PL vymýšlení vět k obrázkům vyjm.sl. po V, za DÚ ve žlutém PS s.38/3 plus oprava 5 z ČJ 
-  ​* TV šplh na tyči, přihrávky s míčem, vybíjená +  - AJ 
-  ​* AJ +  - VV - dokončení kytičekrozřazení do dvojic ​práce ve dvojicích - plakát o dané skupině živočichů - vyplnění PLnadpis plakátu 
-  ​ČJ - Andělář, žlutý PS na VS s.12 celá vyplnit+  - PČ - vystřihování obrázkůlepení na plakátdokreslení pastelkami 
 + 
 +==== pondělí 29.4. ==== 
 +  - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.37 posl. sl, vyvození ​řady VS po V - vypsat na PL, písnička na VS po V - text, žlutě vyznačit VS po V 
 +  ​M - cvičná 5 na nás. a děl. beze zbytkuPočítáme zp. sl.46 na známky (dělení se zbytkem), nové učivo - str.22 na folii cv.1b) a cv.4zápis do sešitu 
 +  - tv 
 +  ​- aj 
 +  ​ČJ - zápis do sešitu LV - Jiří Trnka, žlutý PS VS po V - cv.1 a 2
  
 DÚ: DÚ:
-  ​ČJ - učit se řadu VS po L (kdo ještě neumí zpaměti) plus číst si PS k VS slyšet, mlýn, blýskat se +  ​ČJ - přečíst ​řadu VS po V 
-  ​M - opravy v M5 (zezadu) +  ​M - jen 3 žácikteří nestihli ve škole - U 22/4 folie dokončit 
-  ​* PRV do pátku 14.12. ​ (zadáno ve čtvrtek 6.12.)výkres A3 POVOLÁNÍ - napsat jaké povolání vykonává maminka a tatínek a jednu nebo dvě věty o tomto povolání plus obrázek+  ​číst 
 +  ​na zítra do VV, Pč donést ​obrázek ​zvířete ​
  
-==== pátek ​7.12. ==== +==== pátek ​26.4. ==== 
-  * 1.-3vánoční koncert ​byl opravdu krásný +   - ČJ - diktovaná 5, zelená 5 - str.37 prostřední sl., PL okopírováno z učeb. - slova protikladná a souznačná 
-  * 4advent ​lístky z 712. a 8.12. do Anděláře, písnička ​na VS po L - označení VS žlutým fixemHV - poslech zpěvu LArmstrongarytmus ve 2/4taktu+   - M - 5, zápis do sešitu, U s.21 cv.13 2 sldo sešitu rozepsat, cv.15 17 na folii, za DÚ Počítáme zpaměti sl.45 
 +   - PRV - ústní opakování,​ interaktivní tabule, U s.61, zápis ​do sešitu 
 +   - HV - hlasové cvičení, písnička ​Byla jedna Káča, poznávání not (c1, d, e, f, ...c2), psaní cvičného diktátu not - příště na známky, rytmické cvičení
  
  
-==== čtvrtek ​6.12. ====+==== čtvrtek ​25.4. ====
   - plavání   - plavání
   - plavání   - plavání
-  - PRV (náhrada za pátek) ​teststr.21, zadání DÚ na 14.12. na tvrdý výkres A3 (žáci obdrželi ve škole)napsat jaké povolání vykonávají jejich rodiče plus nakreslit obrázek. Ke každému rodiči žák napíše nejméně 2 větykterými blíže představí dané povolání+  - ČJ diktovaná 5zelená 5 - str.37 první sl., U s.100/4 ústně 
-  - M - 15minutovka (písemné sčíta odčít.), U s.51 dokončit +  - M - Počítáme zpsl.44, U s.20 cv.7, 10 
-  - ČJmluv žlutý PS s.10 a 11+  - ČFerda - PL
  
 +==== středa 24.4. ====
 +  - M - Počítáme zpaměti 4 - sl.42, za Dú sl.43, U s.19
 +  - ČJ - diktát, písnička na VS po S s pohybem, zelená 5 - str.36 dokončit, U s.100 cv.4 - vymýšlení vět
 +  - PRV - opakování,​ U s.60, zápis do sešitu, PL
 +  - AJ
 +  - ČJ sloh - dokončení příběhu o Velikonocích
 +
 +==== úterý 23.4. ====
 +  - MG - přenášení úseček - doplnit zápis od spolužáka,​ za DÚ Počítáme zpaměti - sl.41 (dělení se zbytkem)
 +  - ČJ - zelená 5 - 2 sl., další 2 sl. za dú, sloh - Jak jsem strávil(a) Velikonoce
 +  - AJ
 +  - VV - tulipán - mozaika
 +  - PČ - květina - ohýbání, stříhání a lepení
 +
 +==== středa 17.4. ====
 +  - M - cvičná 5, U s.17 celá
 +  - ČJ - diktát, výroba přáníčka
 +  - program Voda ke Dni Země
 +  - program Voda ke Dni Země
 +  - program Voda ke Dni Země
 +
 +==== úterý 16.4. ====
 +  - M - psali jsme test za 3. čtvrtletí
 +  - ČJ - diktovaná pětiminutovka,​ žlutý PS s.36 cv.21, zelená 5 - str.34 - celá plus jeden sl.ze str.35 (za dú), učeb. str.100 cv.5 na folii
 +  - AJ
 +  - VV - barvení kraslic
 +  - PČ - velikonoční košíček
 +
 +==== pondělí 15.4. ====
 +  - ČJ - test za 3. čtvrtletí
 +  - M - PL opakování na zítřejší test za 3. čtvrtletí
 +  - TV - chodíme cvičit ven na hřiště
 +  - aj
 +  - ČJ - Ferda Mravenec - 14. kapitola - vyplňování PL 
  
-==== čtvrtek 29.11. ==== +==== pátek 12.4. ==== 
-  - PLAVÁNÍ +  - ČJ - pětiminutovka, ​písnička na VS po Smalý papírek s doplňovacím cvi/í-y/ýžlutý PS s.37 celá 
-  - PLAVÁNÍ +  - M - pětiminutovka na dělení beze zbytku, NOVÉ UČIVO: dělení 9 se zbytkem ​- U s.16 
-  - ČJ - diktovaná ​pětiminutovka, ​zelená 5 - str.21 - první a druhý sl.str.40/4 ústněstr.41 cv.1,2, 3, za DÚ oprava diktátu +  - PRV - U str.59, zápis 
-  - M - U s.49 bez cv.21 celá +  - HV písnička Když jsem byl malučký, poslech: L.van Beethoven: Symfonie ​č.5 c moll, opakování not, první zkušební diktát notrytmické cvičení
-  - ČJ zápis do sešitu ( z minulých hodin čtení) - opsat od spolužákaobrázek+
  
-==== čtvrtek ​22.11. ====+==== čtvrtek 11.4. ====
   - plavání   - plavání
   - plavání   - plavání
-  - ČJ - pětiminutovka, ​složka - přečíst slova příbuzná k vyjmenovaným slovům kobylabýk Přibyslav (zelená tabulka)PL vyplnit celý +  - ČJ - pětiminutovka, ​písnička na VS po Sžlutý PS s. 36 cv.1819, 20 plus doplň. cv.na i/y 
-  - M - pětiminutovka ​cvičně, U s.43/13 dokončit - tjtřetíčtvrtý a pátý sloupeček44/17, 18, 20, 21 +  - M - pětiminutovka, ​Dělení 8 se zbytkem - U s.15 cv.394043 na folie 
-  - čtení z čítanky pohádka Lesní žínka+  - ČJ - setí obilí, vyplňování PL
  
 +==== středa 10.4. ====
 +  - MG - test, rýsování úseček dané délky, kružnice - průměr, poloměr
 +  - ČJ - diktát, PL záludné dvojice, žlutý PS s.35, 36 - cv.14, 15, 17
 +  - PRV - U s.58 , zápis do sešitu
 +  - M (místo AJ) - pamětná cvičná pětim. dělení beze zbytku př.25:5 atd., dělení 7 se zbytkem U s.14
 +  - ČJ - Ferda 13. kapitola
  
-==== úterý ​20.11. ==== +==== úterý ​9.4. ==== 
-  MG - pamětná pětiminutovka na sčít. a odčít., pak G - U s.45 do sešitu (možnost půjčit si sešit od spolužáka) +výukový program Společenstvo průsvitných ​ídel celý den
-  - ČJ - pětiminutovka,​ složka VS - obyčej, bystrý, bylina a slova nim příbuzná,​ PL cv.1 a cv.2 (zítra diktát na vyjm. slova a slova příbuzná po bylina plus záludné dvojice) +
-  - AJ +
-  ​VV, PČ+
  
-==== pondělí ​12.11. ==== +==== pondělí ​8.4. ==== 
-  - ČJ - slova příbuzná, ​řada VS po B, PL záludné dvojicePL doplňování vhodných slov pobýtxpobítdobýtx dobít +  - ČJ - pětiminutovka,​ žlutý PS s.35 cv.13, U s.99 SYČET, SYPAT a slova příbuzná, ​označit ve složce, PL doplnit i,í-ý,y - (U 96/4) 
-  - M - test za 1čtvrtletí +  - M - pětiminutovka,​ Dělení 6 se zbytkem: U s.13 cv.28, 29, 31 
-  - TV - švihadlo, míče+  - TV
   - AJ   - AJ
-  - ČJ - vyhledávání rýmu v básnihlasitá četba z čítanky+  - ČJ - PL - rýmyslova souřadná a nadřazená,​ přirovnání
  
 +==== pátek 5.4. ====
 +  - ČJ - pětiminutovka,​ U s.96, 97 - SÝKORA, SYSEL SÝČEK - čtení, odpovídání na otázky, slova příbuzná...
 +  - M - pětiminutovka,​ dělení 5 se zbytkem, U s.12
 +  - PRV - test, založení pokusu klíčení hrachu
 +  - HV - opakování probraných písní, nově: nácvik dirigování ve 2/4 taktu, noty, rytmické cvičení
  
-**//Z časových důvodů musím bohužel zrušit posílání PL mailemPL vypracovávám doma es víkend nebo po večerech na svém počítačiVe školním počítači je bohužel nemámZ domu přihlašování na školní mail trvá dlouhodaleko déle než ve školeSoukromý mail používat nemohuTento čas raději věnuji k lepší ​ípravě na hodinu Vašich ​tí. Všechny PL kopíruji pro celou tříduPL pro chybějící zůstávají ve škole ​můžete ​se pro ně stavit kterýkoliv všední den od 14.00 hod., když budete mít odpoledne cestu kolempřípadně se dá domluvit spolužákkterý bydlí poblíž... Prosím nechoďte pro PL a sešity v době vyučování od 8.00 12.35 hodDěkuji za pochopení.//​**+==== čtvrtek 4.4. ==== 
 +  - plavání 
 +  - plavání 
 +  - ČJ - timinutovka (10 slov), písnička, žlutý PS s.34 cv.10str.35 cv.11, 12, do sešitu ČJŠ epsat řadu VS po S 
 +  - M - pětiminutovka (lení 2 a 3 se zbytkem)VYVOZENÍ DĚLENÍ 4 SE ZBYTKEM ​zápis do sešitu, U s.10 cv.1718 na foliipak společná kontrolarychlíci stihli cv.20, za DÚ PL cv.1, 3 
 +  ​ČJ - PL doplň.cv., pak PL - básnička - verš, rým, sloka
  
-POSTUP VÝUKY VS: +==== středa 3.4==== 
-  * 1týden 5.11.-9.11. - vyvození řady VS po Bvysvětlení významu jednotlivých VSosvojit si řadu VS po B zpaměti +  ​M - dělení 2 se zbytkem pamětně, U s.cv.11, 1213 plus PL 
-  ​* 2.-3týden: postupně probírat ​íbuzná slova VS, na co si dát pozor záludné dvojice +  ​- ČJ - diktát, písnička na vyjm.sl. po S, U s.95, 96 cv.1, 2, 3 - článek, otázky ústně, sloha - čtení ​íbuzných slov vyjm.sl. SYROVÝSYCHRAVÝ, USYCHAT 
-  ​* 4týden: procvičování a upevňování ​probrané látky+  - PRV - opakování ​na test v pátek, nové učivo (už nebude v testu), U s.56, 57 - zápis do sešitu, na pátek donést kelímek (např. od jogurtu) a vatu pokus klíčení semen 
 +  ​- AJ - v pondělí test ze slovíček z 13lekce 
 +  - ČJ - Ferda v mraveništi - 12. kapitola - vyplňování ​PL
  
 +==== úterý 2.4. ====
 +  - MG - test rýsování kružnice, pak opakování na test 9.4. - žlutá učebnice str.56
 +  - ČJ - pětiminutovka,​ písnička k vyjm.sl. po S, žlutý PS s. 34 cv.8, U s. 94 - syn, sytý, sýr a slova příbuzná,​ čtení ze složky, vysvětlení významu slov
 +  - AJ
 +  - VV - velikonoční výzdoba
 +  - PČ - velikonoční výzdoba
  
 +==== pondělí 1.4. ====
 +  - ČJ - pětiminutovka,​ žlutý PS s.31 dokončit, str.32 - cv.7 společně
 +  - M - cvičná 5ka, dělení 2 se zbytkem - zelená U s.8
 +  - TV - šplh, přeskok, překážková dráha - od příští hodiny TV chodíme na hřiště - sportovní boty a oblečení na ven
 +  - AJ
 +  - ČJ - zápis Adolf Born, hlasité čtení A. Mikulka: Houpací pohádka (15 minut nahlas jiný libovolný text)