Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/02/08 12:05]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2019/04/24 14:19] (aktuální)
zkonecna
Řádek 8: Řádek 8:
 PL - pracovní list\\ PL - pracovní list\\
 U - učebnice\\ U - učebnice\\
-15/1 - strana 15 cvičení 1\\+15/1 - strana 15 cvičení 1\\  
 sl. - sloupeček\\ sl. - sloupeček\\
 5 - pětiminutovka\\ 5 - pětiminutovka\\
Řádek 16: Řádek 16:
 PS - příbuzná slova\\ PS - příbuzná slova\\
  
 +==== středa 24.4. ====
 +  - M - Počítáme zpaměti 4 - sl.42, za Dú sl.43, U s.19
 +  - ČJ - diktát, písnička na VS po S s pohybem, zelená 5 - str.36 dokončit, U s.100 cv.4 - vymýšlení vět
 +  - PRV - opakování,​ U s.60, zápis do sešitu, PL
 +  - AJ
 +  - ČJ sloh - dokončení příběhu o Velikonocích
  
-**SEŠITY A PL je možné vyzvednout po, st, čt od 14.15 do 16.15 hod., v pátek 13.00 - 15.30 hod. ** +==== úterý 23.4. ==== 
- +  - MG - přenášení úseček ​doplnit zápis od spolužákaza DÚ Počítáme zpaměti ​sl.41 (dělení ​se zbytkem) 
-==== pátek 8.2. ==== +  - ČJ - zelená 5 2 sl., další ​slza dú, sloh - Jak jsem strávil(a) Velikonoce
-  - ČJ cvičná ​timinutovka,​ U s.69, 70 cv.3 a cv.4 - slova myslitmýlit se a slova k nim příbuzná,​ žlutý VS s. +
-  ​M - 5ka, U s.29 +
-  - preventivní program +
-  - preventivní program +
- +
-- příští týden jsou jarní prázdniny, za dú jsem žádné písemné úkoly nezadávala,​ někteří mají udělat opravy - projít ​sešity, někteří dodělat, co zameškali, když chyběli a číst +
- +
-==== čtvrtek 7.2. ==== +
-  - PLAVÁNÍ +
-  - PLAVÁNÍ +
-  - ČJ - diktovaná pětiminutovka,​ zkoušení (U str.65 ​otázky), nové učivo: U s.69 básničkyčtení rámečku my x mi, mýt x mít, cv.1 a cv.2, ověření znalostí ve žlutém PS s.20 cv.910 +
-  - M - cvičná 5, U s.28 celá +
-  - ČJ sloh - U s.74 čtení příběhu, cv.1, 2, 3, 4 plus vyplňování PL +
- +
-**Zítra ČJ, M, pak máme dvě hodiny preventivní program ve škole ​(místo PRV HV). Konec vyučování jako obvykle v 11.40 hod.** +
- +
-==== středa 6.2. ==== +
-  - ČJ - diktát, písnička, U s.65 otázky - zkoušení na známky, žlutý PS s.18, 19 - napsat nad obrázky ukrytá slova, pak zažlutit všechna VS po M +
-  - M - cvičná 5ka, U str.27 tabulka, cv.1, 4, vážení ve škole (sklenice, guma, lepidlo - nejprve odhad, co je nejlehčí a nejtěžší,​ pak zvážit), za dú zvážit sebe, aktovku, učebnici čj, sešit mdú, sáček od mouky +
-  - PRV - U str.31 přečíst, zápisek do sešitu ​+
   - AJ   - AJ
-  - ČJ čt Ferda Mravenec v mraveništi ​6. kapitola+  - VV tulipán ​mozaika 
 +  - PČ - květina - ohýbání, stříhání a lepení
  
-==== úterý 5.2. ==== +==== středa 17.4. ==== 
-  - MG obvod čtverceobdélník - vrcholy, strany - protější a sousední, měření stran (U s.20/1, 2) +  - cvičná 5, U s.17 celá 
-  - ČJ - diktovaná 5ka (velká písmenai-í - y-ý), řada VS po M - umět odříkat, žlutý PS na VS str.17 celá +  - ČJ - diktátvýroba přáníčka 
-  - AJ +  - program Voda ke Dni Země 
-  - VV - Šašek - kreslení voskovkami +  - program Voda ke Dni Země 
-  - PČ - Šašek - stříhání a lepení+  - program Voda ke Dni Země
  
-==== pondělí 4.2. ==== +==== úterý 16.4. ==== 
-  - ČJ - diktovaná pětiminutovka,​ žlutý PS - 16 celáza DÚ zelená 5 - str. 12 první ​sl. +  - M - psali jsme test za 3. čtvrtletí 
-  - M - cvičná pětiminutovka,​ U 24/5, 25/8, 9, 10, 11, 13, za dú Počítáme zpaměti sl.31, 32 +  - ČJ - diktovaná pětiminutovka,​ žlutý PS s.36 cv.21, zelená 5 - str.34 - celá plus jeden sl.ze str.35 (za dú), učebstr.100 cv.5 na folii
-  - TV - cvičení ​na žebřinách,​ míče, žíněnky - kotoul vpřed, kotoul vzad+
   - AJ   - AJ
-  - ČJ LV Astrid Lindgrenovázápis, obrázek (doplnit později od spolužáka)+  - VV barvení kraslic 
 +  ​PČ velikonoční košíček
  
-==== čtvrtek 31.1. ==== +==== pondělí 15.4. ==== 
-  - PLAVÁNÍ +  - ČJ test za 3. čtvrtletí 
-  ​PLAVÁNÍ +  - M - PL opakování na zítřejší test za 3. čtvrtletí 
-  - M - cvičná pětiminutovka,​ U s. 24 cv.1, 2, 3, 4, 6 +  - TV - chodíme cvičit ven na hřiště 
-  - třídění PL do složky VS, HV a Ferdy +  - aj 
-  - rozdávání výpisu z vysvědčení+  - ČJ - Ferda Mravenec - 14. kapitola - vyplňování PL 
  
-Zítra tj. v pátek ​1.2jsou pololetní prázdninyUvidíme ​se znovu v pondělíDÚ jsem žádné nezadávala ​jen čtení libovolné knihy.+==== pátek ​12.4==== 
 +  - ČJ - pětiminutovka,​ písnička na VS po S, malý papírek s doplňovacím cvi/í-y/ý, žlutý PS s.37 celá 
 +  - M - pětiminutovka na dělení beze zbytku, NOVÉ UČIVO: dělení 9 se zbytkem - U s.16 
 +  ​PRV - U str.59, zápis 
 +  - HV - písnička Když jsem byl malučký, poslech: L.van Beethoven: Symfonie ​č.5 c moll, opakování not, první zkušební diktát not, rytmické cvičení
  
 +==== čtvrtek 11.4. ====
 +  - plavání
 +  - plavání
 +  - ČJ - pětiminutovka,​ písnička na VS po S, žlutý PS s. 36 cv.18, 19, 20 plus doplň. cv.na i/y
 +  - M - pětiminutovka,​ Dělení 8 se zbytkem - U s.15 cv.39, 40, 43 na folie
 +  - ČJ - setí obilí, vyplňování PL
  
-==== středa ​30.1. ==== +==== středa ​10.4. ==== 
-  - ČJ diktátPL s písničkou - zažlutit v písničce VS po MPL s obrázky k VS po M vymýšlení vět +  - MG testrýsování úseček dané délkykružnice ​průměr, poloměr 
-  - U str22za DÚ Počítáme zpaměti sl.30 (nás. a děl.) +  - ČJ diktát, PL záludné dvojice, žlutý PS s.3536 - cv.14, 15, 17 
-  - PRV - U str.30zápisek ​do sešitu +  - PRV - U s.58 zápis ​do sešitu 
-  - AJ +  - M (místo ​AJ) - pamětná cvičná pětim. dělení beze zbytku př.25:5 atd., dělení 7 se zbytkem U s.14 
-  - ČJ - Ferda Mravenec v mraveništi - 5. kapitola ​- vyplňování PL+  - ČJ - Ferda 13. kapitola
  
 +==== úterý 9.4. ====
 +- výukový program Společenstvo průsvitných křídel - celý den
  
-==== úterý 29.1. ==== +==== pondělí 8.4. ==== 
-  - - U s.20 dokončit - práce se čtverečkovaným papíremdú libovolný čtverec CDEF +  - ČJ pětiminutovka,​ žlutý PS s.35 cv.13, ​U s.99 SYČET, SYPAT a slova příbuzná,​ označit ve složce, PL doplnit i,í-ý,y - (U 96/4) 
-  - ČJ - pětiminutovka ​(řeka JizeraPetrův tatínek....),​ zelená 5 - str. 16 dokončit, za DÚ str.17 první sl., zkoušení z otázek v U s.65vyvození řady VS po M+  - - pětiminutovka, ​Dělení 6 se zbytkem: ​U s.13 cv.2829, 31 
 +  - TV
   - AJ   - AJ
-  - VV ilustrace ke knize Modrý Poťouch +  - ČJ PL rýmy, slova souřadná a nadřazená,​ přirovnání
-  ​PČ - práce se stavebnicí+
  
-==== pondělí 28.1. ==== +==== pátek 5.4. ==== 
-  - ČJ - diktovaná ​pětiminutovka ​(10 slov- pes FlekOta Kučeraměsto Telčstarosta městahora Klínovec)zelená 5 - str.16 první sl., U str.65 otázky, příběh Tři kocouři - tabulka na PL +  - ČJ - pětiminutovka, ​U s.9697 - SÝKORASYSEL SÝČEK - čteníodpovídání na otázkyslova příbuzná... 
-  - M - cvičná ​pětiminutovka ​na sčít. a odčít., U s.21/cv.67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, za dú odříkat zpaměti násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tam a zpět +  - M - pětiminutovka, dělení 5 se zbytkem, U s.12 
-  - TV přeskok přes švédskou bednupřekážková dráha +  - PRV testzaložení pokusu klíčení hrachu 
-  - AJ +  - HV opakování probraných písní, nově: nácvik dirigování ve 2/4 taktu, noty, rytmické cvičení
-  ​ČJ - hlasité čtení z bílé čítanky o zimě+
  
-==== pátek 25.1. ==== +==== čtvrtek 4.4. ==== 
-  - pětiminutovka,​ U s.19/61, 62, 65, za dú cv.66 +  - plavání 
-  - ČJ - pětiminutovka, ​určování pádů na známkyopakování učiva o vlastních jménech a obecných jménech, zelená 5 - str.14 dokončit, str.15 - první slve škole s ústním zdůvodněnímza dú dodělat druhý sl. +  ​plavání 
-  - PRV - U s.29, PL se zápisem a obrázkem - doplňování informacívykreslování +  - ČJ - pětiminutovka ​(10 slov)písničkažlutý PS s.34 cv.10, str.35 cv.1112, do sešitu ČJŠ přepsat řadu VS po S 
-  - HV hlasové cvičenívyjmenovat stupnici C c, d, e, f, g, a, h, c2, písnička Rampouch s hrou na těloPL 4básnička Žížala s nástroji orf. instrumentáře+  - pětiminutovka (dělení 2 a 3 se zbytkem), VYVOZENÍ DĚLENÍ 4 SE ZBYTKEM - zápis do sešitu, ​U s.10 cv.1718 na folii, pak společná kontrola, rychlíci stihli cv.20, za DÚ PL cv.13 
 +  - ČJ PL doplň.cv.pak PL básnička - veršrýmsloka
  
-==== čtvrtek 24.1. ==== +==== středa 3.4. ==== 
-  - PLAVÁNÍ +  - dělení 2 se zbytkem pamětně, U s.9 cv.11, 12, 13 plus PL 
-  ​PLAVÁNÍ +  - ČJ - diktát, písnička na vyjm.sl. po Ss.9596 - cv.123 - článekotázky ústněsloha - čtení íbuzných slov k vyjm.sl. SYROVÝ, SYCHRAVÝ, USYCHAT 
-  - ČJ - diktovaná 5ka, písnička na pády, určování pádů u podstatných jmen(u tety, na zahradě, s rodičitatínekvidím tatínkak dědečkoviPavle!)do sešitu ​čjŠ epis tabulky z U 64/7 - přečíst +  - PRV opakování na test v pátek, nové učivo ​(už nebude v testu), U s.5657 - zápis do sešituna pátek donést kelímek (např. od jogurtu) a vatu - pokus klíčení semen 
-  - cvičná pětiminutovka ​(10 slov pamětně), manipulace s papírovými penězi, U s.18 cv.545556 +  - AJ - v pondělí ​test ze slovíček z 13. lekce 
-  - ČJ psaní ​přepis vyprávění (psali jsme je v pondělí ​ve slohu na cvičný papír do velkého sešitu ​ČJ lit, ps, sl +  - ČJ - Ferda v mraveništi - 12. kapitola - vyplňování PL
  
-==== středa 23.1. ==== +==== úterý 2.4. ==== 
-  - ČJ diktátU 64/5 - na PL s tabulkou vyplnit mluvkategorie k vyznačeným podst.jm.  +  - MG test rýsování kružnicepak opakování ​na test 9.4- žlutá učebnice str.56 
-  - cvičná ​pětiminutovka, ​s.17, PL cv.16 (písemné sčítání a odčítání) - první řádek +  - ČJ - pětiminutovka, ​písnička k vyjm.sl. po S, žlutý PS s. 34 cv.8, U s. 94 - syn, sytý, sýr a slova íbuznáčtení ze složky, vysvětlení významu slov
-  - PRV - U s.28 ečístzápis do sešitu (dopsat od spolužáka nebo okopírovat a vlepit)+
   - AJ   - AJ
-  - ČJ 4. kapitola z posledního dílu Ferda v mraveništi ​PL+  - VV velikonoční výzdoba 
 +  ​PČ - velikonoční výzdoba
  
-==== úterý 22.1. ==== +==== pondělí ​1.4. ==== 
-  - MG s.15/ cv.46, 7 a s.20 cv.1, 2, 3 +  - ČJ pětiminutovka,​ žlutý PS s.31 dokončitstr.32 - cv.7 společně 
-  - ČJ diktovaná ​5ka, U s. 63 cv.3zápis do sešitupísnička ​na pády, určit pády: v Praze, se sestrou, pro babičku, bez pastelky, za plotem, po koberci, (ztratil) ponožku, za dú zelená 5 str.14 první sl.+  - cvičná ​5ka, dělení 2 se zbytkem - zelená ​U s.
 +  - TV - šplhpřeskokpřekážková dráha - od příští hodiny TV chodíme ​na hřiště ​sportovní boty a oblečení na ven
   - AJ   - AJ
-  - VV, PČ skládání žabky z papíru+  - ČJ zápis Adolf Born, hlasité čtení A. Mikulka: Houpací pohádka (15 minut nahlas jiný libovolný text)
  
-==== pondělí 21.1. ==== +==== pátek 22.3. ==== 
-  - ČJ - pětiminutovka (diktování 10 slov)písnička o pádech, procvičování pádů ​kartičkamiskloňování slov tužka, dárek, pravítko (ústně), PL Určování pádů ve větě2, U str.63 ​cv.a cv.2 +  - ČJ - diktovaná5SLOH - U s.91 - přečíst článekcv.1, PL - cv.1, U cv.a cv.2 
-  - M - pětiminutovka cvičná, U s.16 celáza dú PL na sčíta odčít.pod sebou se zkouškou +  - M - 5ka, zápis do sešitu, nová učeb. - podepsat, U s.3 cv.1 a 3 do sešitu příklad a odpověďcv.2 na folii, cv.4 - tři sldo sešitu rozepsat a vypočítat,​ v pondělí test ze žluté U s.55 
-  - TV přeskok přes švédskou bednu, překážková dráha +  - PRV poznávání rostlinU s.46, 47 ečíst, zápis do sešitu Polní plodiny... 
-  - AJ +  - HV - přehlídka ponožek - PONOŽKOVÝ DEN, hlasové cvičení, zkoušení písně Voláme sluníčko na známky, noty poznávání, ​- písnička ententýna mandolína, poslech: A.Honegger- Pacific ​
-  ​- ​ČJ SLOH: s.68+
  
-==== pátek 18.1. ==== +==== čtvrtek 21.3. ====
-  - M - U s.14 cv.33, 34, 36, 39, Počítáme zpaměti na sčít. a odčít. sl.105 +
-  - ČJ - pády - procvičování na kartičkách,​ umět je vyjmenovat, skloňování slov - sešit (sešitu, sešitu, sešit, sešite, sešitu, sešitem), pouzdro, hruška ústně, PL Určování pádů, U s.62 - dokončení (začali jsme včera, dělali jsme na folii), za dú zelená 5 - s.24 první sl. +
-  - PRV - U s.27 Země je kulatá přečíst, doplnit zápis do sešitu od spolužáka,​ vykreslit obrázek planety Země  +
-  - HV - zpěv písniček Beskyde, Rampouch, vyplnění PL č.3 - nota čtvrťová,​ půlová, nota c1, d, e, f, g +
- +
-==== čtvrtek 17.1. ====+
   - plavání   - plavání
   - plavání   - plavání
-  - ČJ - pětiminutovkapády, pádové otázky ​učení s kartičkamipísničkaskloňování slova SLON do sešitu ​(ústně tričkotatínek, dědeček), za dú písemně slovo maminka +  - ČJ - diktovaná 54 slovesa ​určování osobyčíslačasu, infinitiv slovesa - definice ​do sešitu, ​PL - cv.3 infinitiv, za DÚ oprava diktátu ze středy 
-  - M - Počítáme ​zpaměti sčít. a odčít. sl.104, U s.13 +  - M - cvičná 5, Počítáme ​zp. (nás. a děl.sl.39, U s.53, v pondělí str.55 na známky, za dú sl. v Počítáme zpaměti (sčít. a odčít.) 
-  - ČJ - organizační ​zápis známek z pololetních testůvysvětlení problémových úkolů...+  - ČJ - psaní ​tiskací písmenačíslice, čtení - MMacourek - Koberec a pišingrové drobečky
  
-==== středa 16.1. ==== +ZÍTRA ​PONOŽKOVÝ DEN: Obleč si na každou nožku jinou ponožku na podporu lidí downovým syndromemSlaví se 21.3., kvůli plavání jsme přesunuli ​na pátek 22.3Kdo chcezapojí ​se, kdo nechce, nemusí.
-  ​ČJ - diktát, procvičování pádů ​na ​kartičkách,​ U s.61 cv.1, 3, pak zpěv písničky o pádech +
-  - M - manipulace s papírovými penězi, U s.12za DÚ Počítáme zpaměti ​na sčíta odčítsl.103 +
-  - PRV - testpak U s. 26, doplnit zápisek v sešitě +
-  - AJ - učit se Can you see - U s. 39PS s.37 +
-  - ČJ - Ferda Mravenec v mraveništi - 3. kapitola - vyplňování PL+
  
-==== úterý 15.1. ==== +==== středa 20.3. ==== 
-  - MG - pololetní test z G, pak rozdávání testů z M - aritmetikaoprava, za dú Počítáme zpaměti ​íta odčít. sl.102 +  - M - cvičná 5s.52 cv.26, 28, 29, 30 
-  - ČJ - pětiminutovkapádové otázky ​práce s lístečkypísnička na pádyU s.60 cv.3, 4 +  - ČJ - diktát6 sloves ​určování osoby a číslazápis do sešitu Slovesný časurčování času u 6 sloves, PL cv.6 
-  - AJ +  - PRV U s.4445, zápis 
-  ​VV ​- ​Paní Zima +  ​- ​Aj 
-  - VV, PČ Paní Zima+  - ČJ Ferda 10. kapitola
  
- +==== úterý 19.3. ==== 
-==== pondělí 14.1. ==== +  - G - rýsování kružnic určité délky ​správné držení kružítkakontrola ořezané špičky tuhy u kružítkavyvození pojmu kruhza dú trénovat ​rýsování ​kružnic 
-  - ČJ - pětiminutovka,​ pádové otázky +  - ČJ - diktovaná ​5zelená 5 - str.33 prostřední a poslsldokončit, určování ​osoby a čísla u zvolených sloves, U s. 89 čtení příběhu ​3 časy - převést ​íběh ​do minulosti, pak do budoucnosti - společně ústně, za DÚ oprava 5 z ČJ
-  - M - pololetní písemná práce +
-  - TV - míče, překážková dráha +
-  - AJ +
-  - poslední hodina: opakování na test z G +
- +
- +
-==== úterý 8.1. ==== +
-  ​Počítáme zpaměti sl.72 na sčít. a odčít.G - U s.8s.15 cv.1, 2, 3 do sešitu, PL - převody, rýsování +
-  - ČJ - diktovaná ​pětiminutovkaU s.57 životnost podstatných jmen +
-  ​aj +
-  - Pč, Vv - skákající sněhulák +
- +
- +
-==== úterý 18.12==== +
-  - M - procvičování ​zaokrouhlovánípak U s. 62 zvětšeno a okopírováno ​vyplňování tohoto PL samostatně (nepsat do učebnice!) +
-  - ČJ - pětiminutovka (10 slov), ​epis z U 50/5 - do sešitu 5 vět, pak žlutý PS s.15+
   - AJ   - AJ
-  ​- VV -fandění naším závodníkům ve Vánoční laťce +  - PČ - obnitkovací steh - skořápka u kuřete 
-  ​- PČ - dokončení výrobků na jarmark +  - Vv kuře - dokreslenínalepenídozdobení
-ZÍTRA se 3 HODINY UČÍME,PAK MÁME VÁNOČNÍ BESÍDKU VE TŘÍDĚ (VÁNOČNÍ VEČEŘE ​-OCHUTNÁVKA CUKROVÍ (kdo nemá donese sušenku nebo nějaké ovoce mandarinku či pomeranč...),​ ZPĚV  KOLED U STROMEČKU, ROZBALENÍ DÁREČKŮ-PŘÁNÍČEK,​ ÚKLID) ​nezapomenout na přáníčko pro spolužákakonec vyučování jako obvykle v 12.35 hod.+
  
-==== pondělí ​17.12. ==== +==== pondělí ​18.3. ==== 
-  - ČJ - pětiminutovkaPL Záludné dvojice, žlutý PS - str.14 dokončit +  - ČJ - diktovaná 5zelená 5 - str. 33 první sl., Slovesa - PL - určování osob, čísla 
-  - M - str.58 - samostatná práce (nakopírovala jsem, do učebnice nepsat) +  - M - test - str.54 
-  - TV - šplh na tyčikotoul vpřed na žíněnce+  - TV - šplh, ​švihadla, přeskok
   - AJ   - AJ
-  - ČJ - andělářpranostiky na měsíc prosinec a přepis básničky z čítanky s. 40 (zápisek doplnit od spolužáka po příchodu do školy) +  - ČJ - PL - slova nadřazenápodřazená
-**Připomínám,​ že zítra tj. v úterý 18.12. je VÁNOČNÍ JARMARK od 15.00 do 18.00. hod. ve školní jídelně. Rezervace výrobků pro rodiče platí 2 hodiny - tj. do 17. hod. **+
  
-==== pátek ​14.12. ==== +==== pátek ​15.3. ==== 
-  - pětiminutovka, U s.56 +  - ČJ diktovaná 5, zelená 5 - str.32 třetí sl. společně se zdůvodněním, U s.88 - cv.1, cv.2, cv.3 
-  - ČJ pětiminutovka, U s.5253 - vzlykatlysýplyšpelyněk a slova k nim příbuznážlutý PS s.14 cv.19 společné doplňování se zdůvodňováním +  - 5ka, U s.51 cv.161718192022, Počítáme zpaměti sl.36 
-  - PRV - dokončení zápisku z minulé hodiny, ​U s.23 - Vánoce v jiných zemích +  - PRV - U s.40, 41, zápis do sešitu 
-  - HV - Andělář za pá, so, ne, poslech Vánoční mše, zpěv koled Nesem vám noviny, Štědrej večer nastal, Veselé vánoční hody (zpěvník str. 41-43), rytmické cvičení +  - HV - zpěv Až já pojedu na známky, Voláme sluníčko, vyplňování PL
-OD PONDĚLÍ SI ZPĚVNÍK NECHÁVÁME VE ŠKOLE - DOMŮ SI JEJ VEZMEME ​AŽ VE STŘEDU+
  
-==== čtvrtek ​13.12. ====+==== čtvrtek ​14.3. ====
   - plavání   - plavání
   - plavání   - plavání
-  - ČJ - pětiminutovka (10 slov)U s.51 celá - lýkolýtko, lyže a slova příbuzná - vysvětlení významu, žlutý PS s.14/cv.17 +  - ČJ - diktovaná 5zelená 5 - str. 32 druhý sl., s.87 Slovesa ​cv.1, 2 
-  - M - cvičná ​pětiminutovka, U s. 55/cv.6 se zaokrouhlením7celý zápis +  - M - cvičná ​5, U s. 50 cv.111214 na folii s kontrolou, cv.10 do sešitu ​dokončit za dú  
-  - ČJ sloh s.45 - čtení dopisu - rozdíl mezi dopisem a pohledem, společné znaky, psaní jednoduchého pohledu - vyplňování ​adresy, oslovení, zakončení (PL k vyzvednutí ve škole)+  - ČJ slohstr86 plus vyplňování PL
  
-==== středa ​12.12. ==== +==== středa ​13.3. ==== 
-  ​* ČJ diktátžlutý PS s.13 celá kromě ​cv.16  +  - M - testík Písemné sčít. a odčít.s.49 cv.5, 7, 3 - pamětně s rozkladem, za DÚ Počítáme zpaměti nás. a děl. - sl.35 
-  ​* M cvičná 5ZAOKROUHLOVÁNÍ ​str.54 celá55 cv.3+  - ČJ - diktátVS po P - řada na známky, zelená 5 - str.32 první sl. společně s odůvodněnímžlutý PS s.30 cv.20 samostatněžlutý PS s.27 vypsat řady VS po BLM, P, za DÚ oprava 5 z ČJ 
-  * prv Vánoční svátkyvánoční symbolyTři králové ​- U s.2223, zápis ​opsat od spolužáka nebo okopírovat a nalepit +  - PRV - U s.3839, zápis ​do sešitu 
-  ​ČJ - andělářčtení příběhu z čítanky s názvem Vánoční pohlednice (jakákoliv jiná kniha - cvičit hlasité čtení)+  ​- AJ 
 +  - ČJ - recitace básničekFerda 9. kapitola
  
-==== úterý ​11.12. ==== +==== úterý 12.3. ====  
-  ​MG - test z G str.59Počítáme zp. (nás. ​děl.)sl.151619 +  ​MG - U s36 - bodykteré náleží ​nenáleží kružnicipoloměrprůměr, U s.42 celá, Dú rýsování kružnice s určeným poloměrem 
-  ​ČJ - diktovaná 5 (10 slov)s.49/5 za dúčlánek ZmrzlinaCo plyne - přečíst, str.50 článek Plyn, Plýtvání - ečíst +  ​ČJ - diktovaná ​5ka, zelená ​- str.31 dokončitžlutý PS s.30/1819,U s.84/4 epis 7 vět do sešitu (stačí doplnit i/y ústně) 
-  ​AJ +  ​AJ 
-  ​VV, PČ - dokončení stromečku, výroba ​áníček ​na jarmark+  ​VV - kuřátko - šablona - vystřiženíkreslení 
 +  - PČ - kuřátko - ední steh (příští úterý pokračujeme - mít velkou jehlu na bavlnky (bavlnky mám ve škole)
  
-==== pondělí ​10.12. ==== +==== pondělí ​11.3. ==== 
-  ​ČJ - diktovaná ​pětiminutovka (10 slov)U s.48 pročístsložka VS - přečíst příbuzná slova k VS slyšetmlýn, blýskat se, učit se řadu VS po L (kdo ještě neumí nazpaměť+  ​ČJ - diktovaná ​5zelená 5 - str.30 dokončitstr.31 první sl.žlutý PS s.29 dokončit, přepis z U s.83/4 b
-  ​M - cvičná 5, U 52/38, 39404143 +  ​M - cvičná 5, U s.46 cv.22232428 
-  ​* TV šplh na tyči, přihrávky s míčem, vybíjená +  - TV 
-  ​AJ +  ​AJ 
-  ​ČJ - Andělář, žlutý PS na VS s.12 celá vyplnit+  ​ČJ - recitace básní
  
-DÚ: +==== pátek 8.3. ==== 
-  ​ČJ - učit se řadu VS po L (kdo ještě neumí zpaměti) plus číst si PS k VS slyšetmlýnblýskat ​se +  ​ČJ - diktovaná 5, písnička, U s.83, 84 cv.1, 2, 3 ústně, sloha VS po P - pykatpýrpýřit ​se, čepýřit se, zelená 5 - str.30 první a druhý sl. 
-  ​M - opravy v M5 (zezadu) +  ​M - 5kaU s. 45 cv.14, 15, 18, 20 
-  ​PRV do pátku 14.12.  ​(zadáno ve čtvrtek 6.12.)výkres A3 POVOLÁNÍ ​napsat jaké povolání vykonává maminka a tatínek a jednu nebo dvě věty o tomto povolání plus obrázek+  ​PRV - rozdávání testů a zápis ​do žk, U s37, zápis do sešitu s obrázkem 
 +  ​- ​HV hlasové cvičení, opakování probraných písniček Až já pojedu přes ten les (příště na známky), Voláme sluníčko, instrumentální dvojhlas, Poslech: F. Chopin: Polonéza  
 +**V pondělí zkouším básničky. V úterý píšeme řadu VS po P na známky, ​úterý do PČ donést velkou jehlu (budeme šít bavlnkou).**
  
-==== pátek ​7.12. ==== +==== čtvrtek ​7.3. ====
-  * 1.-3. vánoční koncert - byl opravdu krásný +
-  * 4. advent - lístky z 7. 12. a 8.12. do Anděláře,​ písnička na VS po L - označení VS žlutým fixem, HV - poslech zpěvu L. Armstronga, rytmus ve 2/4taktu +
- +
- +
-==== čtvrtek 6.12. ====+
   - plavání   - plavání
   - plavání   - plavání
-  - PRV (náhrada za pátek) ​testU str.21zadání DÚ na 14.12na tvrdý výkres A3 (žáci obdrželi ve škole)napsat jaké povolání vykonávají jejich rodiče plus nakreslit obrázek. Ke každému rodiči žák napíše nejméně 2 větykterými blíže ​edstaví dané povolání. +  - ČJ diktovaná 5ka,písničkažlutý PS s.29 cv.1415, PL Záludné dvojice, z U 83/4a epis do sešitu 
-  - M - 15minutovka (písemné sčít. a odčít.), U s.51 dokončit +  - M - cvičná 5, U s. 7, 8, 11, 13 
-  - ČJmluv žlutý PS s.10 a 11+  - ČJ sloh s. 80
  
- +==== středa 6.3. ==== 
-==== čtvrtek 29.11. ==== +  - cvičná ​5, U 39/17U 43/1, 3, 5, 6 
-  - PLAVÁNÍ +  - ČJ diktát, ​U s.82, 83 - cv.123, sloha VS po P - přečíst slova příbuzná k vyjmslkopytoklopýtattřpytit sezpytovat 
-  ​PLAVÁNÍ +  - PRV krátký test Sluneční soustava, U s. 36, krátký zápis ​do sešitu
-  - ČJ - diktovaná pětiminutovka,​ zelená ​- str.21 - první a druhý sl.uč. str.40/4 ústněstr.41 cv.1,2, 3, za DÚ oprava diktátu +
-  - - U s.49 bez cv.21 celá +
-  - ČJ - zápis do sešitu ( z minulých hodin čtení) - opsat od spolužákaobrázek +
- +
-==== čtvrtek 22.11. ==== +
-  - plavání +
-  - plavání +
-  - ČJ - pětiminutovkasložka ​- přečíst slova příbuzná k vyjmenovaným slovům kobyla, býk Přibyslav (zelená tabulka), PL vyplnit celý +
-  - M - pětiminutovka cvičně, U s.43/13 dokončit - tjtřetíčtvrtý a pátý sloupeček44/17, 18, 2021 +
-  - čtení z čítanky pohádka Lesní žínka +
- +
- +
-==== úterý 20.11. ==== +
-  ​MG - pamětná pětiminutovka na sčít. a odčít.pak G - U s.45 do sešitu ​(možnost půjčit si sešit od spolužáka) +
-  - ČJ - pětiminutovka,​ složka VS - obyčej, bystrý, bylina a slova k nim příbuzná,​ PL cv.1 a cv.2 (zítra diktát na vyjm. slova a slova příbuzná po bylina plus záludné dvojice)+
   - AJ   - AJ
-  ​- VV, PČ +  - ČJ - Ferda 8kapitola ​třetí ​části knihy
- +
-==== pondělí 12.11. ==== +
-  ​- ČJ - slova příbuzná,​ řada VS po B, PL záludné dvojice, PL doplňování vhodných slov pobýtxpobít,​ dobýtx dobít +
-  - M - test za 1čtvrtletí +
-  - TV - švihadlo, míče +
-  - AJ +
-  - ČJ - vyhledávání rýmu v básni, hlasitá četba ​z čítanky +
- +
- +
-**//Z časových důvodů musím bohužel zrušit posílání PL mailem. PL vypracovávám doma přes víkend nebo po večerech na svém počítači. Ve školním počítači je bohužel nemám. Z domu přihlašování na školní mail trvá dlouho, daleko déle než ve škole. Soukromý mail používat nemohu. Tento čas raději věnuji k lepší přípravě na hodinu Vašich dětí. Všechny PL kopíruji pro celou třídu, PL pro chybějící zůstávají ve škole - můžete se pro ně stavit kterýkoliv všední den od 14.00 hod., když budete mít odpoledne cestu kolem, případně se dá domluvit spolužák, který bydlí poblíž... Prosím nechoďte pro PL a sešity v době vyučování od 8.00 - 12.35 hod. Děkuji za pochopení.//​** +
- +
-POSTUP VÝUKY VS: +
-  * 1. týden 5.11.-9.11. - vyvození řady VS po B, vysvětlení významu jednotlivých VS, osvojit si řadu VS po B zpaměti +
-  * 2.-3. týden: postupně probírat příbuzná slova k VS, na co si dát pozor - záludné dvojice +
-  * 4. týden: procvičování a upevňování probrané látky +
- +
- +