Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2020/03/11 14:49]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:pro_nemocne:start [2020/07/17 06:06]
zkonecna
Řádek 20: Řádek 20:
  
  
-==== úterý 10.3. ==== 
-  * TV 
-  * ČJ - písanka str.27 celá, vyvození hlásky a písmene Č,č, slabikář nově str.61 - slova s Č 
-  * PČ - čápi - práce ve dvojicích 
  
-==== pondělí 9.3. ==== 
-  * AJ 
-  * ČJ - SL nově str.75, písanka str.26 celá- velké psací I 
-  * M - manipulace s kartičky s čísly, Pzp sl.D str.15, PS str.8 celá 
-  * PRV - opakování na test ve čtvrtek (měsíce, roční období, dny v týdnu, jaký den je dnes, zítra, včera) - PL 
-  * HV - tanec Měla babka čtyři jabka, rytmizace říkanky Byla jedna babka, PL houslový klíč, poznávání hudebních nástrojů na obrazových kartách 
- 
-==== pátek 6.3. ==== 
-  * ČJ - slabikář- čtení dú, nově str.73 článek Jak rostu,​str.74,​ písanka str.25, sešit se sovou - PL k písmenku C,c 
-  * M - Počítáme zpaměti str.15 sl.C, manipulace s kartičkami (čísla od 0 do 20) - číslo před, za, mezi, dočítání...,​PS str.7 celá 
-  * TV 
- 
-==== čtvrtek 5.3. ==== 
-  * ČJ - slab.čtení dú, nově str.72, 73 - článek Co umí mimino, Na co máme ruce, písanka str.24 - nové písmenko H, skládání slov ze SA (z psací podoby do tiskací) 
-  * M - hry na rozvoj početní představivosti,​ manipulace s počítadlem typu 10 plus 8, PS str.6 - cv.1, 3, 4, 5, 6 - jen žluté, modré vynechat, za dú Pzp str.15 sl.B 
-  * PRV - str.61, zkouším žáky - vyjmenovat měsíce, roční období, dny v týdnu/ papírové hodiny - ukazování podle diktátu učitele (celé hodiny) 
- 
-==== středa 4.3. ==== 
-  * diktát slov, slabikář - čtení dú - slova s c, nově str.71, psaní - žlutá pís str.23 celá (písmeno h) 
-  * M - Počítáme zp. str.15 sl.A, U 3.díl - str.5 celá 
- 
- 
-==== úterý 3.3. ==== 
-  * TV 
-  * ČJ - opis vět z tabule, SLAB - čtení dú, nově str.61 - horní polovina - slova s C,c, žlutá písanka str.22 celá 
-  * PČ - sněženky 
- 
-==== pondělí 2.3. ==== 
-  * ČJ - slabikář str.59, 60 - obloučky, číst, žlutá pís. str.21 celá 
-  * M - Počítáme zpaměti sl.40, PS 3. díl - s.4 celá 
-  * PRV - opakování Měsíce, roční období, den v týdnu, PS str.60 celá 
-  * HV - Na horách sejou hrách, Měla babka čtyři jabka 
- 
-==== pátek 28.2. ==== 
-  * ČJ - slab. str.58, žlutá pís str.20 - velké Z, PL k písmenku Š 
-  * M - PS 3. díl str.2 cv.6, str.3 celá, Počítáme zpaměti sl.38, 39 
- 
-==== čtvrtek 27.2. ==== 
-  * ČJ - diktát 10ti slov, skládání slov ze SA, nově slab. str.57, psaní - PL s písmenkem z - dopsat 
-  * M - Počítáme zpaměti sl.35, za dú sl.36, 37, Udíl3 str. 1, str.2 cv.1, 2, 3, 4, 5 
-  * PRV - Test roční období, UČ str.59 - celé hodiny, umět vyjmenovat dny v týdnu, měsíce v roce 
- 
- 
-==== středa 26.2. ==== 
-  * ČJ - slab. str.56, skládání ze skládací abecedy - mít vystřižené písmenko Š, psaní - 4 řádky (PL s písmenkem z, v písance je jiný tvar písmenka z, které se na naší škole neučí, proto PL), dú - sešit čj -4 řádky 
-  * M - PS str.32 cv.1-7 
-  * VV - podklad pod sněženky - míchání barev (žlutá a modrá) 
- 
-==== úterý 25.2. ==== 
-  * TV 
-  * ČJ - opis vět z tabule, slab. str.54, 55, PL písmenko z - neučit se podle žluté písanky, tento tvar se na naší škole neučí - PL je u mě ve třídě k vyzvednutí 
-  * PČ - výroba hodin z papíru 
- 
-==== pondělí 24.2. ==== 
-  * AJ 
-  * ČJ - čtení dú ve slab., psaní - žlutá pís str.17 - dopsat za dú, slab. str.53 
-  * M - PS str.31 cv.1, 2, 3, 4, 5, 7 
-  * PRV - PL Roční období, opakování - měsíce v roce, dny v týdnu, kontrola dú - rodinné oslavy str.57 
-  * HV - rytmické cvičení Květiny, písnička Jaro, léto, podzim, zima - 5 slok 
- 
-==== pátek 14.2. ==== 
-  * ČJ - vyvození písmenka Š, slabikář str.30 - dolní polovina stránky, žlutá pís. str.16, skládání slov ze SA (hora, husa, helma, hýl, hadr) 
-  * M - pětiminutovka,​ PS s.30/1, 2, 3, 4, 5, 6, za dú Pzp sl.32, 33 
-  * TV - žebřiny, lavičky 
- 
-==== čtvrtek 13.2. ==== 
-  * ČJ - diktát slov (10), pohádka k písmenku H,h, slabikář str.51, 52, žlutá písanka str.15 - velké V 
-  * M - Počítáme zp. sl.30, za dú sl.31, PS str.29 dokončit 
-  * PRV - str.56 přeskočit,​ str.57 udělat za dú, str.58 jsme dělali ve škole 
- 
-==== středa 12.2. ==== 
-  * ČJ -žlutá písanka s.14 - nově písmenko v, slabikář str.50,51 příběh Jedeme na hory, PL k písmenku H - vlepit do sešitu se sovou 
-  * M - Počítáme zpaměti sl.29, PS str.28 celá, str.29 cv.1, 2 
-  * třídní kolo v recitaci básniček 
- 
-==== úterý 11.2. ==== 
-  * TV 
-  * ČJ - čtení dú, žlutá pís s. 13 - psací R - celá stránka, vyvození hlásky a písmene H, h, slabikář str.30 - polovina stránky (slabiky vyznačit tužkou pomocí obloučků),​ skládání slov ze SA 
-  * PČ - večerníček - skládání čepice z papíru 
-**Zítra tj. ve středu 12.2. proběhne třídní kolo recitace básniček. Každý bude oznámkován.** 
- 
- 
-==== pondělí 10.2. ==== 
-  * AJ 
-  * ČJ čtení dú, psaní na mazací tabulku - opakování písmen r, d, k, nově písmenko R, slabikář str. 49 - obloučky tužkou 
-  * M - Pzp sl.28, PS str. 27 
-  * PRV - str. 55 - Měsíce v roce - DÚ: naučit se vyjmenovat měsíce v roce zpaměti 
-  * HV - PL Květiny, Když náladu máš, nová písen Jaro, léto, podzim, zima 
- 
- 
-==== pátek 7.2. ==== 
-  * ČJ - slabikář str.48, žlutá pís.str.12 celá - malé psací r, skládání slov ze SA 
-  * M - str.26 
-  * TV - švihadla, míče ve dvojici, žíněnka - kotoul, kolíbka 
- 
-==== čtvrtek 6.2.==== 
-  * ČJ - slab. str.47 (tužkou obloučky), žlutá pís. str.11 celá, PL k písmenku Z - písmenka Z vykreslit žlutou pastelkou, vyplnit a vykreslit všechny obrázky na z, nalepit do sešitu se sovou 
-  * M - str.25, Pzp sl.27 
-  * PRV - str.54 (podzimní obrázky zakroužkovat pastelkou oranžovou, zimní modrou, jarní zelenou a letní červenou) - umět zpaměti vyjmenovat 4 roční období 
- 
-==== středa 5.2. ==== 
-  - program Podané ruce 
-  - program Podané ruce 
-  - ČJ: slabikář str.46 (vyznačit tužkou pomocí obloučků slabiky), žlutá písanka str.10 celá - nové písmenko: malé k, skládání slov ze SA (zobák,​zámek,​...) 
-  - VV: Můj portrét (voskovky, vodové barvy) 
- 
-==== úterý 4.2. ==== 
-  * místo TV byla M - Ps str.24 celá 
-  * ČJ - první opis tří vět z tabule, PSANÍ: nový list na uvolnění ruky - PL s písmenem d ve velké velikosti, žlutá písanka str.9 celá, ČTENÍ: vyvození hlásky a písmen Z, z - slabikář st. 29 - dolní polovina číst (vyznačit tužkou obloučky), za dú vystřihnout písmenka Z, podepsat a vložit do desek 
-  * PČ - dokončení šaška 
- 
-==== pondělí 3.2. ==== 
-  * AJ 
-  * ČJ - Slabikář str.45, žlutá písanka str.8 celá (malé psací d) 
-  * M - Počítáme zpaměti sl.26, U str.23 celá 
-  * PRV - str.43 
-  * HV - zpěv probraných písní, písnička Zima, zima tu je - zpěv na známky, rytmické cvičení Květiny 
- 
-==== čtvrtek 30.1. ==== 
-  * ČJ - slabikář str.44, žlutá písanka str.7 dopsat 
-  * M - str.22 
-  * PRV - str.42 
- 
-==== středa 29.1. ==== 
-  * ČJ - diktát slov, pohádka k písmenku V,v , čtení: slabikář str.43 - vyznačit tužkou obloučky, žlutá písanka str.6 celá, za dú str.7 - 4 řádky 
-  * M - dětské peníze na kartičkách - počítání,​ PS str.21 celá 
-  * VV - šašek - barevná mozaika 
- 
-==== úterý 28.1. ==== 
-  * TV - švihadla, míče, odraz a výskok z můstku 
-  * ČJ - opis slov z tabule, PL k písmenku R,r (vlepit do sešitu se sovou), čtení dú, nově slabikář str.29 - horní polovina stránky (slova s V,v), žlutá písanka str.5 celá, vystřihnout písmenko V,v a slabiky - podepsané vložit do desek 
-  * PČ - postava člověka z plastelíny 
- 
-==== pondělí 27.1. ==== 
-  * AJ 
-  * ČJ - čtení dú, pak nově slabikář str.42 - vyznačit tužkou obloučky, trénovat čtení, žlutá písanka str.4 - celá (velké psací J) 
-  * M - Pzp sl.24, PS str.20 celá 
-  * PRV - PS str.41 celá 
-  * HV - rytmické cvičení, píseň Zima, zima tu je, Když máš radost a víš o tom 
- 
- 
-==== pátek 24.1. ==== 
-  * ČJ - čtení kartiček se slabikami, čtení dú, nově slabikář str.41 - vyznačit obloučky, psaní - žlutá písanka str.3 celá, skládání slov ze SA - z psací podoby na tabuli do tiskací (kope, léky, ráno, orel, komár) 
-  * M - pětiminutovka,​ PS str.19 celá 
-  * TV - lavičky, švihadla, míče ve dvojici - házení jednou rukou, odraz a výskok z odrazového můstku 
- 
-==== čtvrtek 23.1.==== 
-  * ČJ - žlutá písanka str.2 - písmenko N - celá, vyvození hlásky a písmenek R, r, slabikář str.28 - dolní polovina stránky - slova s r,R, skládání slov ze SA, za dú sešit čj - 4 řádky 
-  * M - Počítáme zpaměti sl.23, sešit M - psaní číslic, PS str.18 celá 
-  * PRV - str.40 celá 
- 
-==== středa 22.1. ==== 
-  * ČJ - diktát slov, slabikář čtení dú, nově str.40 - obloučky tužkou, žlutá písanka - str.1 
-  * M - PS s.17 celá, Pzp sl.22 za dú 
-  * VV - krmítko s ptáčky 
- 
-==== úterý 21.1. ==== 
-  * TV - závodivé hry, nácvik odrazu 
-  * ČJ - opis slov z tabule, čtení slabikář str.38, 39 - obloučky, zelená písanka str.32 dopsat, PL k písmenku Kk 
-  * PČ - práce se stavebnicí 
- 
-==== pondělí 20.1. ==== 
-  * AJ 
-  * ČJ - diktát slov, slab. str.37 tužkou vyznačit obloučky, zelená pís. s.31 dopsat 
-  * M - psaní číslice 9, PS s.16, za dú Pzp sl.21 
-  * PRV - test na téma Zima, nové učivo PS str.39 
-  * HV - písnička Zima, zima tu je, snížek poletuje 
- 
-==== pátek 17.1. ==== 
-  * ČJ - pololetní písemná práce 
-  * M - pětiminutovka,​ PS str.15 celá 
-  * ČJ - čtení dú, vyvození písmenka K,k - pohádka, slabikář str.28 - vyznačit tužkou obloučky, číst, mazací tabulka - cvičně diktát slov 
-  * TV 
- 
-==== čtvrtek 16.1. ==== 
-  * ČJ - druhý diktát slov, čtení dú ze včerejška,​ PL do sešitu se sovou - celý vyplnit, čtení - PL z jiného slabikáře,​ skládání slov ze SA (jupí, málo, nosí, dáte) 
-  * M - pololetní test 
-  * PRV - opakování na test o zimě (píšeme v pondělí 20.1.- PS str.36, 37), nové učivo - vyplnit PS str.38 
- 
-==== středa 15.1. ==== 
-  * ČJ - první diktát slov (pusa, jíme, topí, lano, Ota, sen), čtení - Slabikář str.36, zelená písanka str.31 - přepis 2 vět, PL k písmenku Dd - nalepit do sešitu se sovou (písmenka d - vykreslit modrou pastelkou) 
-  * M - Pzp sl.20, PL opakování na pololetní test 
-  * VV 
- 
- 
-==== úterý 14.1. ==== 
-  * TV 
-  * ČJ - opis slabik a slov z tabule, slabikář str.35, zelená písanka str.29 dopsat, str.30 celá (4 řádky jsou za dú), skládání ze skládací abecedy 
-  * PČ 
- 
- 
-==== pondělí 13.1. ==== 
-  * AJ 
-  * ČJ - vyvození hlásky a písmene D, d - slabiky s d - slova s d - slabikář str.27 dolní polovina (vyznačit tužkou slabiky pomocí obloučků, důkladně procvičit čtení), zelená písanka - str.29 - 4 řádky, do desek dát písmeno D,d a slabiky s d 
-  * M - U str.14 celá, za dú Počítáme zpaměti sl.19 
-  * PRV - U str.37 celá, PL zvířata v zimě - poznávání zvířat na obrázku 
-  * HV - Ovčáci, čtveráci (vyvolávání na známky), nová píseň Jedna, dvě, tři, čtyři, pět..., PL nota 
- 
- 
-==== pátek 10.1. ==== 
-  * ČJ - zelená písanka str.27 dokončit, str.28 celá, slabikář - nově str.26 - vyznačit obloučky, číst, skládání slov ze SA, PL k písmenku N (vlepit do sešitu se sovou) 
-  * M - pětiminutovka,​ PS str.13 celá, Počítáme zpaměti sl.18 
- 
-==== čtvrtek 9.1. ==== 
-  * ČJ - zelená písanka str.26 dokončit, str.27 - 7 řádků, slabikář - nově str.24, 25 - vyznačit obloučky, číst, skládání slov ze skládací abecedy 
-  * M - PS str.11 dokončit, str.12 celá kromě cv.6 
-  * PRV - str.36 
- 
-==== středa 8.1. ==== 
-  * ČJ - opis slabik z tabule do sešitu, Slabikář - čtení dú na str.22, nově str.23 - vyznačit obloučky, zelení pís. str.25 dopsat, str.26 - 5 řádků, DH Spisovatelé - hláskování slov (n-u-l-a, j-e-t-e-l, ...) 
-  * M - Počítáme zpaměti sl.17, PS str.10 dokončit, str.11 cv.1, 3 
- 
-==== úterý 7.1. ==== 
-  * tv - šplh na tyči, házení míčem 
-  * čj - opis slabik z tabule, Slabikář - str.21 (čtení dú), str.22 nově - vyznačit obloučky, číst za dú, zelená písanka str.24 dopsat, str.25 - tři první řádky, hláskování slov (pusa, lano, nula, jetel...) 
-  * pč 
- 
-==== pondělí 6.1. ==== 
-  * AJ 
-  * ČJ - Slabikář str.21 - vyznačit tužkou slabiky pomocí obloučků, zelená pís. str.24 - písmeno n - čtyři řádky 
-  * M - PS s.10 cv.1, 2, 3, 4, Počítáme zpaměti sl.16 
-  * PRV - PS s.35 
-  * HV - písnička Ovčáci, čtveráci 
- 
- 
-==== pátek 20.12. ==== 
-  * ČJ - procvičování čtení slabik, Slabikář str.27 - čtení slov s písmenem N, n (horní polovina stránky) 
-  * M - Počítáme zpaměti sl.15 
-  * vánoční besídka 
- 
-==== čtvrtek 19.12. ==== 
-  * ČJ (1. a 4. hod.) - slabikář str. 20 - čtení dú, str. 27 čtení slov s písmenem N, n (číst za dú na zítra), zelená písanka str.23 celá, skládání slov ze SA 
-  * M - přepis z PS str.8/7 zelené do sešitu M, PS str.9 cv.4, 5 
-  * PRV - PS str.34 
- 
-==== středa 18.12. ==== 
-  * ČJ (1. a 3. hod.) - diktát deseti slabik, slabikář str.18, 19 (čtení dú), nově str.20 - vyznačit obloučky, číst za dú na čtvrtek, zelená písanka str.22 (písmenko j), vyvození hlásky a písmene J, j - písmenková pohádka 
-  * M - Počítáme zpaměti sl.14, fialová písanka - číslice 8, PS s.9 cv.1, 2, 3, 6 
-  * VV - vánoční kapr 
- 
-==== úterý 17.12. ==== 
-  * TV - přeskoky na místě (minimálně 5 přeskoků za sebou), skok do výšky - jen vyzkoušení (výběr do soutěže Vánoční laťka) 
-  * ČJ (druhá a poslední hod.) - Slabikář str.18, 19 - vyznačit obloučky - přečíst 2x, fialová písanka str.18, 19 - nově písmenko j, PL do sešitu se sovou (čtení s porozuměním) 
-  * PČ - stříhání 
- 
-==== pondělí 16.12. ==== 
-  * ČJ - zelená písanka str.21 celá, Slabikář str.17 
-  * M - PS str.8 dokončit, Počítáme zpaměti sl.13 
-  * PRV - PS s.33 
-  * HV - koleda Na Vánoce dlouhý noce 
- 
-==== pátek 13.12. ==== 
-  * ČJ (první a třetí hod.) - zelená písanka str.20, slabikář str.14 opakování,​ str.15 a 16 - vyznačit obloučky, trénovat čtení 
-  * M - 5ka (pamětné počítání na sčít. a odčít. do 7), PS s.7 dokončit, str.8 cv.2 
-  * TV - žebřiny, přeskoky přes švihadlo 
- 
-==== čtvrtek 12.12. ==== 
-Výukový program Pásl ovčák ovce - Jezírko, Lipka 
- 
-==== středa 11.12. ==== 
-  * ČJ (1. a 3. hodina) - opakování probraných psacích písmen - kartičky, diktát slabik, postřehované čtení - kartičky se slabikami, růžová písanka str.14, 15 - nově písmenko p, SL str.13, 14, PL na čtení s porozuměním (v sešitu se sovou) 
-  * M - manipulace s kolečky - rozklad a dočítání do 7, přepis sloupečků do sešitu (PS str.7/​cv.5),​ PS 7 cv.1 
-  * VV - sněhulák 
-  * Zítra výukový program na Jezírku - více viz. edookit. 
- 
-==== úterý 10.12. ==== 
-  * TV - šplh na tyči (výdrž), švihadla, vybíjená 
-  * ČJ (ě.a 4. hodina) - SL str.11, 12, zelená písanka str.19 celá 
-  * pč - strom, vločka - vystřižení 
- 
-==== pondělí 9.12. ==== 
-  - ČJ - SL str.8, 9, 10, zelená PÍS str.18, čtecí tabulka 9 
-  - M - U str.6 dokončit, str.7 cv.2, 3, malý sešit - 4 řádky předepsaných číslic 
-  - PRV - U str.32 
-  - HV - Na nebesích nad Betlémem, Já malý přicházím 
- 
-==== čtvrtek 5.12. ==== 
-  - ČJ - písanka str.17 celá, čtení slabik z učitelských kartiček, SA - skládání dvojsl. slov (solí, teta, lupa, jáma, lije, tupá) 
-  - M - U str.5 celá 
-  - program Dental prevention - zuby a jejich správné čištění 
-  - PRV - PS s.30 dokončit, str.31 celá 
- 
-==== středa 4.12. ==== 
- 
- 
-==== úterý 3.12. ==== 
-  - ČJ (místo TV- obsazené obě tělocvičny,​ kde se pořádá Novoměstský pohár ve florbale) - testík , čtení 
-  - ČJ - psaní - zel. písanka str.15 dopsat, skládání slov ze SA (pusa, léto, pije, tupá, maso, lepí, teta, Jula), čtecí tabulka9, za DÚ PL v sešitu se sovou (vykreslování písmen) 
-  - tvoření na jarmark - betlém 
-  - tvoření na jarmark - betlém 
- 
-==== pondělí 2.12. ==== 
-  - AJ 
-  - ČJ - čtecí tabulka, zelená písanka str.14 dopsat, str.15 - tři řádky za dú, sešit se sovou - PL 
-  - M - Počítáme zp. sl.10, PS  str.3 dopsat, str.4 cv.1 
-  - PRV - PS s.28, 29, 30 - měsíce, počasí, oblečení (dvě cv. doděláme ve čtvrtek) 
-  - HV - písnička Čerti v pekle 
- 
-==== pátek 29.11. ==== 
-  - ČJ - čtecí kartičky, psaní - zelená písanka str.14 - 4 řádky, ŽA 28/4 - dělat obloučky a číst, odpovídat na otázky k textu, hra na procvičení náslovné slabiky, čtecí tabulka 
-  - M - pětiminutovka,​ PS s.2 cv.6, str.3/​vyvození spojů do 7, cv.1, cv.2 - rozdány nové čtecí tabulky 9 
-  - tvoření na jarmark 
-  - tvoření na jarmark 
- 
-==== čtvrtek 28.11. ==== 
-  - ČJ - procvičování čtení na kartičkách (slabiky), ŽA str.28 cv.3, 5, psaní - písmeno o - růžová písanka str.22 
-  - M - str.2 cv.1,2, 3, 4, 5 
-  - PRV - povídání o rodině, PS s. 
-  - ČJ - čtecí tabulka 8, růžová písanka str.23, sešit se sovičkou - slovní fotbal (8 slov nalepit pod sebe - pošlu po sourozencích plus vybrat 3 slova a nakreslit k nim obrázek - šikulky mohou víc) 
- 
-==== středa 27.11. ==== 
-  - ČJ - čtecí tabulka8, psaní - zelená PÍS str.13 dopsat, ŽA 28/2 - vyskládat slova ze SA 
-  - M - pokladnička - řazení mincí, matematický král, porovnávání čísel do 7 - názor, PS str.1 dopsat (cv.Dokresli. Doplň.), za dú Počítáme zpaměti sl.9 
-  - výroba anděla na jarmark 
-  - výroba anděla na jarmark - dokončení,​ hra s obrázky a slabikami ve dvojici 
- 
-==== úterý 26.11. ==== 
-  - TV - žíněnky- kotoul vpřed, kolíbka, švihadla, vybíjená 
-  - ČJ - procvičování čtení slabik, ŽA str.27 dokončit, zelená písanka str.12 dokončit 
-  - PČ - dokončení koláže k pohádce Červená karkulka 
-  - ČJ - procvičování čtení slabik, ŽA str.28 cv.1, zelená písanka str.13 - 4 řádky 
- 
-==== pondělí 25.11. ==== 
-  - focení 
-  - čj - čtecí kartičky, psaní - zelená písanka str.12 - 4 řádky (písmenko a), ŽA str. 27 cv.1 - vykreslit červenou, zakroužkovat yýY v básničce, cv.3, PL Yy - vyplnit 
-  - M - básnička, Matematický král, dřívka - kolik jich mám za zády? (dopočítávání),​ Učeb. 2 str.1 - cv.1, 2, 3, 6, Počítáme zpaměti sl.8 
-  - PRV - 7 dětí povídalo o své rodině, PS str.26 celá - vystřihnout,​ nalepit, vykreslit 
-  - HV - čtecí tabulka 7 - vyvolávání (za dú dána nová), zpěv probraných písní, nová píseň V zahradě na hrušce, rytmické cvičení Hruška, jablko... 
- 
-==== čtvrtek 21.11. ==== 
-  - ČJ - diktát probraných písmen (psacích), procvičování čtení - slabiky, ŽA STR.26 CV.1, psaní - zelená písanka str.11 dopsat 
-  - M - dopočítávání - názor (5 plus kolik je 6), matematický řetězec, oprava posl. stránky v PS, PL  
-  - PRV - představování své rodiny - fotky (5 dětí - příště budou mluvit další děti), PS str.25 Ájin pokojíček 
-  - ČJ - ŽA str.26 CV.2, 3, PSANÍ - PL - nácvik psaní malého a (těžké - nepodcenit),​ SA - řazení slabik (náslovná slabika) 
- 
-==== středa 20. 11. ==== 
-  - ČJ - básničky k písmenkům,​ opis písmen z tabule do sešitu, čtení - slabiky s J, psaní: růžová písanka str.11 - 2 řádky (slabiky s l), modrý sešit - 2 řádky (slabiky s l), PCH domečky 
-  - M - básnička na číslici 6, Paraplíčka,​ počítací král, PS str.32, PL pro šikulky 
-  - ČJ - básničky k písmenkům,​ čtení - výtah (na tabuli - cvičení čtení slabik), čtecí tabulka, psaní - zelená písanka str.11 - 4 řádky ( dva řádky slabiky, přepis, slovo milé) ​ 
-  - VV - postavy z pohádky Červená karkulka 
- 
-==== pátek 15.11. ==== 
-  - ČJ - básničky k písmenkům,​ náslovná slabika - skládání slabik ze SA, psaní - zelená písanka str.9, růžová písanka str.17 - slabiky tu, té), ŽA 24/3 čtení dú, 24/4 - udělat tužkou obloučky, číst za dú na pondělí 
-  - M - pamětná pětiminutovka,​ PS s.31 celá 
-  - ČJ - ŽA - 24/4 - dokončení obloučků, psaní - zelená pís. str.9 - poslední 2 řádky dopsat za dú, čtení slabik z učitelských kartiček 
-  - TV - švihadla, žíněnky - kotoul vpřed, vybíjená 
- 
-==== čtvrtek 14.11. ==== 
-  - ČJ - básničky k písmenkům,​ desky s písmenky (skládání slabik podle diktátu), psaní - zelená PÍS str.8, ŽA str.24 cv.1, 2 
-  - M - matematický král,​pětiminutovka na mazací tabulku, PS s.30 celá, za DÚ Počítáme zpaměti sl.5 celý 
-  - PRV - testík Podzim2 (10 otázek na Ano-ne), PS s.21, za DÚ vyplnit do 21.11. PL Já a moje rodina (ukazovala jsem na třídních schůzkách) 
-  - ČJ - básnička k písmenku T, čtecí tabulka 6, psaní - dokončení str.8 v zel. PÍS, ŽA 24/3 čtení 
- 
-==== středa 13.11. ==== 
-  - ČJ - čtení písmen a slabik na kartičkách (učitelské karty - lze procvičovat na skládací abecedě), ŽA str.23 dokončit, PCH domečky, psaní - růžová písanka str.16 - každé písmenko obtáhnout 5x zelenou pastelkou, vyvození slabik s písmenkem t (ta, tá, te, té, to, tu, tů, tú) 
-  - M - Matematický král (pamětné počítání sčít. do 6 i s nulou, odčítání do 5), PS str.29 dokončit, Počítáme zpaměti sl.4 celý 
-  - ČJ - diktát psacích písmen do sešitu (zkusit doma cvičně na nějaký papír), čtecí tabulka 6 - vyvolávání,​ psaní - růžová písanka str.17 - 2 řádky, desky s písmenky - procvičování ​ 
-  - VV - listy - kresba voskovkou, malba vodovými barvami 
- 
-==== úterý 12.11. ==== 
-  - TV - lavičky, žíněnky 
-  - ČJ - čtení písmen a slabik na kartičkách,​ vyvození hlásky a písmene T,t - pohádka, PL na písmenko t (nalepeno do sešitu se sovičkou), psaní - nácvik slabik na mazací tabulku 
-  - PČ - kůň sv. Martina 
-  - ČJ - psaní - zelená písanka str.7 dopsat, ŽA čtení dú str.22/5, str.23, nová čtenářská tabulka 6, prosím o vystřižení písmene T, t 
- 
-==== pondělí 11.11. ==== 
-  - AJ 
-  - ČJ - čtení písmen a slabik na kartičkách,​ psaní - PL s obrázkem (k uvolnění ruky), růžová písanka - str.9 - 2 řádky, ŽA str.22/5 - dělat obloučky, nácvik čtení - číst i za DÚ 
-  - M - hra na Zmrzlíka, manipulace s počitadlem,​ PS s.28 dokončit, str.29 po číslené osy 
-  - PRV - testík - 10 otázek na ano-ne k podzimu, PS str.20 
-  - HV - rozezpívání,​ zpěv probraných písní Halí, belí, Jedna, dvě, Honza jde, Skákal pes, Kočka leze dolů, nově Sedí liška pod dubem, hra na nástroje Orff. instrumentáře (dřívka, vařečky, vajíčka), hudebně pohybová hra Zlatá brána otevřená 
- 
-==== úterý 5.11. ==== 
-  - TV - míče, švihadla 
-  - ČJ - čtení písmen a slabik na kartičkách,​ ŽA str.21, PCH domečky, psaní - PL písmenko m 
-  - PČ - výroba ježečka 
-  - ČJ - desky s písmenky - tunely a vláčky, ŽA - dokončení str.21, mazací tabulka - trénink "​diktátu"​ probraných psacích písmen 
- 
-==== pondělí 4.11. ==== 
-  - AJ 
-  - ČJ - čtení písmen a slabik na kartičkách,​ pohádka k písmenku P - vyvození, PL na písmenko P - vlepení do sešitu se sovičkou, PCH domečky, ŽA 20/5 - dělání obloučků a čtení 
-  - M - manipulace s počitadlem,​ nácvik diktátu čísel na mazací tabulku, psaní číslice 6 (růžová pís. str.26 - číslice 6 - 2 řádky), PS s. 25 dokončit - slovní úlohy, str. 26, Počítáme zpaměti (rozdáno dnes poprvé) - sl.1 celý 
-  - PRV - opakování učiva podzim (obrazové karty), PS s.18 - vykreslit podle skutečnosti a pojmenovat 
-  - HV - hlasové cvičení, opakování probraných písní, poslech: Malé kotě, nová píseň Kočka leze dolů 
- 
-==== pátek 25.10. ==== 
-  - ČJ - čtení písmen a slabik - kartičky, PL čarodějnice - vyhledávání slabik, psaní: růžová písanka str.8 (písmenko m), PCH domečky, PL slabiky - hledání obrázku a náslovné slabiky 
-  - M - pavouci v pavučině (počet do 5 a dočítání do 5), PS s.25 Vypočítej a doplň, Vypočítej,​ Opakuj. (s počitadlem)* halloweenský průvod 
-  - svačina, dokončení M, pořádek v deskách - písmenka a slabiky, kresba obrázku k Halloweenu 
-  - ČJ - PS s.20 - cv.3, cv.4, psaní - růžová pís. str.9 - 2 řádky 
- 
-==== čtvrtek 24.10. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: zelená písanka str.5 - písmenko u, e, i, PCH - přiřazování probraných písmen do správného domečku - 4 podoby, PL - písmenko S (vlepit do sešitu se sovou) 
-  - M - manipulace s počitadlem,​ U s.24 dokončit, str.25 - kroužkování lyžaři, dopsání řady čísel, PL - příklady na sčít. a odčít. do 5 
-  - PRV - ústní opakování,​ přiřazování kartiček - plod a list/​větvička,​ PS s.17 celá - polní plodiny, pohádka o řepě 
-  - ČJ - desky s písmenky, psaní - zelená písanka str.5 dopsat, ŽA str.20/3 čtení - důkladně procvičit 
- 
-==== středa 23.10. ==== 
-  - ČJ - sešit se sovou - hledání probraných písmen, PCH - přiřazování probraných písmen do správného domečku - 4 podoby, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: zelená písanka str.4 - písmenko u, ŽA str.20/1 
-  - M - manipulace s počitadlem,​ malý sešit M - 2 řádky číslic, PS s.24 - polovina stránky (čtyři cvičení) 
-  - VV - zvířátka v noře 
-  - ČJ - desky s písmenky - skládání slabik podle diktátu, psaní - zelená písanka str.4 - dopsat, ŽA str.20/2, 3 
- 
-==== úterý 22.10. ==== 
-  - TV - švihadla, míče 
-  - ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: růžová písanka str.6 - písmenko u, PCH - přiřazování probraných písmen do správného domečku - 4 podoby, ŽA str.19 cv.2, 4  
-  - PČ - javorový list 
-  - ČJ - desky s písmenky - skládání,​ ŽA str.19 dokončit, růžová písanka str.7, poznačit dú 
- 
-==== pondělí 21.10. ==== 
-  - AJ 
-  - ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: zelená písanka str.3, PCH - přiřazování probraných písmen do správného domečku - 4 podoby, pohádka k písmenku S, s - ŽA str.19 - vykreslit S,s žlutou pastelkou, vyhledat S, s v básničce ​ 
-  - M - počítání s kaštany, sešit M - psaní číslic, PS str.23 dokončit 
-  - PRV - opakování (ovoce, stromy a plody - obrázky), PS s.16 - pojmenovat, vykreslit 
-  - HV - čtecí tabulka 4, opakování probraných písní 
- 
-==== pátek 18.10. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: zelená písanka str.2, PCH - přiřazování probraných písmen do správného domečku - 4 podoby, ŽA 18/2, 3 
-  - M - manipulace s počitadlem,​ trénování pamětného počítání do 5, PS s.22 dokončit, str.23 - vyvození příkladů na odčítání do 5 
-  - ČJ - ŽA str.18 cv.4, 5 - dělat obloučky tužkou, psaní - písanka str.2 dokončit 
-  - TV - cvičení na žebřinách,​ žíněnce, skákání do obručí 
- 
-==== čtvrtek 17.10. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: růžová písanka str.4 - každé i obtáhnout 5x zelenou pastelkou, str.5 - tužkou, PCH - přiřazování písmen do správného domečku (A, a, psací A, psací a), ŽA 18/1 
-  - M - manipulace s kaštany (do 5), růžová písanka str.31 - číslice 1 dokončit tužkou, str.30 - číslice 2 tužkou, PS s.22 - číselné osy, dominové karty 
-  - PRV - básničky, opakování (podzimní měsíce, počasí, stromy - listy a plody - přiřazování kartiček), nové učivo PS s.15  
-  - ČJ - desky s písmenky - hra na vláček a tunely, psaní - písmenko i - str.5 dokončit, procvičování čtení slabik - karty s obrázky, čtecí tabulka 3 
- 
-==== středa 16.10. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka (čtyřslabičná slova), čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: malá zelená písanka - strana e, é, PCH - přiřazování písmen do správného domečku (A, a, psací A, psací a), ŽA str.17 cv.2 
-  - M - manipulace s kaštany (počítání do 5), které číslo v řadě chybí?, M str.21 dokončit, str.22 - první cv. s obrázky (vyvození sčít. do 5) 
-  - ČJ - desky s písmenky - tunely a mašinka, čtení - čtecí tabulka, psaní - malá písanka strana e, é - dopsat, ŽA str.17 dokončit - tedy cv.3 
-  - VV - zapouštění vodových barev do mokrého podkladu 
- 
-==== úterý 15.10. ==== 
-  - TV - švihadlo, míče 
-  - ČJ - hra na Marťánka - čtyřslabičná slova (sova, žába,..), čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní - růžová písanka - s.4 (písmenko e,é), vyvození hlásky a písmene L, l - pohádka 
-  - PČ - ocas draka, zvířátko z kaštanu a plastelíny (rychlíci) 
-  - ČJ - čtecí tabulka3, ŽA s.17 cv.1, básnička - hledání písmen L, l zelenou pastelkou, cv.4, psaní - dopsat s.4 v růžové písance, značení dú (modrý sešit 2 řádky) 
- 
-==== pondělí 14.10. ==== 
-  * AJ 
-  * ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik, psaní - fial. pís.2 - číslice 5, desky s písmenky - skládání podle diktátu, ŽA str.16 cv.2 
-  * M - rybník a rybičky (manipulace k procvičení sčít. a odčít. do 5), U s.21 - udělali jsme čtyři cv. (Nestihli jsme cv. Napiš čísla a Porovnej) 
-  * PRV - básnička na čísla 150, 155, 158, 112, básnička Podzim, poznávání větviček (listy, šišky) a plodů, PS s.14 celá- pohádka O poslední vlaštovce 
-  * HV - To je zlaté posvícení,​ Žabička zelená, poslech: G. Bizet: Arlésanka 
- 
-==== pátek 11.10. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen, psaní: PL dolní klička, ŽA str.15 cv.3, vyvození slabik - ma, me, mi, mo, mu, má, mé... 
-  * M - didaktická hra s mazací tabulkou (sčít. a odčít. do 4), PS s.20 dokončit 
-  * ČJ - básnička k písmenku M, ŽA str.16 1.cv., čtení řádku slabik ma, me...., manipulace s kostkami (čtení slabik), desky s písmenky - řazení, psaní: PL dolní klička 
-  * TV - honičky, chytání a házení míče, vybíjená 
- 
-==== čtvrtek 10.10.2019 ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, psaní - PL srdcovka, dokončení PL k písmenku I, i, vyvození písmene M - písmenková pohádka 
-  * M - manipulace s rybičkami (nácvik plus a minus do 4), PÍS růžová str.31 - 3 řádky pastelkou, M PS str.19 dokončit, str.20 - dominové karty 
-  * PRV - dopravní značky - opakování,​ U str.13, poznávání přírodnin - dub - list, žalud, buk - bukvice, líska - lískový oříšek,​... 
-  * ČJ - psaní - PL srdcovka - lipový list (druhá strana), ŽA str.15 - cv.1 MODROU PASTELKOU, vyhledávání písmen M, m v básničce, cv.2, cv.4, čtení - čtecí tabulka 2, za DÚ vystřihnout M, m a dát do desek 
- 
-==== středa 9.10. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, psaní - PL složený zátrh (4 řádky), ŽA str.14 cv.3, 4, 5, čtecí tabulka2 
-  - M - manipulace s rybičkami (příklady na plus a minus do 4), M PS s.19 vše kromě slovních úloh (žirafy, zebry) 
-  - VV - drak 
-  - ČJ - psaní - PL složený zátrh (4 řádky), modrá písanka str.29, ŽA str.14 cv.2, PL písmenko Ii cv.1 a 3 
- 
-**PRACOVNÍ SEŠITY A PRACOVNÍ LISTY JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT VE TŘÍDĚ KAŽDÝ DEN OD 14.00 DO 16.00 HOD.** 
- 
-==== pátek 4.10. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, PL horní klička "​vlaštovka",​ PS k ŽA str. 13 celá, čtení písmenek 
-  * M - manipulace s kolečky (nácvik plus a minus do 4), M str.17 dokončení,​ str. 18 - první cv. vyvození příkladů,​ 2 cv. příklady k číselným osám 
-  * TV - švihadla, míče 
- 
-==== čtvrtek 3.10. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka (s-ů-l,​...),​ PÍS str.28 celá, PL na písmenko Uu - celý, čtecí tabulka - čtení písmen, didaktická hra - obrázky a náslovná hláska 
-  * M - manipulace s kolečky (stromy - švestky a jablíčka) - příklady na plus a minus do 4, trénování pamětného počítání (kdo neví, počítá na prstech), růžová pís. str.28 - číslice 4 (první řádek), PS s.17 celá 
-  * PRV - PL Co udělám? dokončit, tel. čísla 150, 155, 158, 112, PS s.10, 11 prohlížení obrázků ( žalud - dub, kaštan - jírovec,​...) plus ukázka přírodnin 
- 
-==== středa 2.10. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, PL dolní zátrh, písanka str.26, čtecí tabulka 
-  * M - manipulace s kolečky - přidávání a ubírání (cvičení plus a minus), PS str.16 dokončit 
-  * VV - Zavařujeme ovoce - otisk jablíčka temperou 
-  * ČJ - dokončení VV, pak vyprávění pohádky o Perníkové chaloupce podle obrázkové osnovy, psaní - PL dolní zátrh, PÍS str.27 
- 
-==== úterý 1.10. ==== 
-  * TV - švihadla 
-  * ČJ - hra na Marťánka, PL horní zátrh - písanka str.25, čtecí tabulka, desky s písmenky - didaktická hra, ŽA str.12 dokončit 
-  * PČ - deštník - stříhání 
- 
-==== Pondělí 30.9. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, psaní - horní zátrh - PÍS str.24, ŽA str.12/1, 2, čtecí tabulka - čtení 
-  * M - berušky - dopočítávání,​ PS s.15 dokončit, str.16 vyvození znaménka MINUS - polovina stránky 
-  * PRV - poznávání dopravních značek (obrazové karty), čísla 150, 155, 158, 112, Svatý Václav - příběh, vyplňování PL 
-  * HV - písnička Rybička maličká, poslech hymny, hra na Zlatou bránu 
- 
-==== pátek 27.9. ==== 
-  * ČJ - hra na Marťánka, psaní - PL (obdoba pís. str.22,23 "​bič"​),​ ŽA str.11 celá, hry na náslovnou hlásku, určování počet slabik ve slově, čtecí tabulka 
-  * M - berušky - dopočítávání do 2, 3, 4, pak PS s.14 dokončit, str.15 - much. a hříbky, domina, ​ tabulka s obrázky, a 1 slovní úloha "Na hřišti jsou..."​ 
- 
- 
-==== čtvrtek 26.9. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, písanka str.22 - psát pastelkou zdola nahoru, PL cv.4 - čtení dú (vyvolaní žáci), cv.5, cv.6 
-  - M - PL číslice 3, PS s.14 - dú: PL ("​bič"​ a číslice 3) 
-  - PRV - důležitá tel. čísla 150, 155, 158, 112 - básnička, poznávání dopravních značek - obrazové karty, školní potřeby a pomůcky - slovní cvičení, PL Co udělám? - str.6 
-  - ČJ - písanka str.23 - pastelkou (zdola nahoru), desky s písmenky - diktát písmenek a jejich čtení, pohádka k písmenku Uu 
- 
-==== středa 25.9. ==== 
-  - ČJ - hra na Marťánka, písanka str.20, ŽA str.10 dokončit 
-  - M - PL číslice 2, PS s.13 dokončit 
-  - VV - hruška - zapíjení barev 
-  - ČJ - desky s písmenky - skládání podle diktátu, písanka str.21, PL k písmenku E - cv.1, 2, 3, 4 
- 
-==== úterý 24.9. ==== 
-  - TV 
-  - ČJ - hra na Marťánka (d-ů-m, p-u-s-a,​...),​ písanka str.19, básničky k písmenkům,​ PS k ŽA 9/4 
-  - PČ - výroba vlaštovky 
-  - ČJ - dokončení vlaštovky, písanka str.20 - 3 řádky, písničky, PS k ŽA 9/3, 10/1 
- 
-==== pondělí 23.9. ==== 
-  - AJ 
-  - ČJ - hra na Marťánka (d-ů-m, p-u-s-a,​...),​ písanka str.18, vyvození písmenka Ee - Živá abeceda str.9 /1,2 plus červeně zakroužkuj Eeéě v básničce nahoře 
-  - M - PL číslice 1, sešit M - číslice 1, hra s kartičkami čísel, PS do M str.13 cv. Vyznač. Dokresli. 
-  - PRV - hra se jmény, PS s.9 celá, řízený rozhovor: čísla 150, 155, 158, 112, nemluvit s cizími lidmi, nic si od nich nebrat... 
-  - HV - písnička Žabička zelená, Krávy, krávy plus omalovánka,​ poslech CD - zvuky a tóny 
- 
-==== Pondělí 16.9. - středa 18.9 ==== 
-  * ČJ - živá abeceda po str.7 včetně, Písanka po str.13včetně 
-  * M - po str.10, str.11 - nakreslit květiny 
-  * PRV - s.7 
- 
-==== ČTVRTEK 12.9.2019 ==== 
-  - ČJ - určování slabik ve slovech a počáteční hláska, hra na Marťánka (d-ů-m, l-e-s,...), písanka str.8 - 3 řádky, PS k ŽA 5/4 
-  - M - řada čísel 1-5 tam a zpět, chybějící číslo v řadě, počítání puntíků...,​ M PS s.6 - zakroužkuj oranžovou pastelkou číslici 1 a vše, co je na stránce jednou, fialovou pastelkou číslici 2 a dej do fialového kroužku vše, co je tam dvakrát, modře zakroužkuj číslici 3 a vše co je třikrát, s.7 - dokresli jablíčka, vyplnit tabulku - dokreslit do 3, přečti čísla - zbytek strany děláme zítra 
-  - PRV - hra na zapamatování jmen, PS str.6 celá, pravidla ve třídě 
-  - ČJ - Písanka str.8 - poslední řádek, str.9 - 2 řádky, za dú dokončit str.9, VYVOZENÍ hlásky a - 4 PSANÉ PODOBY A - písmenková pohádka, vymýšlení slov na Aa, PS k ŽA - 6/1 vykreslit růžově, básnička - růžovou pastelkou zakroužkuj v básničce všechna A - velká, malá, krátká, dlouhá (celkem je jich 9)