Pro nemocné - probrané učivo

Nepřítomnost žáka je nutno ohlásit - napsat do EDOOKITU AVÍZO O ABSENCI. První den po návratu žáka do školy je nutné vyplnit do EDOOKITU omluvenku. Prosím sledujte s probraným učivem i úkoly v EDOOKITU. Děkuji.

Aktuální den je vždy nahoře.
Zkratky:
PÍS - písanka
PS - pracovní sešit
PL - pracovní list
U - učebnice
15/1 - strana 15 cvičení 1
sl. - sloupeček
5 - pětiminutovka
s. str. - strana
SP - samostatná práce
Pzp - Počítáme zpaměti

Prosím kupte svému dítěti nějaký sešit na doma (číslo: 512 s pomocnými linkami) - do něho si dítě v průběhu nemoci bude cvičit psaní (diktát, přepisy z učebnice, pětiminutovky). Do školních sešitů prosím nepište. Děkuji.

úterý 29.9.

 1. ČJ - pětiminutovka, opakování na zítřejší souhrnný test (PL)
 2. M - pětiminutovka, PS str.17 (str.16 budeme dělat ve čtvrtek)
 3. ČJ - Knížka Ferdy Mravence - přečíst 2. kapitolu a vyplnit PL

čtvrtek 24.9.

 1. ČJ - pětiminutovka (diktát pěti slov), U s.17 cv.1 - přečíst, ústně zodpovědět otázky k textu, do sešitu přepis podtržených vět z tohoto cvičení
 2. M - pětiminutovka, PS s.15 celá
 3. AJ
 4. PRV (náhrada za pátek) - souhrnný test z učiva březen-červen z 1. roč. (opakovali jsme celé září) - budu hodnotit ne známkou, ale bodováním, video animovaná dopravní výchova https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova/8-chodec - 2. díl přecházení
 5. ČJ - čítanka str.16, psaní - PL - další tři řádky

středa 23.9.

 1. ČJ - diktát vět z U 17/5 (do sešitu na doma), pak děti pracovaly ve skupinkách
 2. M - pětiminutovka, PS str.14 celá
 3. VV
 4. ČJ - čítanka básnička ze str.14 a str.15, psaní - PL - 4 řádky (vložím sem až večer)
 5. TV

úterý 22.9.

 1. ČJ - pětiminutovka (diktát pěti slov), Uč str.16 cv,1 - přečíst, ústně zodpovědět otázky k textu, do sešitu přepis dvou prvních vět z tohoto cvičení
 2. M - pětiminutovka, PS str.13 celá
 3. ČJ - čtení z Knížky Ferdy Mravence - 1. kapitola - společné hlasité čtení, vyplňování PL

pondělí 21.9.

 1. ČJ - pětiminutovka (diktát pěti slov), Uč str.15 cv,1 - přečíst, ústně zodpovědět otázky k textu, do sešitu přepis tří prvních vět z tohoto cvičení
 2. M - pětiminutovka, PS str.12celá
 3. PRV - opakování na test v pátek 25.9. (dny, měsíce, roční, období, hodiny-celé, povolání, vlajka ČR - barvy), nově str.6 - dočíst, zápis do sešitu, vykreslování dopravních značek, video animovaná dopravní výchova https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova/8-chodec jen 1. díl Na chodníku
 4. HV - učeb. str.5 Já jsem kovaříček, str.6 Škubejte, kravičky, vytleskávání 2/4 rytmu

pátek 18.9.

 1. M - opakování: sčít. a odčít. do 20, nově PS str.11 celá
 2. ČJ - pětiminutovka (diktát pěti slov), U str.14 cv.1 - ústně zodpovědět otázky a úkoly, cv.3 do sešitu
 3. PRV - opakování učiva z 1.roč. (povolání, roční období, dny v týdnu, měsíce, hodiny - celé), nově U str.6 - dopravní značky (seznámení), semafor, pravidla k přecházení po přechodu, pouštění videa Ájina cesta do školy

čtvrtek 17.9.

 1. ČJ - pětiminutovka (diktát pěti slov), U str.13 cv.1 přečíst, ústně zodpovědět otázky, do sešitu přepsat pozdravy z textu: Dobrý den! Vítám tě! Nazdar! Ahoj! Buď zdráv! Dobré odpoledne!
 2. M - pětiminutovka, PS str.10
 3. AJ
 4. ČJ - čtení a psaní - čítanka str.11-14, psaní - řádky čísel 9, 10, 13, 20 do sešitu M

středa 16.9.

 1. ČJ - diktát vět, U str.12 - otázky k textu ústně
 2. M - pětiminutovka, PS str.9 celá
 3. VV
 4. ČJ - čítanka str.10 - přečíst, kolik má báseň slok, vyhledej rýmy (rána - Nána,..)ústně, psaní - nácvik psaní číslic 5, 6, 7, 8
 5. TV

úterý 15.9.

 1. ČJ - diktát pěti slov, U str.11 - otázky k textu ústně, písemně cv.3
 2. M - pětiminutovka, PS str.8 celá
 3. ČJ čtení/psaní - nácvik psaní číslic 0, 1, 2, 3, 4, čítanka str.8 a 9

pondělí 14.9.

 1. ČJ - diktát pěti slov, U str.10 - čtení článku Pomocník, zodpovězení otázek ústně (oranžové i fialové), cv.5 písemně
 2. M - pětiminutovka, PS str.7 celá
 3. PRV - opakování učiva 1. roč. (dny v týdnu, měsíce, roční období, povolání), dočíst str.5 v učeb.
 4. HV - učeb. str.3, 4, 5, opakování písní z 1. třídy

pátek 11.9.

 • ČJ - čtení z PL a otázky ke čtenému textu, počítání slov ve větě (jako náhradu stačí číst libovolnou knihu 15 min. a spočítat slova v nějaké krátké větě z textu, psaní - sešit ČJ str.9/cv.4
 • M - PL - sloupeček s 24 příklady (náhrada: cvičit příklady do 20 ústně), U str.6 celá
 • TV
 • PRV - opakování učiva z 1.roč. (uhodni název povolání - hra, vyjmenuj roční období, dny v týdnu, měsíce - řazení kartiček na tabuli,, papírové hodiny (manipulace) - celé), opakování pravidel, které platí v naší třídě o přestávce, z U str.5 čtení měsíců, které trávíme ve škole (školní rok) a básničky Co děláme o přestávce

čtvrtek 10.9.

 • ČJ - diktát pěti slov, U str.9 cv.1 - přečíst článek a ústně zodpovědět otázky a úkoly (oranžové a fialové)
 • M - PS str.5 celá
 • AJ
 • PČ - medúza
 • ČJ - dokončení medúzy, úklid, čtení z čítanky str.7 Šípky - otázky na porozumění textu ústně, báseň Čáp - hledání rýmů