Pro nemocné - probrané učivo

Nepřítomnost žáka je nutno ohlásit - telefonicky nebo emailem.
Aktuální den je vždy nahoře.
Zkratky:
PÍS - písanka
PS - pracovní sešit
PS k ŽA - pracovní sešit k živé abecedě
PL - pracovní list
U - učebnice
15/1 - strana 15 cvičení 1
sl. - sloupeček
5 - pětiminutovka
s. str. - strana
SP - samostatná práce

čtvrtek 17.10.

 1. ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: růžová písanka str.4 - každé i obtáhnout 5x zelenou pastelkou, str.5 - tužkou, PCH - přiřazování písmen do správného domečku (A, a, psací A, psací a), ŽA 18/1
 2. M - manipulace s kaštany (do 5), růžová písanka str.31 - číslice 1 dokončit tužkou, str.30 - číslice 2 tužkou, PS s.22 - číselné osy, dominové karty
 3. PRV - básničky, opakování (podzimní měsíce, počasí, stromy - listy a plody - přiřazování kartiček), nové učivo PS s.15
 4. ČJ - desky s písmenky - hra na vláček a tunely, psaní - písmenko i - str.5 dokončit, procvičování čtení slabik - karty s obrázky, čtecí tabulka 3

středa 16.10.

 1. ČJ - hra na Marťánka (čtyřslabičná slova), čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní: malá zelená písanka - strana e, é, PCH - přiřazování písmen do správného domečku (A, a, psací A, psací a), ŽA str.17 cv.2
 2. M - manipulace s kaštany (počítání do 5), které číslo v řadě chybí?, M str.21 dokončit, str.22 - první cv. s obrázky (vyvození sčít. do 5)
 3. ČJ - desky s písmenky - tunely a mašinka, čtení - čtecí tabulka, psaní - malá písanka strana e, é - dopsat, ŽA str.17 dokončit - tedy cv.3
 4. VV - zapouštění vodových barev do mokrého podkladu

úterý 15.10.

 1. TV - švihadlo, míče
 2. ČJ - hra na Marťánka - čtyřslabičná slova (sova, žába,..), čtení písmen a slabik - kartičky, kostky, psaní - růžová písanka - s.4 (písmenko e,é), vyvození hlásky a písmene L, l - pohádka
 3. PČ - ocas draka, zvířátko z kaštanu a plastelíny (rychlíci)
 4. ČJ - čtecí tabulka3, ŽA s.17 cv.1, básnička - hledání písmen L, l zelenou pastelkou, cv.4, psaní - dopsat s.4 v růžové písance, značení dú (modrý sešit 2 řádky)

pondělí 14.10.

 • AJ
 • ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen a slabik, psaní - fial. pís.2 - číslice 5, desky s písmenky - skládání podle diktátu, ŽA str.16 cv.2
 • M - rybník a rybičky (manipulace k procvičení sčít. a odčít. do 5), U s.21 - udělali jsme čtyři cv. (Nestihli jsme cv. Napiš čísla a Porovnej)
 • PRV - básnička na čísla 150, 155, 158, 112, básnička Podzim, poznávání větviček (listy, šišky) a plodů, PS s.14 celá- pohádka O poslední vlaštovce
 • HV - To je zlaté posvícení, Žabička zelená, poslech: G. Bizet: Arlésanka

pátek 11.10.

 • ČJ - hra na Marťánka, čtení písmen, psaní: PL dolní klička, ŽA str.15 cv.3, vyvození slabik - ma, me, mi, mo, mu, má, mé…
 • M - didaktická hra s mazací tabulkou (sčít. a odčít. do 4), PS s.20 dokončit
 • ČJ - básnička k písmenku M, ŽA str.16 1.cv., čtení řádku slabik ma, me…., manipulace s kostkami (čtení slabik), desky s písmenky - řazení, psaní: PL dolní klička
 • TV - honičky, chytání a házení míče, vybíjená

čtvrtek 10.10.2019

 • ČJ - hra na Marťánka, psaní - PL srdcovka, dokončení PL k písmenku I, i, vyvození písmene M - písmenková pohádka
 • M - manipulace s rybičkami (nácvik plus a minus do 4), PÍS růžová str.31 - 3 řádky pastelkou, M PS str.19 dokončit, str.20 - dominové karty
 • PRV - dopravní značky - opakování, U str.13, poznávání přírodnin - dub - list, žalud, buk - bukvice, líska - lískový oříšek,…
 • ČJ - psaní - PL srdcovka - lipový list (druhá strana), ŽA str.15 - cv.1 MODROU PASTELKOU, vyhledávání písmen M, m v básničce, cv.2, cv.4, čtení - čtecí tabulka 2, za DÚ vystřihnout M, m a dát do desek

středa 9.10.

 1. ČJ - hra na Marťánka, psaní - PL složený zátrh (4 řádky), ŽA str.14 cv.3, 4, 5, čtecí tabulka2
 2. M - manipulace s rybičkami (příklady na plus a minus do 4), M PS s.19 vše kromě slovních úloh (žirafy, zebry)
 3. VV - drak
 4. ČJ - psaní - PL složený zátrh (4 řádky), modrá písanka str.29, ŽA str.14 cv.2, PL písmenko Ii cv.1 a 3

PRACOVNÍ SEŠITY A PRACOVNÍ LISTY JE MOŽNÉ VYZVEDNOUT VE TŘÍDĚ KAŽDÝ DEN OD 14.00 DO 16.00 HOD.

pátek 4.10.

 • ČJ - hra na Marťánka, PL horní klička „vlaštovka“, PS k ŽA str. 13 celá, čtení písmenek
 • M - manipulace s kolečky (nácvik plus a minus do 4), M str.17 dokončení, str. 18 - první cv. vyvození příkladů, 2 cv. příklady k číselným osám
 • TV - švihadla, míče

čtvrtek 3.10.

 • ČJ - hra na Marťánka (s-ů-l,…), PÍS str.28 celá, PL na písmenko Uu - celý, čtecí tabulka - čtení písmen, didaktická hra - obrázky a náslovná hláska
 • M - manipulace s kolečky (stromy - švestky a jablíčka) - příklady na plus a minus do 4, trénování pamětného počítání (kdo neví, počítá na prstech), růžová pís. str.28 - číslice 4 (první řádek), PS s.17 celá
 • PRV - PL Co udělám? dokončit, tel. čísla 150, 155, 158, 112, PS s.10, 11 prohlížení obrázků ( žalud - dub, kaštan - jírovec,…) plus ukázka přírodnin

středa 2.10.

 • ČJ - hra na Marťánka, PL dolní zátrh, písanka str.26, čtecí tabulka
 • M - manipulace s kolečky - přidávání a ubírání (cvičení plus a minus), PS str.16 dokončit
 • VV - Zavařujeme ovoce - otisk jablíčka temperou
 • ČJ - dokončení VV, pak vyprávění pohádky o Perníkové chaloupce podle obrázkové osnovy, psaní - PL dolní zátrh, PÍS str.27

úterý 1.10.

 • TV - švihadla
 • ČJ - hra na Marťánka, PL horní zátrh - písanka str.25, čtecí tabulka, desky s písmenky - didaktická hra, ŽA str.12 dokončit
 • PČ - deštník - stříhání

Pondělí 30.9.

 • ČJ - hra na Marťánka, psaní - horní zátrh - PÍS str.24, ŽA str.12/1, 2, čtecí tabulka - čtení
 • M - berušky - dopočítávání, PS s.15 dokončit, str.16 vyvození znaménka MINUS - polovina stránky
 • PRV - poznávání dopravních značek (obrazové karty), čísla 150, 155, 158, 112, Svatý Václav - příběh, vyplňování PL
 • HV - písnička Rybička maličká, poslech hymny, hra na Zlatou bránu

pátek 27.9.

 • ČJ - hra na Marťánka, psaní - PL (obdoba pís. str.22,23 „bič“), ŽA str.11 celá, hry na náslovnou hlásku, určování počet slabik ve slově, čtecí tabulka
 • M - berušky - dopočítávání do 2, 3, 4, pak PS s.14 dokončit, str.15 - much. a hříbky, domina, tabulka s obrázky, a 1 slovní úloha „Na hřišti jsou…“

čtvrtek 26.9.

 1. ČJ - hra na Marťánka, písanka str.22 - psát pastelkou zdola nahoru, PL cv.4 - čtení dú (vyvolaní žáci), cv.5, cv.6
 2. M - PL číslice 3, PS s.14 - dú: PL („bič“ a číslice 3)
 3. PRV - důležitá tel. čísla 150, 155, 158, 112 - básnička, poznávání dopravních značek - obrazové karty, školní potřeby a pomůcky - slovní cvičení, PL Co udělám? - str.6
 4. ČJ - písanka str.23 - pastelkou (zdola nahoru), desky s písmenky - diktát písmenek a jejich čtení, pohádka k písmenku Uu

středa 25.9.

 1. ČJ - hra na Marťánka, písanka str.20, ŽA str.10 dokončit
 2. M - PL číslice 2, PS s.13 dokončit
 3. VV - hruška - zapíjení barev
 4. ČJ - desky s písmenky - skládání podle diktátu, písanka str.21, PL k písmenku E - cv.1, 2, 3, 4

úterý 24.9.

 1. TV
 2. ČJ - hra na Marťánka (d-ů-m, p-u-s-a,…), písanka str.19, básničky k písmenkům, PS k ŽA 9/4
 3. PČ - výroba vlaštovky
 4. ČJ - dokončení vlaštovky, písanka str.20 - 3 řádky, písničky, PS k ŽA 9/3, 10/1

pondělí 23.9.

 1. AJ
 2. ČJ - hra na Marťánka (d-ů-m, p-u-s-a,…), písanka str.18, vyvození písmenka Ee - Živá abeceda str.9 /1,2 plus červeně zakroužkuj Eeéě v básničce nahoře
 3. M - PL číslice 1, sešit M - číslice 1, hra s kartičkami čísel, PS do M str.13 cv. Vyznač. Dokresli.
 4. PRV - hra se jmény, PS s.9 celá, řízený rozhovor: čísla 150, 155, 158, 112, nemluvit s cizími lidmi, nic si od nich nebrat…
 5. HV - písnička Žabička zelená, Krávy, krávy plus omalovánka, poslech CD - zvuky a tóny

Pondělí 16.9. - středa 18.9

 • ČJ - živá abeceda po str.7 včetně, Písanka po str.13včetně
 • M - po str.10, str.11 - nakreslit květiny
 • PRV - s.7

ČTVRTEK 12.9.2019

 1. ČJ - určování slabik ve slovech a počáteční hláska, hra na Marťánka (d-ů-m, l-e-s,…), písanka str.8 - 3 řádky, PS k ŽA 5/4
 2. M - řada čísel 1-5 tam a zpět, chybějící číslo v řadě, počítání puntíků…, M PS s.6 - zakroužkuj oranžovou pastelkou číslici 1 a vše, co je na stránce jednou, fialovou pastelkou číslici 2 a dej do fialového kroužku vše, co je tam dvakrát, modře zakroužkuj číslici 3 a vše co je třikrát, s.7 - dokresli jablíčka, vyplnit tabulku - dokreslit do 3, přečti čísla - zbytek strany děláme zítra
 3. PRV - hra na zapamatování jmen, PS str.6 celá, pravidla ve třídě
 4. ČJ - Písanka str.8 - poslední řádek, str.9 - 2 řádky, za dú dokončit str.9, VYVOZENÍ hlásky a - 4 PSANÉ PODOBY A - písmenková pohádka, vymýšlení slov na Aa, PS k ŽA - 6/1 vykreslit růžově, básnička - růžovou pastelkou zakroužkuj v básničce všechna A - velká, malá, krátká, dlouhá (celkem je jich 9)