Pro nemocné - probrané učivo

Nepřítomnost žáka je nutno ohlásit - napsat do EDOOKITU AVÍZO O ABSENCI. První den po návratu žáka do školy je nutné vyplnit do EDOOKITU omluvenku. Probrané učivo zapisuji daný den do 14.30 hod. Děkuji.

Zkratky:
PÍS - písanka
ČÍT - čítanka
PS - pracovní sešit
PL - pracovní list
U - učebnice
15/1 - strana 15 cvičení 1
sl. - sloupeček
5 - pětiminutovka
Pzp - Počítáme zpaměti

pondělí 14.11.

 • ČJL - PS str.22 celá
 • M - psali jsme test, nic nového jsme neprobírali
 • ČJL - pís. str.10 celá (obtáhnout perem předepsaná slova, pak splnit úkoly), hlasité čtení

úterý 8.11.

 • M - str.32/3 (které jsme v říjnu přeskočili), pak str.54 celá a ze str.56 cv.1,2 (ano, geometrii na str.55 jsme přeskočili, necháme ji na pátek)
 • ČJL- učeb. str.34/7, 35/8 celá (dělali jsme na folii, slohové cv. ústně)

pondělí 7.11.

 • ČJL - učeb. str.33/3,4 na folii, str.34/5,6 na folii, do sešitu ČJ1 přepsat 3 věty z učeb. 34/5b)
 • M - učeb. str.53 cv.3 těžké společně, zejména vysvětlit, že druhý sloupeček se počítá zezadu s opačným znaménkem…, cv.4 společně kvůli znázornění - první číslo modře, druhé červeně, třetí zeleně, cv.2 samy….pak samostatně vynechané cvičení ze str.22 cv.3
 • ČJL - písanka str.8 - 7 řádků, hlasité čtení

pátek 4.11.

 • ČJL - U str.33 cv.1 ústně, cv.3 na folii tužkou, pak smazat, do sešitu čj1 přepis písničky ze cv.1 (dodržovat řádkování jako v učebnici)
 • M - pětimin., pak U str.47 celá (vynechaná str. geometrie), zápis do sešitu geometrie - půjčit si po návratu do školy sešit od spolužáka k přepsání
 • PRV - test, poznávání živočichů z obrázků (savci, ryby, ptáci), popis stavby těla sýkorky
 • ČJL - hlasité čtení z čítanky (lze nahradit libovolnou knihou)

středa 2.11.

 • M - pětiminutovka, pustit naučnou prezentaci (posláno edookitem), učeb. str.51 celá (Odpovědi zkrátit: Bylo více o 4⁰C. )
 • ČJL - procvičování učiva o druzích vět (četla jsem věty a děti ukazovaly na kartičkách druh věty O, T, P, R), nové učivo PS str.20 celá
 • PRV - opakování na páteční test, popis stavby těla lišky, zápis do sešitu:

Ptáci
1) stálí - sýkorky, vrabec, kos
2) stěhovaví - vlaštovka, jiřička, čáp, kukačka, špaček, skřivan

úterý 1.11.

 • ČJL - PL cv.3 dopňování správných znamének na konci vět, určování druhů vět + učebnice str.32 ústně (slohové učivo: omluva)
 • M- manipulace s kolečky (cca půl hodiny) - znázorňování diktovaných příkladů, zapisování rozkladů, pak str.50 celá

pondělí 31.10.

 • ČJL - focení kostýmů, PL Halloweenský ČJ (opakování druhy vět, řazení slov podle abecedy, počítání slabik ve slově)
 • M - str.49 celá, pak jsme dělali halloweenský matematický list
 • ČJL - psaní PL velké psací X, hallowenské čtení s porozuměním

úterý 25.10.

 • M - PL zaměřený na opakování probraného (24 příkladů + 4 slovní úlohy), učeb. str.48 celá (ano, přeskočili jsme str.47- G si uděláme společně příští týden)
 • ČJL - diktát, pak PL cv.1,2 zaměřený na procvičení učiva Druhy vět 
 • ústní opakování z PRV, test jsme nepsali, protože ve třídě bylo jen 12 z 19 dětí

pondělí 24.10.

 • ČJL - opakování učiva o větách, PS str.18 - vyplnit (někteří měli vyplněno, někteří ne), str.19 cv.3 dokončit
 • M - str.45 dokončit, str.46 celá
 • ČJL - 5 řádků PL na procvičení písmene malého psacího x, hlasité čtení z čítanky

pondělí 17.10.

 • ČJL - PS str.15 celá, psaní - PL psací písmena w W
 • M str.38,39 celá (přeskočili jsme str.37, ke které se ještě vrátíme)

středa 12.10.

 • M - str.32/4, str.33 celá
 • ČJL - četli jsme krátký text mimo naší učebnici, říkali jsme si u každé věty čím začíná (velkým písmenem) a čím věta končí, pak jsme u každé věty počítali, z kolika slov se skládá, detektivní úkol: děti hledaly v textu slova s jednou slabikou, dvěma, třemi a čtyřmi slabikami
 • PRV - U str.8-10 přečíst a umět pojmenovat obrázky, zápis do sešitu - přepsat po příchodu do školy

pátek 7.10.

 • ČJL - čtení krátkého příběhu po větách, u každé věty jsme si řekli, čím začíná (velkým písmenem…) a jakým znaménkem končí. Vyplnění PL Věta-slovo-slabika-písmeno.
 • M - str.29 celá, str.30 cv.1
 • PRV -psaní testu (z učeb. str.4-7), pak prohlížení listů ze stromů a jejich plodů - přinesené ukázky + čtení a prohlížení fotek v učeb. str.8 a str.10

čtvrtek 6.10.

 • ČJL - diktát, opakování abecedy ústně, PS str.13 dokončit
 • M - str.28 celá
 • ČJL - písanka str.7 dopsat - diktát malých psacích písmen: i, h, u, k, f, l, b, t (poslední řádek: tukan tukan tukan tukan)

středa 5.10.

 • M - dokončit str.27, procvičovat příklady typu 8+, 9+, 11-
 • ČJL - opakování abecedy - ústně, PS str.12 dokončit, str.13 cv.3
 • PRV - opakování dopravních značek - ústně, zápis do sešitu (po návratu do školy si nemocní opíší zápis od spolužáka)

úterý 4.10.

 • M - str.26 celá, str.27 cv.1
 • ČJL - opakování abecedy, PL s hady na doplnění chybějících písmen, PS str.12 cv.1

pondělí 3.10.

 • ČJL - trénovali jsme abecedu - umět odříkat, vědět, které písmenko v řadě chybí atd., písanka str.7 - pět řádků
 • M - str.24 a str.25 celá

pátek 30.9.

 • ČJ - procvičování abecedy - básnička, písnička, hry na zapamatování abecedy (řady), PL k procvičení abecedy
 • M - U str.23 celá + DÚ ze str.22/4
 • PRV - učeb. str.7 přečíst, vyplnění PL

čtvrtek 29.9.

 • ČJ - diktát, abeceda - ústní procvičování, PS str.11 dokončit stránku
 • M - str.21 celá, str.22 cv.1,2

úterý 27.9.

 • M - str.19, 20 celá
 • ČJ - (dokončení M), pak U str. 13 cv.2, 3 ústně… , odříkat nahlas abecedu - postupné učení zpaměti

čtvrtek 22.9.

 • ČJL - PS str.10 celá
 • M - str.12 a str.16 celá
 • ČJL - písanka str.5 - pět řádků, hlasité čtení

středa 21.9.

Celý den jsme v rámci akce Fotbálkohraní byli venku a sportovali.

úterý 20.9.

 • M - str.15 celá
 • ČJL - PS str.9 celá, písanka str.4 dopsat

pondělí 19.9.

 • ČJL (první a třetí hodina) - PS str.8 celá, písanka str.4- čtyři řádky, hlasité čtení
 • M - str.14 celá

pátek 16.9.

 • ČJ (1. a 4. hod.) - PS str.6, 7 celá
 • M - dopsat str.11, pak str.13 celá (ano, str.12 zatím dělat nebudeme)
 • PRV - učeb. str.6 přečíst, znát vyobrazené dopravní značky

čtvrtek 16.9.

 • ČJ - psali jsme vstupní test, v učeb. jsme nic nového neprobírali
 • TV
 • M - učeb. str.10 celá, str.11 cv.1
 • ČJ - písanka str.3 dopsat, hlasité čtení
 • HV - píseň Mravenci, To je zlaté posvícení

středa 14.9.

 • M - psali jsme vstupní test, v učeb. jsme tedy nic nového neprobrali
 • ČJL - PS str.5 Slohové cv.1 vyplnit, učeb. str.7 Slohové cv.1 a) na folii, str.8 cv.1, 2, 3 ústně
 • PRV - školní papírové hodiny - procvičování celých hodin a půlhodin

úterý 13.9.

 • ČJL - PS str.5 cv.1,2,3
 • M - str.8 dopsat, str.9 celá