Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_konecna:trida:dalkove_uceni:start [2020/03/26 08:41]
zkonecna
ucitel:zuzana_konecna:trida:dalkove_uceni:start [2020/04/03 18:10] (aktuální)
zkonecna
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​DÁLKOVÉ UČENÍ ​====== +========== ​DÁLKOVÉ UČENÍ ​======
-==== Dálkové učení - ČTVRTEK 26.3.==== +
-ČJ +
-  * slabikář str.85 +
-  * písanka str.3 +
-+
-  * 5ka +
-  * PS str.19 celá+
  
-PRV +===== Dálkové učení - TÝDEN 6.-10.4. ===== 
-  * opakovní +{{ :​ucitel:​zuzana_konecna:​prehled_uciva_na_tyden_6.-10.4._bez_vychov.docx |}}
-  * str.48+
  
-==== Dálkové učení - STŘEDA 25.3. ==== 
-ČJ 
-  * diktát slov 
-  * slabikář str.84 
-  * písanka str.2 dopsat 
  
-M  +==== Dálkové učení - TÝDEN 30.3.-3.4. ==== 
-  * 5ka +{{ :​ucitel:​zuzana_konecna:​trida:​dalkove_uceni:​prehled_uciva_tyden_30.3.-3.4..docx |}}
-  * Pzp sl.52 +
-  * PS str.18 celá+
  
-VV (nepovinné) - kresba obrázku pro radost 
  
 +==== Dálkové učení - PÁTEK 27.3. ====
 +  * ČJ - slabikář str.86, písanka str.4
 +  * M - ústně 5ka (10 příkladů),​ PS str.20
  
-==== Dálkové učení - ÚTERÝ 24.4. ==== +==== Dálkové učení - ČTVRTEK 26.3.==== 
-TV tělocvičná chvilka ​+  * ČJ slabikář str.85, písanka str.3 
 +  * M - 5ka, PS str.19 celá 
 +  * PRV - opakování,​ str.48
  
-ČJ +==== Dálkové učení ​STŘEDA 25.3. ==== 
-  * vyvození Ž,ž PL do sešitu se sovou +  * ČJ - diktát slov,slabikář str.84, písanka str.dopsat 
-  * slabikář str.62 - obloučky +  * M - 5kaPzp sl.52, PS str.18 celá 
-  * písanka str.dopsat, str.písmenko P - 3 řádky+  * VV (nepovinné) ​kresba obrázku pro radost
  
-PČ (nepovinný úkol) - vystřižení jarního pexesa do prvouky+==== Dálkové učení - ÚTERÝ 24.4. ==== 
 +  * TV - tělocvičná chvilka  
 +  * ČJ - vyvození Ž,ž - PL do sešitu se sovou, slabikář str.62 - obloučky, písanka str.1 dopsat, str.2 - písmenko P - 3 řádky 
 +  * PČ (nepovinný úkol) - vystřižení jarního pexesa do prvouky
  
 ==== Dálkové učení - PONDĚLÍ 23.3. ==== ==== Dálkové učení - PONDĚLÍ 23.3. ====
-ČJ +  * ČJ slabikář str.83písanka str.1 - 4 řádky 
-  * slabikář str.83 +  * M - 5kaPzp sl.51M str.17 
-  * písanka str.1 - 4 řádky +  * PRV - opakování str.44, 45, 46, nově str.47
-M +
-  * 5ka +
-  * Pzp sl.51 +
-  * M str.17 +
-PRV +
-  * opakování str.44, 45, 46 +
-  * nově str.47 +
- +
-==== Dálkové učení - PÁTEK 20.3. ==== +
-ČJ +
- +
-  * DIKTÁT SLOV: (dohoda s dětmi: pište ikdyby bylo tvrdé, řeknu vám) //rosa, vezu, myje, houpe, košík, Zora, Olina, Jitka, Klára, Silva// +
-  * ČTENÍ: slabikář str.81 znovu přečíst +
-  * ČTENÍ: ​nově ​slabikář str.82-vyznačit tužkou pomocí obloučků slabiky (první hlasité čtení) +
-  * otázky ke čtení: +
-    * Kdo je Pepa? (Tomův strýc) +
-    * Jaké houby donesl Tom Pepovi? +
-    * Jakého ptáčka si Tom spletl s papouškem?​ +
-    * Jaké stromy v lese rostly? +
-    * Chytil Pepa rybu? +
-  * PSANÍ: 5x obtáhnout písmenko H na papíře, do sešitu nebo na papír 4 řádky psacím: +
-    * Kamil Kamil Kamil Kamil Kamil Kamil +
-    * Vojta Vojta Vojta Vojta Vojta Vojta +
-    * Simona Simona Simona Simona Simona +
-    * Honza Honza Honza Honza Honza +
-  * NAVÍC PRO ŠIKULKY (nepovinné)- SA - napište dětem prosím na papír psacím, děti vyskládají ze SA tiskacím: //bedla, houby, zajíc, papoušek//​ +
- +
-+
-  - 5ka: ústně dát 10 příkladů na sčít. a odčít. do 10 +
-  - Počítáme zpaměti sl.50 – (děti by už měly zvládat pamětně bez počítadla) +
-  - uč. str.16 celá +
-  * obrázek +
-    * Kolik je na obrázku hnědých ptáčků? 12, protože 10 + 2 = 12 +
-    * Kolik je na obrázku modrých ptáčků? 6 +
-    * Kolik je na obrázků všech ptáčků? 18,protože 12hnědých +6modrých = 18 +
-    * Modří ptáčci se něčeho polekali a odletěli, kolik ptáčků zůstalo sedět na stromech? 12 +
-    * Jak jsi na to přišel? 18 – 6 = 12 zapiš do učebnice výsledek, přečti odpověď +
-  * cv.1, 2, 3, 4, 5, 6 +
- +
-(Děti by měly pochopit, že když je 6 – 2 = 4, tak 16 – 2 = 14 atd. – u příkladů si mohou vzít na pomoc počítadlo) +
- +
-==== DÁLKOVÉ UČENÍ - ČTVRTEK 19.3. ==== +
- +
-ČJ +
-  * DIKTÁT SLOV: rýma, den kos, mouka, záhon, tráva, Kája, Šimon, Jarek, Helena +
-  * ČTENÍ: slabikář str.80 znovu přečíst +
-  * ČTENÍ: nově slabikář str.81- vyznačit tužkou pomocí obloučků slabiky (první čtení) +
-  * SA - napište dětem prosím na papír psacím, děti vyskládají ze SA tiskacím: ryba, háček, klobouk, bláto +
-  * PSANÍ: 5x obtáhnout písmenko K na papíře, do sešitu nebo na papír 4 řádky psacím: +
-    * Silva Silva Silva Silva Silva Silva Silva Silva Silva Silva Silva Silva Silva +
-    * Klára Klára Klára Klára Klára Klára Klára Klára Klára Klára Klára Klára +
-    * Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta Iveta +
-    * Vašek Vašek Vašek Vašek Vašek Vašek Vašek Vašek Vašek Vašek Vašek +
- +
-+
-   - 5ka: ústně dát 10 příkladů na sčít. a odčít. do 10 +
-   - Počítáme zpaměti sl.49 – (měly by už zvládat pamětně – když ne, počítadlo) +
-   - uč. str.15 celá +
-  * cv.1 s počítadlem +
-  * cv.2 – doporučuji nejprve znázornit kolečky, pak si počítáním ověřit a zapsat výsledek +
-  * cv.3 – kdo neví pamětně – podívá se na cv.2 nebo na počítadlo +
-  * cv.4 – doplnit čísla z obrázku (11 jablek,9 hrušek), podtrhnout otázku, znázornit kolečky modrou a červenou… +
-  * cv.5 na počítadle (možná někdo zvládne zpaměti) +
-  * cv.6 – čtení s porozuměním – napsat jen výsledek +
-  * cv.7 jen výsledek +
- +
-PRV +
-  * opakování:​ pojmenovat květiny ze str.44, samici a mládě ze str.45 +
-  * nové učivo: str.46 celá +
-  * kdo neviděl a má možnost, doporučuji pustit online UčíTELKA – Člověk a jeho svět pro prvňáčky:​ (tento díl se povedl) +
- +
-https://​www.ceskatelevize.cz/​porady/​13394657013-ucitelka/​220553114000003/​video/​757158 +
- +
-==== DÁLKOVÉ UČENÍ - STŘEDA 18.3.==== +
- +
-ČJ +
-  * DIKTÁT SLOV: duha, jaro, šíp, kozel, auto, Ota, Zita, Sára, Vojta, Hynek +
-  * ČTENÍ: slabikář str.79 znovu přečíst, nově slabikář str.80- vyznačit tužkou pomocí obloučků slabiky +
-  * SA - napište dětem prosím na papír psacím, děti vyskládají ze SA tiskacím: buben, bedna, nebudu, kdyby +
-  * PSANÍ: 5x obtáhnout písmenko K na papíře, písanka str. 32 dopsat +
- +
-+
-  - ústně dát 10 příkladů na sčít. a odčít. do 10 +
-  - Počítáme zpaměti sl.48 – (měly by už zvládat pamětně – když ne, počítadlo +
-  - uč. str.<​del>​13</​del>​ celá 14 - omlouvám se za přepsání +
-  * cv.1 a cv.2 – napsat výsledky (děti by měly pochopit, že je to stejné jako do 10, jen se přidá desítka: 2 + 4 = 6, proto 12 + 4 = 16 +
-  * cv.3, 8 slovní úloha: přečíst, vyznačit barvou čísla, podtrhnout odpověď perem, znázornění:​ první číslo modrá kolečka – vyznačit desítku (udělat za desátým kolečkem perem svislou čáru, druhé číslo červená kolečka, odpovídáme na podtrženou otázku (začínáme posledním slovem). +
-  * Cv.4,5 – čteme odspodu nahoru, jako při šplhání po žebříku (vyznačit směr šipkou), psát čísla přesně pod sebe +
-  * Cv.6 s počítadlem:​ 12 + _=14 (na počítadle najít 14 kuliček, za 12 kuličku dát prstík) +
-  * Cv.7 – modrou pastelkou zakroužkovat žluté ovečky, červenou ostatní, napsat příklad: 2 možnosti: 12 +6=18 nebo 10 +2+6=18 +
- +
-==== DÁLKOVÉ UČENÍ - ÚTERÝ 17.3. ==== +
-ČJ +
-  * ČTENÍ: slabikář str.62 znovu přečíst horní pol.str. (slova s b) +
-  * nově slabikář str.79- vyznačit tužkou pomocí obloučků slabiky +
-  * ze SA vyskládat slova z modrého řádku(banán,​ boty, bučí, beran, bič - je třeba vystřihnout písmenka b) +
-  * PSANÍ: 5x obtáhnout písmenko K na papíře, písanka str.31 -dopsat, str.32 - 4 řádky +
- +
-M (i když není v úterý v rozvrhu) prosím vypočítat v Počítáme zpaměti sl.46, ​47 (kdo stále ještě nezvládá pamětně, vezme si na pomoc počítadlo) +
-  * PROSÍM o napsání jedné či dvou vět, jak učení zvládáte… +
  
-==== DÁLKOVÉ UČENÍ - PONDĚLÍ 16.3. ==== 
-ČJ 
-  * ČTENÍ: slabikář str.78 znovu přečíst 
-  * vyvození hlásky B - co všechno začíná na B? (ústně jmenovat), slabikář str.79- podívat se na čtyři psané podoby 
-  * ČTENÍ nově slabikář str.62 - horní polovina - vyznačit tužkou pomocí obloučků slabiky 
-  * PSANÍ: 5x obtáhnout písmenko K na papíře,​písanka str.31 - 4 řádky 
-  * úkol navíc (nemusí být): ze SA vyskládat slova (čas, číhá, čert, čipera) 
-    ​ 
-M 
-  * ústně dát 10 příkladů na sčít. a odčít. do 10 
-  * uč. str.12 dopsat (u cv.5 doplnit čísla na vynechaná místa, pod berušky stačí napsat do uč. výpočet 12-2 =10) 
-  * str.13 celá - vyvození příkladů 14 + 3 = __ - zakroužkovat modrou pastelkou 14 motýlů, jinou pastelkou 3 motýly, spočítat, kolik jich je celkem, napsat výsledek, cv.1, 2, 3, 4 - ukazovat si na počitadle… 
  
-PRV 
-  * na papírových hodinách ukazovat celé hodiny: 9 hodin, 4 hodiny, 1 hodina…i digitální čas 14:00, 18:00, 20:00 atd. 
-  * Učeb. str.44 - zopakovat rostliny, nově str.45 - poznat zvířata na obrázku (samice, mládě)