Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:zuzana_brenkova:trida:start [2019/08/14 15:21]
kkralova
ucitel:zuzana_brenkova:trida:start [2019/09/04 10:13] (aktuální)
zbrenkova
Řádek 1: Řádek 1:
 ======** Aktuálně **====== ======** Aktuálně **======
 +
 +
 +
 +
 +Pomůcky do anglického jazyka:
 +do 11. září zaplatit paní učitelce Ingrové 271,​-Kč/​pracovní sešit do Aj a 16,​-Kč/​slovníček do Aj
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Organizace začátku školního roku:
 +
 +
 +2. září - slavnostní přivítání v 8:00 před hlavním vchodem do školy
 +- konec vyučování 8:45
 +
 +
 +3. a 4. září - vyučování končí 12:35 - po celou dobu budou probíhat třídnické práce
 +
 +
 +5. a 6. září - vyučování probíhá již podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování
 +
 +
 +Školní kuchyně vaří od 3. září
 +
 +
 +18. září - návštěva spalovny SAKO
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
Řádek 34: Řádek 82:
 Volba povolání - 1x č. 544 Volba povolání - 1x č. 544
  
-Informatika - +Informatika -1x č. 544
  
 Výtvarná výchova - 1x č. 420 Výtvarná výchova - 1x č. 420