Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ucitel:zuzana_brenkova:trida:start [2019/08/06 12:32]
jjelinek
ucitel:zuzana_brenkova:trida:start [2019/08/14 15:21] (aktuální)
kkralova
Řádek 18: Řádek 18:
 Fyzika - 1x č. 540 Fyzika - 1x č. 540
  
-Přírodopis - 1x č. 520, 1x č. 564, malý deníček linkovaný+Přírodopis - 1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček linkovaný ​z loňska
  
 Zeměpis - 1x č. 460 Zeměpis - 1x č. 460
  
-Chemie - +Chemie - 1x č. 564, 1x č.524
  
 Výchova ke zdraví - 1x č. 544 Výchova ke zdraví - 1x č. 544