** Aktuálně **

Pomůcky do anglického jazyka: do 11. září zaplatit paní učitelce Ingrové 271,-Kč/pracovní sešit do Aj a 16,-Kč/slovníček do Aj

Organizace začátku školního roku:

2. září - slavnostní přivítání v 8:00 před hlavním vchodem do školy - konec vyučování 8:45

3. a 4. září - vyučování končí 12:35 - po celou dobu budou probíhat třídnické práce

5. a 6. září - vyučování probíhá již podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování

Školní kuchyně vaří od 3. září

18. září - návštěva spalovny SAKO

Sešity a pomůcky pro školní rok 2019/2020

Český jazyk - 2x č. 544, 1x č. 524 pracovní sešity FRAUS „Český jazyk 8 nová generace 2v1“ budou rozdány těm žákům, kteří v loňském školním roce odevzdali stanovenou částku určenou k jejich koupi; ostatní si tentýž! pracovní sešit zakoupí Rychlovazač plastový A4 s 10 euroobaly

Anglický jazyk - 2x č. 544

Německý jazyk - 2x č. 544, rychlovazač plastový A4 s 10 euroobaly, pracovní sešit zůstává z loňského roku, tj. Prima A1, Fraus (modrý)

Matematika - 1x č. 440

Dějepis - 1x č. 564

Fyzika - 1x č. 540

Přírodopis - 1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček linkovaný z loňska

Zeměpis - 1x č. 460

Chemie - 1x č. 564, 1x č.524

Výchova ke zdraví - 1x č. 544

Hudební výchova - 1x č. 544

Technické práce -

Pěstitelské práce - 1x č. 524

Volba povolání - 1x č. 544

Informatika -1x č. 544

Výtvarná výchova - 1x č. 420

Tělesná výchova - sálová obuv

Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch. Sešity nenadepisovat!!! Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do výtvarné výchovy: pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, barevné papíry nelepicí

8. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks) Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici. Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.