Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2019/07/03 09:39]
ssvobodova
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2019/08/14 15:22] (aktuální)
kkralova
Řádek 11: Řádek 11:
 |**Výchova k občanství**|1x č. 544| |**Výchova k občanství**|1x č. 544|
 |**Fyzika**|1x č. 540| |**Fyzika**|1x č. 540|
-|**Přírodopis**|1x č. 520, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný|+|**Přírodopis**|1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný|
 |**Zeměpis**|1x č. 460| |**Zeměpis**|1x č. 460|
 |**Výchova k občanství**|1x č. 544| |**Výchova k občanství**|1x č. 544|