Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2019/08/14 15:22]
kkralova
ucitel:slavomira_svobodova:trida:start [2020/01/26 10:23] (aktuální)
ssvobodova [Školní rok 2019/2020]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. A ====== ====== 6. A ======
- +======Školní rok 2019/​2020====== 
-**Informace ​ke školnímu ​roku 2019/2020**\\+Informace ​k organizaci ​školního ​roku naleznete[[http:​//​www.zsnovomestska.cz/​doku.php/​skolni_rok/​start:​|zde]].\\ 
 +  * [[rozvrh|Rozvrh hodin]] 
 +  * [[.:​akce:​|Přehled akcí]]
 \\ \\
 **Seznam sešitů a pomůcek:​**\\ **Seznam sešitů a pomůcek:​**\\
- +|**Český jazyk**|2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444\\pracovní sešity **FRAUS "​Český jazyk 6 nová generace 2v1"​**,​[[https://​ucebnice.fraus.cz/​catalog/​cs/​ii-stupen-cesky-jazyk-nova-generace-cesky-jazyk-6-nova-generace-2v1/​p9716ick2scjngick2scjick2s.html|ISBN_978-80-7489-532-6]] , budou rozdány těm žákům, kteří v loňském školním roce odevzdali stanovenou částku určenou k jejich koupi; ostatní si **__tentýž!__** pracovní sešit zakoupí|
-|**Český jazyk**|2x č. 544, 1x č. 524, 1x č. 444\\  pracovní sešity **FRAUS "​Český jazyk 6 nová generace 2v1"​**,​[[https://​ucebnice.fraus.cz/​catalog/​cs/​ii-stupen-cesky-jazyk-nova-generace-cesky-jazyk-6-nova-generace-2v1/​p9716ick2scjngick2scjick2s.html|ISBN_978-80-7489-532-6]] , budou rozdány těm žákům, kteří v loňském školním roce odevzdali stanovenou částku určenou k jejich koupi; ostatní si **__tentýž!__** pracovní sešit zakoupí|+
 |**Anglický jazyk**|2x č. 544| |**Anglický jazyk**|2x č. 544|
 |**Matematika**|1x č. 440| |**Matematika**|1x č. 440|
Řádek 11: Řádek 12:
 |**Výchova k občanství**|1x č. 544| |**Výchova k občanství**|1x č. 544|
 |**Fyzika**|1x č. 540| |**Fyzika**|1x č. 540|
-|**Přírodopis**|1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný|+|**Přírodopis**|1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný\\ budeme vybírat 84,- Kč na pracovní sešity (pí. uč. Králová)|
 |**Zeměpis**|1x č. 460| |**Zeměpis**|1x č. 460|
 |**Výchova k občanství**|1x č. 544| |**Výchova k občanství**|1x č. 544|