Rozvrh hodin 9. A

1 2 3 4 5 6 7 8
Od 08:00 08:55 10:00 10:55 11:5012:4513:4014:35
Do 08:45 09:40 10:45 11:40 12:3513:3014:2515:20
Po Z M AJ ČJ-M HV - PP
Út NJ Inf AJ Ch TV TV
St ČJ-M F D M TP
Čt M VkO/VkO VoPo AJ ČJ-L VV - VkZ
NJ F D Ch ČJ-S M


Konzultační hodiny:Předměty a vyučující:
ČJ - český jazyk - Mgr. Slavomíra Svobodová
ČJ-M = český jazyk - mluvnice
ČJ-L = český jazyk - literatura
ČJ-S = český jazyk - sloh
M - matematika - Mgr. Markéta Kučerová
AJ - anglický jazyk - Mgr. Hana Ingrová
NJ - německý jazyk - Bc. Anna Zbořilová
Inf - informatika - Bc. Anna Zbořilová
Ch - chemie - Mgr. Kateřina Králová
D - dějepis - Mgr. Martina Ondráčková
Z - zeměpis - Mgr. Aleš Svoboda
Př - přírodopis - Mgr. Kateřina Králová
F - fyzika - Bc. Nicole Melicharová
TV - tělesná výchova - Mgr. Aleš Svoboda
VV - výtvarná výchova- Mgr. Slavomíra Svobodová
HV - hudební výchova - Mgr. Slavomíra Svobodová
VkO - výchova k občanství - Mgr. Dagmar Černá/Mgr. Michaela Nevrlková
PP - pěstitelské práce - Mgr. Monika Opavská
VkZ - výchova ke zdraví - Mgr. Dagmar Černá
VoPo - volba povolání - Mgr. Zuzana Břenková