Rozvrh hodin

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Od 8:00 8:55 10:0010:5511:5012:4513:4014:3515:30
Do 8:45 9:40 10:4511:4012:3513:3014:2515:2016:15
Po ČJ M D AJ/NJ AJ/ NJ Dn Dn
St AJ/NJ ČJ M AJ/Pp D
Čt M ČJ F Hv Tv Tv
M Z AJ/PpVkO/VkOVv/Vv Vv/Vv

PŘEDMĚTY A VYUČUJÍCÍ

Čj - český jazyk -

M - matematika -

Aj - anglický jazyk -

Nj - německý jazyk -

D - dějepis -

Z - zeměpis -

Př - přírodopis -

F - fyzika -

VkO - výchova k občanství-

VkZ - výchova ke zdraví -

Tv - tělesná výchova -

Vv - výtvarná výchova -

Hv - hudební výchova -

Tp - technické práce -

Inf - informatika -

VoPo - volba povolání -