Rozvrh hodin

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Od 8:00 8:55 10:0010:5511:5012:4513:4014:3515:30
Do 8:45 9:40 10:4511:4012:3513:3014:2515:2016:15
Po F ČJL Z CH M TP
Út VoPo AJ NJ M D TV
St AJ TV TV M ČJL F
Čt VKO NJ INF CH ČJL VV HV
D M TV TV AJ ČJL

PŘEDMĚTY A VYUČUJÍCÍ

Zkratka Název předmětu Vyučující
Čj český jazyk Mgr. Z. Břenková
M matematika Mgr. R. Burdová
Aj anglický jazyk Mgr. H. Ingrová
Nj německý jazyk Bc. A. Zbořilová
D dějepis Mgr. M. Ondráčková
Z zeměpis Mgr. D. Macháč
F fyzika Mgr. H. Slavíčková
VkOvýchova k občanství Mgr. M. Ondráčková
VkZvýchova ke zdraví
Tv tělocvik celá třída Mgr. Š. Katona
Vv výtvarná výchova Mgr. A. Jakubcová
Hv hudební výchova Mgr. S. Svobodová
Tp technické práce Mgr. D Macháč
Infinformatika Bc. A. Zbořilová
VoPovolba povolání Mgr. R. Novotná