9.B

V úterý 17.1.2023 od 16:30 hodin se konají třídní schůzky. MK


Přeji vám všem krásné vánoční svátky plné pohody a radosti se svými nejbližšími. V novém roce vám přeji jen to nejlepší.

Pomůcky na školní rok 2022/23 - 9.ročník

Český jazyk 2x č. 544, 1x č. 524 a pracovní sešit do ČJ (pracovní sešit si koupí žáci, kteří nevyužili hromadnou objednávku od školy a kteří přecházejí z jiné ZŠ – viz odkaz:
https://www.etaktik.cz/cesky-jazyk-v-pohode-9-pracovni-sesit/)
Anglický jazyk 2x č. 544
Německý jazyk 2x č. 544
Matematika 1x č. 440, 1 x 524
Dějepis 1x č. 564
Výchova k občanství 1x č. 544
Fyzika 1x č. 540
Chemie 1x č. 564, na písemky 524
Přírodopis 1x č. 524, 1x č. 564, malý deníček - linkovaný zůstává z loňska
Zeměpis 1x č. 460
Hudební výchova 1x č. 524
Volba povolání 1x č. 524
Informatika 1x č. 524
Výtvarná výchova 1x č. 420
Tělesná výchova sálová obuv povinně.
Do nelinkovaných sešitů přiložit lenoch.

Sešity nenadepisovat!!!
Všechny sešity i učebnice nosit obalené!

Pomůcky a potřeby do VV:
pracovní oblečení, igelit na lavici, hadr, paleta, vodové barvy, temperové barvy (12 barev), suché pastely (12 barev), tuš černá, pastelky Progresso (12 barev), tužka č. 1 (2 ks), černý fix (široký i tenký), tyčinkové lepidlo (větší), lepidlo Herkules, nůžky (ostré, špičaté, větší), manikúrní nůžky, pravítko 30 cm, guma, ploché štětce (č. 20, 16, 12, 8, 4), kulaté štětce (č. 10, 8, 6, 4, 2), kelímek, sada barevných papírů (nelepicí)
9. ročník - výkresy A3 (10 ks) a výkresy A4 (10 ks) Pomůcky budou uloženy v kufříku nebo krabici.

Vše ostatní bude upřesněno učiteli ve vyučovacích hodinách.