Rozvrh hodin pro školní rok 2022/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Od 8:00 8:55 10:0010:5511:5012:4513:4014:3515:30
Do 8:45 9:40 10:4511:4012:3513:3014:2515:2016:15
Po AJ ČJL INF VkO/VkO M D
Út ČJL Z CH M TV VV
St M AJ NJ F ČJL
Čt VoPo D TV TV CH AJ HV
ČJL M F NJ TV TV


Předměty a vyučující:

ČJL - český jazyk a literatura - Mgr. Slavomíra Svobodová
M - matematika - Mgr. Markéta Kučerová
Aj - anglický jazyk - Mgr. Hana Ingrová
Nj - německý jazyk - Mgr. Anna Zbořilová
D - dějepis - Mgr. Martina Ondráčková
Z - zeměpis - Mgr. Aleš Svoboda
Př - přírodopis - Mgr. Kateřina Králová
Ch - chemie - Mgr. Kateřina Králová
F - fyzika - Bc. Nicol Melicharová
Tv - tělesná výchova - Bc. Daniel Foist, Mgr. Josef Jelínek
Vv - výtvarná výchova- Mgr. Anežka Jakubcová
Hv - hudební výchova - Mgr. Markéta Kučerová
VkO - výchova k občanství - Mgr. Dagmar Černá, Mgr. Michaela Nevrlková
VoPo - volba povolání - Mgr. Zuzana Břenková