Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:lucie_sestakova:trida:start [2019/02/07 13:23]
lsestakova [Přednáška o šikaně]
ucitel:lucie_sestakova:trida:start [2019/03/25 13:23] (aktuální)
lsestakova [Výlet do Prahy]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== AKTUALITY ​ 5.A ====== ====== AKTUALITY ​ 5.A ======
-===== Jarní prázdniny ​===== +===== Soutěž ve šplhu na tyči ===== 
-Od pondělí **11února** do **pátku 15února** jsou jarní prázdniny**Nástup ​do školy v pondělí 18února.** Užijte si zaslouženého volna! :-) +V pátek 29března proběhne v tělocvičně soutěž ve šplhu na tyčiZájemci se přihlásí členům parlamentu. 
-===== Preventivní program o šikaně===== +==== Výlet ​do Prahy ==== 
-Ve středu **20února** budeme mít **preventivní program na téma šikana**. Program se bude konat ve školeVybíráme **50 Kč**.+Ve čtvrtek 28března pojedeme na celodenní výlet do Prahy. Více informací na přihlášce
 +===== Recitační soutěž ​===== 
 +V úterý 26března ve 14 hodin proběhne ​ve školní družině recitační soutěžKaždou třídu budou reprezentovat dva vybraní žáci.
  
 ===== Pomůcky pro 5. ročník na školní rok 2018/2019 ===== ===== Pomůcky pro 5. ročník na školní rok 2018/2019 =====