Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ucitel:libuse_kourilova:trida:pro_nemocne:start [2019/12/04 13:14]
lkourilova
ucitel:libuse_kourilova:trida:pro_nemocne:start [2020/03/10 14:05] (aktuální)
lkourilova
Řádek 1: Řádek 1:
-======Pro nemocné=====+===== Pro nemocné =====
  
-**4.12.** ČJ diktát 37/6PL na u,ů,úpísanka str.13 dokončit.+**10.3.** ČJ  str. 81PP 15/1sl., ČJ1  81/6 - 6 vět, podtrhnout slovesa.
  
-M str.29+- geometrie uč. str.31
  
-**3.12.** ČJ - str.39 a 40,do sešitu ČJ2 40/2 - 2 řádky.+PRV - str. 48- 49,PL jaro - 2. strana
  
-M str.28 ​ ,PL vlepit do sešitu G, Počítáme zpaměti ​ str.10 a  11/41 
  
-PRV  ​- ​str. 26 27 a PL 3Rodina+Od zítřka máte úkoly ve zprávě na edookitu ​- až do konce týdne - škola je zatím uzavřena.
  
-**29.11.** ČJ - str. 38, do ČJ2 38/3 - 3 věty. 
  
-M - str.27 dokončit a Počítáme zpaměti ​str.10/37 a 39.+**9.3.** ČJ str. 79, PP str.14/ poslední sloupeček, Písanka ​str. 25/5 ř.
  
-**28.11.** ČJ -  ​str. 36/4 - diktát a str. 37 - přečístopravy v ČJ1 a v ČJ2.+str. 25/1,2,3, PZ 2/5
  
-M - str. 27/1,2 a do sešitu M1 27/3+**6.3.** ​ ČJ str. 80, sešit Sloh - popis kočky. PP str. 18/2. sloupec.
  
-PRV - str. 25 a PL č.3 Rodina ​první cvičení.+str. 24 dokončitPZ 20/77
  
-**26.11.** ČJ - str. 36, do sešitu ČJ1 36/2. 
  
-M - str25, 31/3,5, do sešitu G 25/3.+**5.3.** ČJ - PL 24 dokončitPP 18/1
  
-PRV opakování Ovoce a zelenina PL vlepit do sešitu.+24/1-5, PZ 2  str19/76
  
-**25.11.** ČJ - str.35do sešitu ČJ2 35/4+PRV - str.47PL č. 8 květiny a stromy
  
-M - str.26, do sešitu M1 26/7 
  
-**22.11.** ČJ - sloh - str.44, (oprava písemné práce) 
  
-M str.26/1,2 , manipulace, Počítáme zpaměti str.4/15.+**4.3.** ČJ diktát 77/5PL 24 podstatná jména
  
-**21.11.** ČJ - str.34do Diktátu 34/6 a do ČJ2  34/2.+str.23PZ 1/4
  
-M str.23 a Počítáme zpaměti str.4/14 
  
-PRV - str.24 a do sešitu nakreslit členy své rodiny.+**3.3.** ​ ČJ str.78, napsat ​do ČJ 2 77/4, PP 14/2
  
 +M str. 22 dokončit, PZ 1/3
  
-**20.11.** ČJ - písemná práce. Písanka ​str.12 dokončit. +PRV str.46PL č.8 jarní květiny
-  +
-M - str.24 bod , přímka, úsečka, str. 31/1,2,4.+
  
 +**2.3.** ČJ - str. 77, Pravopisné pětiminutovka 14/1, Písanka 24/5 řádků
  
 +M - PZ 3 str.1/1, uč. str.22/1,2
  
-**19.11.** ČJ - opakování na písemnou práci ​druhy vět, pořadí slov ve větách ​pořadí větpočet slabikopis, přepis a diktát.+**28.2.**  ČJ - PL 49 měkké ​tvrdé souhlásky - opakováníPP 13/3. sloupec
  
-M - písemná práce.+M - str.20 dokončit, PZ 19/75.
  
-PRV - str. 23 - ovocePL Podzim ​2 - dokončení.+**27.2.** ČJ - str.76PP str.13/2. sl. psacím ​.
  
-**18.11.** ​ ČJ - str.33 a do sešitu ČJ1 33/2písanka str.12/5 řádků+str.20/1-5PZ 19/74
  
-str.22 Počítáme zpaměti str.2/6+PRV  ​čas, hodiny - zopakovat si (půl,​třičtvrtě,​ celá), digitální čas.
  
-**15.11.** ČJ  - PL na význam slova, čtení s porozuměním,​ dělení slov ve větě, pořadí vět. 
  
-M - str.21, Počítáme zpaměti str.2/1 
  
 +**26.2.** ČJ - str.75, diktát 73/5, PP 13/​1.sloupec,​ Písanka str.23 dokončit.
  
-**14.11.** ČJ str. 32 a do sešitu ČJ2 32/5+M - str.19, PZ 19/73, naučit ​se dělení 2.
  
-M - str. 20, počítání s názorem - peníze, do M1 20/3 
  
-Prv - opakování - prověrka. 
  
-**13.11.** ČJ - str.31 rozhovor a oslovenídiktát ​str.28/4+**25.2.** ČJ - str.74do ČJ2 74/2, PP str.12/3. sloupec
  
-M - str.19, do sešitu ​: Úsečka str.19/1+M - G PL- měření a rýsování úseček dané délky v cm a mmPZ 18/72
  
 +PRV - str.45 ​ - naučit se měsíce, dny v týdnu, roční období, hodiny.
  
-**12.11.** ČJ - str.30, do sešitu ČJ1 30/2 
  
-- str.18+**24.2.** ČJ - str. 73, do ČJ1 73/4, Písanka str.23/5ř.
  
-PRV - str. 20-22 Zelenina a práce na zahradě. DÚ - opakování na čtvrtek savci, ptáci a ryby str.16-19 - test.+M  ​- str.18 PZ 18/71
  
-**11.11.** ČJ - str. 29do sešitu ČJ2  napsat 29/​3,​Pisanka str.11/5 řádků N+HV - str. 38 a 39naučit ​se píseň Marjánka
  
- M - str.17 a Počítáme zpaměti str.1/​3, ​ 
  
-HV - str. 27 koleda Jak jsi krásné neviňátko+**14.2.** ČJ sloh str.72, PP 12/1. a 2. sloupeček
  
 +M - procvičení násobilky 2, PZ 18/70
  
-**8.11.** ČJ - str. 25 a PL sv. Martin, ​ M - str. 16 a do M1 16/7. 
  
-**7.11.** ​ ČJ - str. 28, do sešitu ČJ1 str.28/2,  M str.14Počítáme ​zpaměti str.1/2, PRV - stěhovaví ptáci ​str. 19 PL Podzim ​2 - ptáci ​savci.+ 
 +**13.2.** ČJ - str.71,PP 11/3. sloupeček, Písanka str.22 
 + 
 +M str.17 - dokončit, do sešitu M2 17/7,8_slovní ůlohy, PZ 18/69 
 + 
 +PRV - str.44, do sešitu režim dne a hodiny. 
 + 
 +**12.2.** ČJ str.70, diktát 67/3, PP str.11/3 
 + 
 +M str.17/1-6, do sešitu M2 
 + 
 +**11.2.** ČJ - str. 69,do ČJ2 68/3, PP 11/1. a 2. sloupeček. 
 + 
 +M - geometrie PL - vlepit ​do sešitu, PZ 17/67 
 + 
 +PRV str.42 a 43 a dokončit PL 7 
 + 
 +**10.2.** ​ČJ - str.68, PP 10/2. a 3. sloupečekPísanka str.21 dokončit. 
 + 
 +- násobilka 2, str.16 - dokončitPZ 17/66 
 + 
 +**7.2.** ČJ - sloh do sešitu - jednoduchý popis - sváteční oběd. 
 + 
 +M 16/1-4, PZ 17/65, naučit se násobilku 2 zpaměti
 + 
 +**6.2.** ČJ - str.67, ČJ 67/2,  PP 10/ 1. sloupeček, Písanka str.21/ 5 řádků. 
 + 
 +M - PZ 16/64, procvičování násobilky 2 - manipulace - nalepení násobilky 2 ( do M1) 
 + 
 +PRV - str.41 ,  měsíce, roční doby - do sešitu - přehled. 
 + 
 +**5.2.** ČJ - str.66 ​diktát 63/3, PP 9/3.sl. 
 + 
 +M - str.15, PZ 16/63 
 + 
 +**4.2.** ČJ str.65, do ČJ2 65/2, PP 9/2. sloupeček. 
 + M - obálka vzadu  - geometrie, PZ 16/62 
 + 
 +PRV - str.40 ​PL 7 - 1úkol - měsíce. 
 + 
 +**3.2.** ČJ - str. 63,PP 9/1. sloupeček, Písanka str. 20 
 + 
 +M - str.14 , PZ 16/61