Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ucitel:libuse_kourilova:trida:domaci_ukoly:start [2020/05/03 18:44]
lkourilova
ucitel:libuse_kourilova:trida:domaci_ukoly:start [2020/05/19 08:51] (aktuální)
lkourilova
Řádek 1: Řádek 1:
 ======Domácí úkoly===== ======Domácí úkoly=====
 +
 +Týdenní plán učiva pro 2.B     od 18.5. – do 22.5.
 +Libuše Kouřilová
 +
 +ČJ – Párové souhlásky na konci a uprostřed slov. Druhy vět a abeceda - přehled. Opakování. ​
 +Učebnice str.107 a 108, PL str. 12 a 13 v příloze, PP str. 29 – doplnit vynechaná písmena, do sešitu ČJ2 str.114/27 (3 řádky) ​ Diktáty str. 114/28 (6 vět). Písanka str. 36 – psací písmena L,D,Ď.
 +
 +M  -  Dělení 8  8. Slovní úlohy. G: Vzájemná poloha dvou přímek ​ - opakování. Učebnice M7 str. 22,23 a 24.  PZ3  str.20. ​ PL M -  v příloze. ​
 +
 +PRV – Léto na statku. Rozlišení zvířat na samce, samice a mláďata , rozlišení ovoce a zeleniny.
 +Učebnice str. 58 a 59,  PL  str.25 a 33/14 -  v příloze– vlepit do sešitu Prvouky.
 +
 +HV - uvolněné zpívání, Píseň ​ - Na tý louce zelený, opakování probraných písní a rytmizace.
 +Učebnice str, 53 – recitace básně, ​ vytleskávání rytmu .
 +
 +VV – Kresba – Kamarád zvíře -  nakresli podle zadání PL / úkol 47
 +
 +TV – Protahovací a posilovací cviky. Základy atletiky – rychlý běh na 50 m. Lidový tanec – valčík podle písně Na tý louce zelený – ¾ takt, 1 delší a 2 krátké krůčky na špičky – střídáme nohy levou a pravou.
 +
 +PČ – Kotě – postupuj dle zadání v PL4 – v příloze. ​
 +
  
 Týdenní plán učiva pro 2.B     od 4.5.- do 7.5. Týdenní plán učiva pro 2.B     od 4.5.- do 7.5.