AKTUALITY

=Pro nemocné - učivo probrané k 21. 1. 2019 Nová matematika č.6- str.3/1, český jazyk str.51- tvrdá slabika DY, prvouka - str.36 a do sešitu nakreslit a popsat postavu, pracovní list-zdraví. Čtení - Děti z Bullerbynu. Vzhledem k tomu, že mám také chřipku, s případnými dotazy se obracejte, prosím, na paní asistentku. Pokud nemáte sešity nebo pracovní listy, zastavte se pro ně ve škole. Všem přeju brzké uzdravení!